Now showing items 1-20 of 23

  • Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu 

   Defence status: DEFENDED
   Škraban, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   v českém jazyce Hořčíkové slitiny jsou ceněny pro svoji nízkou hustotu a dobré mechanické vlastnosti. Jejich charakteristikou je náchylnost k získávání textury během zpra- cování, která má společně s jejich hcp krystalovou ...
  • Experimenty a úlohy z hydromechaniky pro střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Beck, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The diploma thesis summarizes the topics from hydromechanics taught at Czech grammar schools (and other Czech secondary schools). Emphasis is placed on the careful derivation of all laws and equations according to the basic ...
  • Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Kácovský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky ...
  • Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kácovský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky ...
  • Fyzika mikrosvěta v Interaktivní fyzikální laboratoři 

   Defence status: DEFENDED
   Matěna, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Na MFF UK v Praze vznikl projekt Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL), který spočívá ve zpřístupnění zajímavých fyzikálních experimentů skupinkám ze středních škol. Cílem této práce je zprovoznit v IFL několik experimentů ...
  • Fyzika v domácnosti - netradiční soubor experimentů 

   Defence status: DEFENDED
   Kárová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Netradiční soubor experimentů vytvořený v rámci diplomové práce obsahuje pokusy týkající se mechanických pokusů a vlastností tekutin. Provedení pokusů je přístupné pro všechny budoucí experimentátory, protože se k nim ...
  • Fyzikální principy v technice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Integrace interaktivních center do mimoškolní výuky fyziky - konkrétní náměty pro iQpark v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Razímová, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fyzikálně zaměřených pracovních listů pro studenty středních škol, kteří navštívili science centrum iQlandia. V první části práce jsou popsány typy pracovních listů a úloh v nich. ...
  • Interaktivní centra ve výuce fyziky - konkrétní aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Razímová, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit strukturovaný popis experimentů, spadajících do učiva středních škol, instalovaných v science centru iQpark v Liberci. Celkem bylo vybráno a popsáno 84 interaktivních ...
  • Jednoduché pokusy pod drobnohledem 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Cílem této práce je zaměřit se na několik středoškolských fyzikálních pokusů, které jsou vysvětlovány chybně nebo více způsoby anebo obsahují část, která je nějakým způsobem přehlížena. Vhodnou úpravou pokusu jsem chtěl ...
  • Lední hokej ve výuce fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   1 Obsahem bakalářské práce je propojení oboru fyziky a sportovního odvětví ledního hokeje a poznatky vhodné pro zařazení do výuky fyziky na středních a základních školách z tohoto spojení vyplývající. Práce shrnuje teorie, ...
  • Mechanické a fyzikální vlastnosti hořčíkových slitin připravených metodou rotačního kování 

   Defence status: DEFENDED
   Škraban, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   v češtině Metody intenzivní plastické deformace jsou již nějakou dobu populární díky svému pozi- tivnímu vlivu na mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu. Rotační kování je jednou z těchto metod. Při svojí jednoduchosti ...
  • Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Žilavá, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Cavendishovy gravitační torsní váhy jsou součástí posluchárny T2 na Matematicko- fyzikální fakultě UK již více než 25 let. Během poslední stavební rekonstrukce v roce 2015 byly kompletně rozebrány a částečně poškozeny. ...
  • Miskoncepce ve výuce fyziky na ZŠ - náměty na postup při jejich odstraňování 

   Defence status: DEFENDED
   Rusínová, Anita (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Ve své bakalářské práci jsem zmapovala představy žáků naší školy o některých fyzikálních jevech. Během své praxe se pravidelně u svých žáků setkávám s představami, které jsou mezi lidmi běžně rozšířené, ale neodpovídají ...
  • Netradičně pojaté pokusy z optiky na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Netradicne pqjate pokusy z optiky na gymnaziu Autor: Jakub Maly Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. /denek Drozd Ph.D. e-mail vedouci'ho: /dcnck.Dro/d^mlT.cuni.cx Ahstrakt: ...
  • Netradiční laboratorní práce ve výuce fyziky na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Hylský, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Outreach of an Exoplanet Research and the PLATO Space Mission in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Dupkala, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Extrasolárne planéty sa stali jednou z najvzrušujúcejších a najsľubnejších výskumných oblastí modernej astronómie. Ich výskum môže viesť k odpove- diam na mnohé veľké otázky ako napríklad k pôvodu života, vývoju planét ...
  • Podpůrné fyzikální materiály pro science centrum iQpark 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Interaktivní science centrum iQpark v Liberci se v posledních letech stalo nejvýznamnějším zařízením tohoto druhu v ČR. Toto science centrum obsahuje stovky fyzikálně i jinak zaměřených exponátů, pomocí nichž se návštěvníci ...
  • Pokusy se vzduchovou dráhou 

   Defence status: DEFENDED
   Wilke, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Roztoky a silně zředěné roztoky v experimentech a úlohách 

   Defence status: DEFENDED
   Fodor, Kata (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou roztoků a silně zředěných roztoků. Jde o téma, které patří jak do chemie, tak do biologie a fyziky. Právě z tohoto důvodu může sloužit následující práce jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV