• Atributy vyjádření a provedení - realita v souborných katalozích versus informační potřeby uživatelů 

   Tůmová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   The aim of the thesis is to explore which attributes of expression and attributes of manifestation are commonly found in bibliographic records and compare them with the information needs of users. The research is focused ...
  • Budoucnost katalogizační profese 

   Odehnalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis deals with the future of cataloger profession. The research investigates possible development of cataloging and position of the cataloger in the Czech librarianship. It briefly presents the position of ...
  • Citační manažery: funkční analýza a srovnání vybraných aplikací 

   Niederlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   česky: Práce nabízí přehled vybraných citačních manažerů používaných v současné době v českém prostředí a porovnání jejich funkcí. Ve skupině porovnávaných aplikací budou zastoupeny jak komerční, tak volně dostupné aplikace. ...
  • Fondy grafických dokumentů - jejich správa 

   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí 

   Lísková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): The diploma thesis deals with the conceptual model functional requirements for bibliographic records and its implementation or FRBRisation of library information systems abroad. The introduction of the thesis ...
  • Goffman jako framework pro analýzu sociálních interakcí na sociálních sítích 

   Merunková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Online sociální sítě jsou nyní významnou součástí sociálního života mnoha lidí. Jedná se o komplexní a proměnlivý fenomén, který je možno zkoumat z více úhlů. Tato diplomová práce sociologie, jejíž základy položil Erving ...
  • Metody výzkumu v knihovnách - analýza využívaných metod výzkumů v České republice i v zahraničí 

   Prchalová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o metodách výzkumu uživatelské spokojenosti a o metodách a nástrojích k měření kvality a výkonu v knihovnách České republiky a severských zemí. Zejména pak v knihovnických institucích Norska, ...
  • Měření kvality služeb v knihovnách (se zaměřením na vysokoškolské knihovny) 

   Kopecká, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o měření kvality služeb v knihovnách a zaměřuje se především na situaci vysokoškolských knihoven. V práci jsou popsány zahraniční nástroje pro měření kvality knihoven, jmenovitě americký ...
  • Městské knihovny ve Finsku 

   Černý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce charakterizuje vznik, vývoj a současný stav finského veřejného knihovnictví se zaměřením na služby. Úvodní část pojednává o historii finských knihoven od 18. století. Důraz je přitom kladen na vznik prvních veřejných ...
  • Možnosti "zaměstnávání" dobrovolníků v českých veřejných knihovnách 

   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Cílem této práce je poskytnout náhled do problematiky dobrovolnictví ve veřejných knihovnách na území České republiky a podat přehled o možnostech dobrovolnické činnosti či služby v těchto institucích. V textu je nejprve ...
  • Možnosti zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem v knihovnách 

   Dudáčková, Taťána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Cílem této práce je analýza možností zaměstnávání osob se zrakovým handicapem v knihovnách v České republice a navržení možných pozic, na kterých by se tyto osoby mohly v knihovně uplatnit. Diplomová práce je rozdělena do ...
  • Nerealizované stavby knihoven - vliv situace na provoz a služby 

   Grillová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se věnuje nerealizovaným projektům novostaveb či rekonstrukcí stávajících budov knihoven v České republice. Je pomyslně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá důvody, proč stavět knihovní budovy a současnými ...
  • Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů) 

   Slabochová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá optimalizací organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy organizace a pořádání knihovních fondů ve ...
  • Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách 

   Jílková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Identifikační záznam: JÍLKOVÁ, Marta. Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách [Persistent identifiers and their use in digital libraries]. Praha, 2013, 103 s., XII s. příloh. Diplomová práce ...
  • Problematika přechodu katalogizační praxe na nová katalogizační pravidla 

   Škopan, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis describes the transition to RDA rules for cataloguing in the Czech Republic and abroad, comparing this transition to the adoption of AACR2. Part of the thesis is a summary of the history and development of AACR, ...
  • Proměny pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj 

   Jeřábková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem bakalářské práce bylo zpracování historického a terminologického vývoje pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj v knihovnictví a informační vědě. Zahrnuje i životopis Paula Otleta, jako předchůdce ...
  • Průzkum dosaženého vzdělání katalogizátorů ve vybraných vysokoškolských knihovnách v Praze 

   Přibylová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Průzkum farních knihoven v Královéhradecké diecézi 

   Kaplanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá průzkumem římskokatolických farních knihoven Královéhradecké diecéze. Na základě dotazníkového průzkumu byl vytvořen informativní soupis se základními údaji o farních knihovnách. Soupis obsahuje ...
  • Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze 

   Kafková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   (česky): Práce se zaměřuje na knihovny Univerzity Karlovy, přesněji na jejich sbírky rukopisů, starých, tisků a vzácné fondy. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům v oblasti ochrany a péče o historické fondy. ...
  • Průzkum římskokatolických farních knihoven v Českobudějovické diecézi 

   Cáder, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá průzkumem římskokatolických farních knihoven v Českobudějovické diecézi. Základem práce je zpracovaný soupis s přehledem o diecézi jako takové, o existenci a rozmístění farních knihoven, o velikosti, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV