• Aktivizační metody a formy ve výuce přírodovědných předmětů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolková, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Předkládaná disertační práce se zabývá aktivizačními metodami a formami ve výuce přírodovědných předmětů a je řešena s ohledem na aprobaci autorky, kterou je chemie a biologie. Je řešena v souladu s požadavky školních ...
  • Analýza výuky biologie na SŠ s přihlédnutím k podílu praktické výuky. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Chudomelová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Přírodovědné předměty, tedy biologie, chemie a fyzika, tvoří výrazně reálné vyučovací předměty, které je nezbytné opřít zejména o pokusy a pozorování. Jinými slovy praktická výuka je charakteristickým rysem všech přírodovědných ...
  • Analýza výuky biologie na SŠ s přihlédnutím k podílu praktické výuky. 

   Defence status: DEFENDED
   Chudomelová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Přírodovědné předměty, tedy biologie, chemie a fyzika, tvoří výrazně reálné vyučovací předměty, které je nezbytné opřít zejména o pokusy a pozorování. Jinými slovy praktická výuka je charakteristickým rysem všech přírodovědných ...
  • Analýza výuky sexuální výchovy na středních školách v Libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výuky sexuální výchovy na středních školách v Libereckém kraji. Značnou část této práce tvoří dotazníkové šetření, které bylo provedeno na dvou gymnáziích, dvou středních odborných ...
  • Analýza životního cyklu BK viru 

   Defence status: DEFENDED
   Bakardjieva - Mihaylova, Violeta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Polyomaviry jsou malé neobalené DNA viry, jejichž replikace probíhá v buněčném jádře. I přes svoji malou genomovou velikost mohou tyto viry způsobit výrazné změny v hostitelské buňce, jednou z nejvýznamnějších je nádorová ...
  • Bakteriofágová terapie se zaměřením na biofilmy močových katetrů 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Pod pojmem bakteriofágová terapie se rozumí využití virů k ničení bakterií. V mé práci pojednávám především o využití bakteriofágové terapie pro léčbu nozokomiálních infekcí způsobených katetrizací močových cest. Zaměřuji ...
  • Bovinní papilomaviry 

   Defence status: DEFENDED
   Voběrková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Bovinní papilomaviry (BPV) jsou malé neobalené dsDNA viry patřící do čeledi Papillomaviridae. Jakkoli jedním ze znaků této čeledi je vysoká druhová a tkáňová specifita, některé bovinní papilomavirů představují v tomto směru ...
  • Buněčná obrana proti virům a HSV-1 - autofagie 

   Defence status: DEFENDED
   Kojzarová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • DNA viry a proteazomální systém buňky 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Rozvoj virové infekce závisí na interakcích viru s hostitelskou buňkou. Po miliony let trvající koevoluce virů s jejich hostiteli vedla ke vzniku mnoha antivirových obranných mechanismů i virových únikových taktik. Viry ...
  • Exprese proteinů teplotního šoku (HSP) v progredujících a regredujících nádorech prasat linie MeLiM 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Imunita v polyomavirové infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Janovec, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Lidské polyomaviry JC a BK patří do skupiny malých neobalených DNA virů a jsou široce rozšířené v lidské populaci. Po zpravidla bezpříznakové prvotní infekci následně přetrvávají celoživotně v organismu ve stavu perzistence. ...
  • Infekční choroby v povědomí žáků SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Rančáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Povědomí o infekčních chorobách a očkování je v dnešní době velice důležité. Dotazníkové šetření, které je součástí této diplomové práce, je určeno pro žáky čtyřletých gymnázií a vyšších ročníků víceletých gymnázií. Je ...
  • Inovativní metoda prevence HIV/AIDS na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Peterková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   A B S T R A K T Takřka denně se může každý z nás dočíst nebo slyšet z médií plno zkreslených informací, které se týkají HIV, či onemocnění AIDS. Proto je potřeba mít znalosti o možném nebezpečí HIV a o všech přenosových ...
  • Inovativní vakcíny proti chřipkovému viru 

   Defence status: DEFENDED
   Satoriová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Chřipkové viry ročně nakazí 3-5 milionů celosvětové populace, způsobí každoročně mnoho hospitalizací, 250 000-500 000 úmrtí a značné ekonomické ztráty. Nejúčinnější ochranou v boji s chřipkovými viry stále zůstávají vakcíny. ...
  • Interakce chřipkového viru s buněčnými obrannými mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Vochyánová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Infekce chřipkovým virem patří mezi nejaktuálnější problémy dnešní doby. Unikátní schopnost tohoto viru silně inhibovat imunitní odpověď buněk na mnoha úrovních a jeho pandemický potenciál z něj činí předmět zájmu mnoha ...
  • Interakce polyomavirů s proteazomálním systémem hostitelských buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Verdánová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Interakce polyomavirů s proteazomálním systémem hostitelských buněk Abstrakt: Virová čeleď Polyomaviridae obsahuje mimo modelových virů - myšího polyomaviru a viru SV40 také lidské patogeny, mezi něž patří i virus BK. ...
  • Jak jsou žáci středních škol vzdělaní v oboru biologie virů 

   Defence status: DEFENDED
   Solarová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Biologie virů je obor, kterému se ve výuce věnují 2-3 vyučovací hodiny. Během těchto hodin žáci musí vstřebat informace nejen o stavbě a funkci viru, ale i rozmnožování tohoto mikroorganismu, několikero zástupců a v ...
  • Nepřekládané RNA v herpesvirové infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Pelák, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   MiRNA jsou endogenní krátké RNA, které jsou v eukaryotických organismech velice konzervované a tak se zdá, že jsou nezbytnou a evolučně starou součástí genové regulace. Význam miRNA je především ve specifické post-transkripční ...
  • Nové směry ve vakcinaci proti HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   A B S T R A K T Většina dosavadních vakcín je založena na podání usmrceného viru do těla hostitele. Po vytvoření imunitní odpovědi a imunitní paměti je organismus schopen se s případnou infekcí patogenem lépe vyrovnat. V ...
  • Očkování ano či ne? Vnímání prospěšnosti očkování veřejností. 

   Defence status: DEFENDED
   Chudomelová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Díky očkování proti tuberkulóze se podařilo na celém světě zachránit miliony lidí, přesto však očkování vzbuzuje jisté kontroverze. V mnoha zemích Evropy bylo povinné očkování proti tuberkulóze již zrušeno. Hlavním argumentem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV