• Kapitálová přiměřenost bank 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tato práce se zabývá tématem kapitálové přiměřenosti bank. Nedostatečná kapitálová vybavenost bankovního sektoru bývá označována za jednu z příčin poslední finanční krize. Toto téma je proto v současné době velmi aktuální ...
  • Manipulace s trhem 

   Defence status: DEFENDED
   Bala, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Manipulace s trhem Abstrakt Práce je rozdělena do dvou hlavních tematických okruhů a čtyřech kapitol. V prvním okruhu je cílem navržení nového teoretického členění forem tržní manipulace a následná analýza těch nejčastějších ...
  • Pravidla kapitálové přiměřenosti: právní a ekonomické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Časta, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 3. 2020
   Hlavním cílem této práce je popsat a vysvětlit požadavky kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru. A to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska právního. Práce je rozdělena na pět hlavních části. Nejprve se zabývám ...
  • Právní a ekonomické aspekty institutu věřitele poslední instance 

   Defence status: DEFENDED
   Vágnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Právní a ekonomické aspekty institutu věřitele poslední instance Abstrakt Diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům institutu věřitele poslední instance, jakožto klíčovému institutu, který napomáhá zajišťovat ...
  • Právní aspekty Initial Coin Offering 

   Defence status: DEFENDED
   Hotovec, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Právní aspekty Initial Coin Offering Abstrakt Tato práce pojednává o fenoménu Initial Coin Offering (ICO). Initial Coin Offering je proces získávání kapitálu pomocí emise kryptoměn, které současná právní literatura označuje ...
  • Regulace bank v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hanel, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tato diplomová práce pojednává o aktuální právní úpravě bankovní regulace v ČR. Analyzuje jak českou, tak relevantní evropskou úpravu, která má v této oblasti stále větší význam. Upozorněno je také na nejzásadnější změny, ...
  • Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů 

   Defence status: DEFENDED
   Krčálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 3. 2018
   Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou ...
  • "Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro bankovní dohled" 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance ...
  • Věřitel poslední instance 

   Defence status: DEFENDED
   Varvařovský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Tématem diplomové práce je Věřitel poslední instance. Autor diplomové práce se problematikou institutu zabýval prostřednictvím analýzy evropské právní úpravy, dostupné české i zahraniční literatury, popř. i dalších ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV