• Akvizice ve vysokoškolských knihovnách: klíčové otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This master thesis deals with acquisitions in academic libraries. It briefly outlines the characteristics of universities and describes the acquisition process and other related issues. Content analysis of foreign literature ...
  • Atributy vyjádření a provedení - realita v souborných katalozích versus informační potřeby uživatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cílem diplomové práce je zjistit, jaké atributy vyjádření a provedení se běžně nacházejí v bibliografických záznamech a porovnat je s informačními potřebami uživatelů. Výzkumná sonda je zaměřena na Souborný katalog České ...
  • Budoucnost katalogizační profese 

   Defence status: DEFENDED
   Odehnalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá budoucností katalogizační profese. Výzkum zjišťuje možný vývoj katalogizace a pozice katalogizátora v českém knihovnictví. Je stručně představena pracovní pozice katalogizátora, dále je nastíněn ...
  • Citační manažery: funkční analýza a srovnání vybraných aplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Niederlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   česky: Práce nabízí přehled vybraných citačních manažerů používaných v současné době v českém prostředí a porovnání jejich funkcí. Ve skupině porovnávaných aplikací budou zastoupeny jak komerční, tak volně dostupné aplikace. ...
  • Dopad regionálních funkcí na činnost obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Koubková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The bachelor thesis deals with the satisfaction of the served libraries with the performance of regional roles in the Pardubice region and the impact of these roles on their independent activities. The first, purely ...
  • Fondy grafických dokumentů - jejich správa 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Lísková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (česky) Diplomová práce se zabývá konceptuálním modelem funkčních požadavků na bibliografické záznamy a jeho implementací neboli FRBRizací knihovnických informačních systémů v zahraničí. Úvod práce ve stručnosti představuje ...
  • Goffman jako framework pro analýzu sociálních interakcí na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Merunková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Online sociální sítě jsou nyní významnou součástí sociálního života mnoha lidí. Jedná se o komplexní a proměnlivý fenomén, který je možno zkoumat z více úhlů. Tato diplomová práce sociologie, jejíž základy položil Erving ...
  • Interaktivní výuková média (IVM) 

   Defence status: DEFENDED
   Červený, Igor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The purpose of this bachelor thesis is the description of the interactive educational media including their components, introduction of three software tools for creation and distribution of interactive educational media ...
  • Metody výzkumu v knihovnách - analýza využívaných metod výzkumů v České republice i v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Prchalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   This thesis concerns methods of research, user's satisfaction and methods and tools for measuring quality and performance in the libraries of the Czech Republic and the Nordic countries, especially the library institutions ...
  • Měření kvality služeb v knihovnách (se zaměřením na vysokoškolské knihovny) 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   This master thesis deals with service quality monitoring in libraries and it focuses especially on the situation in university libraries. There are foreign tools described in this thesis, namely the American LibQUAL+® which ...
  • Městské knihovny ve Finsku 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce charakterizuje vznik, vývoj a současný stav finského veřejného knihovnictví se zaměřením na služby. Úvodní část pojednává o historii finských knihoven od 18. století. Důraz je přitom kladen na vznik prvních veřejných ...
  • Možnosti "zaměstnávání" dobrovolníků v českých veřejných knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Cílem této práce je poskytnout náhled do problematiky dobrovolnictví ve veřejných knihovnách na území České republiky a podat přehled o možnostech dobrovolnické činnosti či služby v těchto institucích. V textu je nejprve ...
  • Možnosti zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem v knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Dudáčková, Taťána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   The aim of the diploma thesis is to analyze the possibilities of employing visually handicapped people in a library environment in the Czech Republic and to suggest possible library occupations suitable for these people. ...
  • Nerealizované stavby knihoven - vliv situace na provoz a služby 

   Defence status: DEFENDED
   Grillová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se věnuje nerealizovaným projektům novostaveb či rekonstrukcí stávajících budov knihoven v České republice. Je pomyslně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá důvody, proč stavět knihovní budovy a současnými ...
  • Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů) 

   Defence status: DEFENDED
   Slabochová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá optimalizací organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy organizace a pořádání knihovních fondů ve ...
  • Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Identifikační záznam: JÍLKOVÁ, Marta. Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách [Persistent identifiers and their use in digital libraries]. Praha, 2013, 103 s., XII s. příloh. Diplomová práce ...
  • Predátorské publikační praktiky ve stínu modelů open access 

   Defence status: DEFENDED
   Škopan, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   The thesis deals with the issue of the so-called predators in scientific communication from its beginnings to the present. Part of the work is the history, typology and methods of combating predatory publishing, as well ...
  • Problematika přechodu katalogizační praxe na nová katalogizační pravidla 

   Defence status: DEFENDED
   Škopan, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis describes the transition to RDA rules for cataloguing in the Czech Republic and abroad, comparing this transition to the adoption of AACR2. Part of the thesis is a summary of the history and development of AACR, ...
  • Proměny pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem bakalářské práce bylo zpracování historického a terminologického vývoje pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj v knihovnictví a informační vědě. Zahrnuje i životopis Paula Otleta, jako předchůdce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV