• Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu 

   Škraban, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Magnesium alloys are valued for their low density and good mechanical pro- perties. Their characteristic is the tendency to obtain a texture during processing, which together with their hcp crystal structure results in the ...
  • Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni 

   Kácovský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky ...
  • Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni 

   Kácovský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   Title: Experiments supporting the teaching of thermodynamics at high school level Author: Petr Kácovský Department: Department of Physics Education Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Department of Physics Education ...
  • Fyzika mikrosvěta v Interaktivní fyzikální laboratoři 

   Matěna, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Na MFF UK v Praze vznikl projekt Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL), který spočívá ve zpřístupnění zajímavých fyzikálních experimentů skupinkám ze středních škol. Cílem této práce je zprovoznit v IFL několik experimentů ...
  • Fyzika v domácnosti - netradiční soubor experimentů 

   Kárová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Netradiční soubor experimentů vytvořený v rámci diplomové práce obsahuje pokusy týkající se mechanických pokusů a vlastností tekutin. Provedení pokusů je přístupné pro všechny budoucí experimentátory, protože se k nim ...
  • Fyzikální principy v technice 

   Veselá, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Integrace interaktivních center do mimoškolní výuky fyziky - konkrétní náměty pro iQpark v Liberci 

   Razímová, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fyzikálně zaměřených pracovních listů pro studenty středních škol, kteří navštívili science centrum iQlandia. V první části práce jsou popsány typy pracovních listů a úloh v nich. ...
  • Interaktivní centra ve výuce fyziky - konkrétní aplikace 

   Razímová, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit strukturovaný popis experimentů, spadajících do učiva středních škol, instalovaných v science centru iQpark v Liberci. Celkem bylo vybráno a popsáno 84 interaktivních ...
  • Jednoduché pokusy pod drobnohledem 

   Malý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Cílem této práce je zaměřit se na několik středoškolských fyzikálních pokusů, které jsou vysvětlovány chybně nebo více způsoby anebo obsahují část, která je nějakým způsobem přehlížena. Vhodnou úpravou pokusu jsem chtěl ...
  • Lední hokej ve výuce fyziky 

   Adámek, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   1 Obsahem bakalářské práce je propojení oboru fyziky a sportovního odvětví ledního hokeje a poznatky vhodné pro zařazení do výuky fyziky na středních a základních školách z tohoto spojení vyplývající. Práce shrnuje teorie, ...
  • Miskoncepce ve výuce fyziky na ZŠ - náměty na postup při jejich odstraňování 

   Rusínová, Anita (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Ve své bakalářské práci jsem zmapovala představy žáků naší školy o některých fyzikálních jevech. Během své praxe se pravidelně u svých žáků setkávám s představami, které jsou mezi lidmi běžně rozšířené, ale neodpovídají ...
  • Netradičně pojaté pokusy z optiky na gymnáziu 

   Malý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Netradicne pqjate pokusy z optiky na gymnaziu Autor: Jakub Maly Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. /denek Drozd Ph.D. e-mail vedouci'ho: /dcnck.Dro/d^mlT.cuni.cx Ahstrakt: ...
  • Netradiční laboratorní práce ve výuce fyziky na gymnáziu 

   Hylský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Podpůrné fyzikální materiály pro science centrum iQpark 

   Kučera, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Interaktivní science centrum iQpark v Liberci se v posledních letech stalo nejvýznamnějším zařízením tohoto druhu v ČR. Toto science centrum obsahuje stovky fyzikálně i jinak zaměřených exponátů, pomocí nichž se návštěvníci ...
  • Pokusy se vzduchovou dráhou 

   Wilke, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Solární stavebnice a optoelektronické součástky ve výuce fyziky 

   Burkovec, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   V diplomové práci byl vytvořen přehled solárních stavebnic, hraček a dalších prvků dostupných na trhu. S vybranými stavebnicemi byly navrženy experimenty a ty provedeny s žáky ZŠ ve výuce. K práci je přiložen i krátký ...
  • Školní fyzikální pokusy v provedení XXXL 

   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV