Now showing items 1-20 of 40

  • Analysis of stylistic features in English and Czech radio debates 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá stylisticky příznakovými prostředky ve dvou rozhlasových debatách: pořadu BBC Radia 4 nazvaném Any Questions? a českém Speciálu Martina Veselovského, pořadu vysílaného Českým rozhlasem 1 na ...
  • "Be/have", "have/be" as equivalents of Czech "být/mít"; and "být/mít", "mít/být" as equivalents of English "be/have" in parallel texts: a comparison of the semantic and information structure of divergents counterparts. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Tato diplomová práce zkoumá překladové protějšky anglických sloves be a have a českých sloves být a mít. Zaměřuje se na případy, kdy tato slovesa mají v překladu odlišný protějšek, tedy v překladech z angličtiny do češtiny ...
  • Changing usage in modern English as reflected in R.W. Burchfield's revised 3rd edition of H. W. Fowler's Dictionary of Modern English Usage 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Milada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Cílem práce je zkoumat vývojové změny v moderní angličtině na základě porovnání vybraných hesel v Burchfieldově revidovaném 3. vydání a původním vydání A Dictionary of Modern English Usage H.W. Fowlera. Práce nejprve podává ...
  • Characteristics of the context differentiating homonyms of the same word class (e.g. "bank"," palm") in written language 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčík, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Homonymá predstavujú značný problém pre lingvistov ale aj pre lexikografov, ktorí sa snažia o adekvátne zachytenie stavu lexikálnych vzťahov v jazyku. Táto práca v prvej časti mapuje príčiny nejasností v chápaní homonymie ...
  • A contrastive study of -ingly adverbials with special regard to disjuncts 

   Defence status: DEFENDED
   Jarkovská, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
   Předložená disertační práce se zabývá syntaktickými a stylistickými aspekty v souvislosti s překladem adverbiálních tvarů odvozených z přítomných příčestí sufixem -ly. Vycházíme z předpokladu, že takto utvořená adverbia ...
  • A contrastive study of -ingly adverbials with special regard to disjuncts 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jarkovská, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 7. 2008
   The present study is concerned with -ing participle base adverbs as one realization form of this word class and their Czech equivalents. The focus of our study is on -ingly adverbials especially in their sentence modifying ...
  • Czech "copak" and its English translation equivalents in parallel texts 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá českou lexikální jednotkou copak a jejími překladovými protějšky. Práce se zaměřuje na jednotlivé funkce a významy zkoumaného výrazu a způsoby jejich vyjádření v angličtině. Cílem práce je ...
  • The development of sentence complexity in academic written English (1904-2005): a syntactic study 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato studie se zaměřuje na konkrétní projevy změn v syntaktické struktuře souvětí a složitosti souvětí v průběhu 100 let. Studie analyzuje akademické texty z oborů psychologie a ekonomie. Anylýza je založena na explicitně ...
  • Discourse functions of imperative "look" and "listen" in comparison with their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Tomašovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Tato práce se zabývá anglickými imperativy look a listen užitými ve funkci diskurzních ukazatelů. Práce se zaměřuje na dva aspekty: zaprvé, v rámci angličtiny na určení faktorů, které u imperativů look a listen indikují ...
  • English book titles in gerundial form 

   Defence status: DEFENDED
   Blaheta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   The category of gerund is a symptomatic component of the grammatical system of present-day English. Numerous studies have dealt with its nature and functions as well as with its delimitation as opposed to related forms of ...
  • English book titles in gerundial form 

   Defence status: DEFENDED
   Blaheta, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 10. 2006
   The category of gerund is a symptomatic component of the grammatical system of present-day English. Numerous studies have dealt with its nature and functions as well as with its delimitation as opposed to related forms of ...
  • English counterparts of the Czech instrumental case 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   1 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá anglickými překladovými protějšky českých bezpředložkových instrumentálových tvarů substantiv. Teoretická část práce stručně charakterizuje český pádový systém a pozici bezpředložkového ...
  • English translation equivalents of "určitě" and "jistě": a contrastive study 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tato diplomová práce vychází z pozorování Viléma Mathesia, že v anglickém jazyce je menší výskyt adverbiálních určení než v jazyce českém. Ve svém díle Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém ...
  • Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English 

   Defence status: RECOGNIZED
   Huschová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 7. 2008
   The study is concerned with the English modal auxiliaries CAN and MAY and their morphologically past tense forms COULD and MIGHT.1 It is essentially a small-scale corpus-based investigation into possibility meanings of ...
  • Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English 

   Defence status: DEFENDED
   Remešová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
   Práce se zaměřuje na možnostní významy anglických modálních sloves CAN a MAY a jejich préteritních tvarů MIGHT a COULD. Cílem práce je popsat užití těchto sloves, a to jak z hlediska vzájemné zaměnitelnosti, tak z hlediska ...
  • Explicit and implicit means of reference to the general human agent in English and Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předmětem této diplomové práce je zkoumání a srovnávání explicitních a implicitních prostředků odkazování na všeobecného lidského konatele v angličtině a češtině. V obou jazycích existují jak explicitní, tak implicitní ...
  • Formy a funkce přímé řeči v žánrové struktuře novinových zpráv 

   Defence status: RECOGNIZED
   Urbanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Zuzana Urbanová The Function of Direct Forms of Presentation in the Generic Structure of Newspaper Reports Abstract The thesis deals with the employment of direct forms of presentation in the genre of hard news. The texts ...
  • The function of direct forms of presentation in the generic structure of newspaper reports 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   The thesis deals with the employment of direct forms of presentation in the genre of hard news. The texts for the analysis were excerpted from the main British broadsheet newspapers. The classification of forms of presentation ...
  • The meaning and Czech equivalents of "should" in subordinate nominal content clauses after evaluative and directive expressions 

   Defence status: DEFENDED
   Hráská, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato diplomová práce zkoumá funkce modálního slovesa should v závislých větách obsahových po spojce that, jakož i české ekvivalenty v paralelních textech. Výzkum je zaměřen na tzv. putative should, které se vyskytuje po ...
  • Multiple sentence as a style marker of academic prose: analysis of sentences composed of five and more finite clauses 

   Defence status: DEFENDED
   Gregorová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Cilem teto diplomove prace je zkoumani vyskytu sloziteho souveti 0 peti a vice vetach v odbomem (akademickem) textu. Zamerem je zjistit, zda muze tento typ souvetl slouzit jako stylovy ukazatel. Prace je soucasne pokracovanim ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV