Now showing items 1-20 of 82

  • Alternativní životní styly: bezdomovectví versus squatterství 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce pojednává o dvou alternativních životních stylech: bezdomovectví a squatterství. Cílem je popsat jednotlivé styly, vymezit je a přiblížit čtenáři, jak žijí lidé bez domova a jak žijí squatteři. Poté je vzájemně ...
  • Alvin Toffler 

   Defence status: DEFENDED
   Piklová, Vladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Tato diplomová práce mapuje dílo amerického sociologa a futurologa Alvina Tofflera, zařazuje jeho teorie do společensko-vědního i aktuálního sociálního kontextu a na základní rovině porovnává jeho vlnovou teorii dějin s ...
  • Bezdomovci: svébytná součást života společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bucharová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Práce pojednává o problému bezdomovství v České republice, jeho charakteru a rozsahu i o jeho souvislostech s životem společnosti. Jejím cílem je analýza problému z různých úhlů pohledu, deskripce méně známých skutečností ...
  • Bosna- No future? Mladá generace v Bosně a Hercegovině - studenti v Sarajevu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotvová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   This thesis deals with the situation of young people in Bosnia and Herzegovina in general and of university students in Sarajevo in particular. The war conflict in 1992 -1995 has had a strong negative impact on Bosnia. ...
  • České vesnice v Banátu 

   Defence status: DEFENDED
   Selmbacherová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem této bakalářské práce bylo jednak popsat téměř dvousetletou migrační historii našich krajanů z hlediska motivace ke změně, adaptace na nové podmínky a vznik českých vesnic na rumunském území. Dále se práce věnuje ...
  • Člověk a jeho pes, pes a jeho člověk 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Klára Černá: Člověk a jeho pes, pes a jeho člověk Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra sociologie Diplomová práce, 76 stran, 2013 Práce, zaměřená na úlohu psa v mezilidských vztazích. První část nabízí ...
  • Další vzdělávání v rámci celoživotního učení v České republice. Analýza systému dalšího vzdělávání a účasti české populace na jeho jednotlivých druzích 

   Defence status: DEFENDED
   Kamínková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Rostoucí význam informací a inovací v dnešním světě spustil proces vzájemně provázaných změn s dopady do individuálních životů i orgamzace celé společnosti. Vyžaduje nové schopnosti, mění pracovní životní podmínky, dynamizuje ...
  • Davové chování včera a dnes: sociologický příspevek ke zkoumání davu se zaměřením na frankofonní oblast a literaturu 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 2. 2011
   Tato bakalářská práce pojednává o studiu davu od 19. století po současnost. Zaměřuje se zejména na francouzské prostředí a zobrazení davu v literatuře. Jde tedy o analýzu sociologickou, obohacenou o literární pohled. Cílem ...
  • Diferenciace životního stylu seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem práce je přiblížit problematiku stárnutí a stáří jako určité specifické fáze životního cyklu, popsat jednotlivé oblasti životního stylu seniorů a poukázat na jejich diferenciaci, především na základě jednotlivých ...
  • Dítě na prahu 21.století. Role Linky bezpečí v procesu socializace českých dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Při sledování vlivu společnosti na jedince si většinou všímáme dvoustranných vztahů (dítě - rodina, dítě - škola), jež proces socializace provází. Vliv těchto institucí, skupin a dalších jedinců však není izolovaný, působí ...
  • Dovolená na začátku 21. století. Srovnání České republiky a Spolkové republiky Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Thöndlová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   This graduation thesis deals with holidays and compares the way how Czech and German people spend their holidays. The thesis is divided into two relatively separate parts: theoretical and empirical. The theoretical part ...
  • Etnická minorita Romové v české společnosti: ke specifikům romského etnika v kontextu požadavků současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sequensová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Téma této diplomové práce - problematika romské menšiny v České republice, je tématem široce diskutovaným a v naší společnosti stále aktuálním. Tato práce pojednává o vybraných oblastech života Romů v soudobé české ...
  • Fenomén radikálních fotbalových fanoušků 

   Defence status: DEFENDED
   Křap, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Se sportem se v dnešní době člověk střetává prakticky na každém kroku. Sport se stal jednou z celospolečensky důležitých oblastí života. Dá se říci, že se sport během dvacátého století stal důležitou institucí. Tato studie ...
  • Fitness centrum a jeho role ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato práce se zabývá fenoménem 20. a 21. století, fitness. Důraz klade na cvičení ve fitness centrech a jejich klienty. Cílem práce je představit hlavní motivy návštěvníků a jejich historické a společenské pozadí. Na základě ...
  • Fotbal a společenská modernizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato práce je věnována proměnám fotbalu v procesu společenské modernizace a částečně vlivům fotbalu na modernizaci. Cílem práce je postižení základní vývojové dynamiky moderního fotbalu, což předpokládá kombinaci historického ...
  • Fotbal a společenská modernizace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hanuš, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 11. 2011
   (English) This work deals with transformation of football (soccer) in process of social modernization and partially to influences of football on the modernization. A goal of this work is comprehension of basic dynamics of ...
  • Identita ve věku internetové komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Píšl, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Předkládaná diplomová práce je přehledovou studií usilující o popis základních konceptů sociologických teorií identit a zároveň pro tyto teorie relevantních konceptů z oblasti sociologického zkoumání Internetu. Nejprve ...
  • Imperativ ženské krásy 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivcová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá jednou z nejživotaschopnějších představ v rámci euroamerického areálu, jež akcentují distinkci mezi mužským a ženským pohlavím, a udržují tak mezi nimi onu "mystickou demarkační čáru"1, o níž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV