Now showing items 1-20 of 21

  • American "Foreign Policy" in Film 

   Defence status: DEFENDED
   Hays II, George (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   G. Hays II American "Foreign Policy" in Film Abstract This work takes David Campbell's concept of "foreign policy," as applied to American elite identifiers, and expands its application to sub-elite ...
  • Čeští politici v konfliktech: 1998-2009 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   This thesis applies the metaphor analysis to research how do the Czech politicians perceive foreign missions. Three conflicts are observed - the bombing of Yugoslavia and stabilization operation in Kosovo, the invasion to ...
  • The Division of the Middle East as the Roots of the Problems in Iraq 

   Defence status: DEFENDED
   Smith, Nicholas (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 8. 2. 2008
   The division of the Ottoman Empire will echo infinitely, and the study of it is vital for understanding the current issues of the modem Middle East. This essay shows in historical detail the British division of the Middle ...
  • Dutch EU Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Svorcik, Christopher (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Nizozemsko je malá západoevropská demokratická země tradičně silně zaměřená na mezinárodní obchod, obchodní vztahy a kapitálové investice. Nizozemská zahraniční politika byla úzce zaměřena na tyto zájmy. To zavazovalo ...
  • The Effects of Cold War Speech in the Post-Cold War World: Identification of the Enemy in the War on Terror 

   Defence status: DEFENDED
   Hays II, George Waight Secrest (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   This work is a discursive analysis exploring the effects of US presidential Cold War speech on the identification of the "Enemy." It examines the usage of metaphors in key speeches from Truman, Eisenhower, Reagan, and ...
  • Euroskepticismus nizozemských a lucemburských politických stran na příkladu jejich kampaní proti přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuznická, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato bakalářská práce s názvem "Euroskepticismus nizozemských a lucemburských politických stran na příkladu jejich kampaní proti přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu" komparuje kampaně nizozemských a lucemburských odpůrců ...
  • Evropeizace politického systému federálního státu: případová studie Belgie 

   Defence status: DEFENDED
   Pluhařová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce "Evropeizace politického systému federálního státu: případová studie Belgie" zkoumá potencionální vliv Evropské unie na federální uspořádání Belgie. Časové vymezení práce od Maastrichtské smlouvy reflektuje ...
  • Freedom and Democracy: United States ethical foreign policy past 9.11. 

   Defence status: DEFENDED
   Warren, Robert James (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • From Developmentalism to Mobilisation: The Case of Georgian Violent Transition 

   Defence status: DEFENDED
   Střítecký, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Předkládaná disertační práce se pokouší konceptualizovat vztah mezi fenomény developmentalistického státu a etnopolitické mobilizace. V návaznosti na tuto snahu tvrdí, že studium post-developmentalistické tranzice by mělo ...
  • Game Theoretic Modelling of the International Relations System 

   Defence status: DEFENDED
   Halás, Matúš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Disertační práce usiluje o modelování systému mezinárodních vztahů. Základní výzkumní otázka se snaží zjistit jaké důsledky pro úspěch jednotlivých strategií a pro kooperaci samotnou mají různá nastavení proměnných a ...
  • A Genealogy of Terrorism in States' Discourse 

   Defence status: DEFENDED
   Ditrych, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • How the UN will be able to resolve international conflicts under the current international system? 

   Defence status: DEFENDED
   Khayat, Mohammed (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 5. 2. 2010
   This research will generally deal with the international order, its relations and interaction on the UN efforts to find out what is the capability of the UN to solve international conflicts in the future under the changing ...
  • Migration policies and security in Germany and the EU-border control dilemmas in the 21st century 

   Defence status: DEFENDED
   Bürkl, Noémie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 30. 6. 2006
   This thesis takes up the intimate link between migration realities and the necessity to ensure security on the territory of nation states. Unluckily, migration has the same effect as international terrorism, i.e. blurring ...
  • Multilateralismus v diskurzu: USA, EU a Japonsko 

   Defence status: DEFENDED
   Kolmaš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Cílem disertační práce "Multilateralismus v diskursu: USA, EU a Japonsko" je poukázat na rozdílná vnímání základních politických konceptů v různých intelektuálních tradicích. Vychází z předpokladu, že kulturní, intelektuální ...
  • "The Nervature of Past Life": Spatiotemporal Constructions of Post-National Politics in the Struggle for European Legitimacy 

   Defence status: DEFENDED
   Castille, Sarah (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   In this thesis paper, I propose an alternative means of studying post-national politics through the integration of aesthetics into the discipline of political studies. I argue that traditional methods of studying politics ...
  • Nizozemská migrační politika. Její vývoj v letech 2002-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 1. 2. 2008
  • Quantum Theory of International Relations: Modeling Strategic Interaction with Quantum Probability Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Nedávné výsledky z kognitivní psychologie naznačují, že chování člověka lze v některých situacích popsat zákony známé z fyzikální kvantové teorie. Předkládaná práce reaguje na tento vývoj a hledá odpovědět na otázku, jak ...
  • Senát PČR a jeho vliv na mezinárodní vztahy České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diploma thesis "The Czech Senate and its role in international relations of the Czech Republic" deals with the Czech Senate, its style of functioning and influence on international relations of the Czech Republic, with ...
  • Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování jeho aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Komasová, Sarah (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   The diploma thesis experimentally examines the influence of the discourse of international relations schools on decision-making of its actors. The hypothesis presumes that the extent of actors' cooperation is influenced ...
  • Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování jeho aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Komasová, Sarah (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 29. 10. 2015
   The diploma thesis experimentally examines the influence of the discourse of international relations schools on decision-making of its actors. The hypothesis presumes that the extent of actors' cooperation is influenced ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV