• Koncept smrti v 1. třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Koryntová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Teoretická část diplomové práce vychází ze studia dostupné literatury. Nejprve se věnuji vývojovému pojetí smrti, na základě zahraničních výzkumů popisuji jednotlivé subkoncepty smrti: univerzality, nevratnosti, nefunkčnosti ...
  • Mediální obraz psychogenních poruch příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Sittová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Tato práce je zaměřena na charakteristiku a zhodnocení mediálního obrazu psychogenních poruch příjmu potravy v českých periodicích a na vybraných stranách World Wide Web sítě Internet. Cílem práce je ověřit, jaké typy ...
  • Obezita dětského věku 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Cílem diplomové práce s názvem "Obezita dětského věku " bude uvedení do celkové problematiky obezity. Stěžejní část bude zaměřena na obezitu dětské a adolescentní populace. Tato práce by měla podat základní informace o ...
  • Odraz rodinné krize v dětské kresbě u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Ve své diplomové práci se tedy snažím využít kresbu dětí mladšího školního věku, konkrétně kresbu rodiny a kresbu začarované rodiny, pro zkoumání odrazu negativních vlivů ve výtvarném projevu dětí z rozvedených rodin v ...
  • Percepce drog a drogového chování u dětí s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Michael, Demetra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Percepce výchovy v rodině s drogově závislým dítětem - vlivy rodinného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Práce se zabývá problematikou zneužívání návykových látek dětmi a mladistvými. Sleduje, které faktory mohou hrát při vzniku závislosti roli. Zaměřuje se zejména na úlohu rodinného prostředí. Dívá se na něj jako na součást ...
  • Primární prevence užívání drog zaměřená na minoritní skupiny obyvatel v kontextu zahraničních zkušeností se zvláštním akcentem na inspiraci z holandsky mluvících zemí, především z Belgie 

   Defence status: DEFENDED
   Šrahůlková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   ZÁVĚR V předkládané disertační práci jsem zpracovala tematiku primární prevence užívání návykových látek obecně a primární prevence užívání návykových látek pro minoritní skupiny obyvatel. Pokusila jsem se podat ucelený ...
  • Vliv hiporehabilitace na bio-psycho-sociální složku u zdravotně znevýhodněných dětí v souvislosti ovlivnění školní úspěšnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je zmapovat vliv hiporehabilitace na změnu školního hodnocení, interpersonální komunikaci, chování a dovedností žáků se zdravotním znevýhodněním. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV