Now showing items 1-20 of 28

  • 3D zobrazovací metody myšího mozku se zaměřením na projasnění tkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jaromír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   1 ABSTRACT Many variants of microscopic techniques are the key methods for tissue structure examination in the research as well as in clinical practice. Since the vast majority of examined tissues are intrinsically opaque, ...
  • Analýza kandidátních transmembránových adaptorových proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Transmembránové adaptorové proteiny (TRAP) fungují jako kotvící místa pro různé signalizační molekuly a umožňují tak vznik velkých signalizačních komplexů v blízkosti plasmatické membrány. Časově a prostorově regulují ...
  • Antigenome defines a selection of mutated tumor peptides driving tumor-specific T-cell response 

   Defence status: DEFENDED
   Hadlová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   T buňky, nezastupitelná součást adaptivního imunitního systému, hrají důležitou roli při eradikaci růstu nádoru. T buňky antigenně-specificky cílí, zajišťují interakci a následně i likvidují nádorové buňky. Interakci T ...
  • Cytometric assay of antigen-specific T cell response in monitoring of BCG vaccine therapy 

   Defence status: DEFENDED
   Hadlová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Karcinom močového měchýře patří mezi nejčastější karcinomy v západním světě. Navzdory dlouhodobému výzkumu a existenci efektivních terapeutických možností přetrvává potřeba vyvinout stratifikační metodu, která umožní ...
  • Detekce povrchového fenotypu a chemosenzitivity buněk nádorů močového měchýře in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Nádorová onemocnění jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Jedním z důvodů selhávání onkologické léčby jsou jednotně nastavené terapeutické postupy zanedbávající vliv vysoké heterogenity nádorů. Eseje ...
  • Detekcia mikrovezikúl a exozómov u imunitne-podmienených ochorení 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Evelína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Exosomes (ES) and microvesicles (MV), collectively called extracellular vesicles (EV), are submicroscopic vesicles encapsulated by a phospholipid bilayer. Smaller ES (40 - 100 nm) originate in endosomal compartment, while ...
  • Experimental verification of in silico predicted protein binder to FOXO4 transcription factor and transcriptome analysis of bladder cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Tauš, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato diplomová práce je rozdělená na experimentální a bioinformatickou část, které jsou spolu provázány přes transkripční faktory z rodiny 'forkhead box O' (FOXO). FOXO mají klíčovou roli v mnoha buněčných procesech, jako ...
  • Exprese CD47 a jeho topologie na povrchu primárních buněk karcinomu močového měchýře při interakci s makrofágy 

   Defence status: DEFENDED
   Rajtmajerová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   CD47 is a so-called "don't eat me" signal, which protects cells from phagocytosis. Its high expresion on tumor cells brings new perspective to the tumor therapy. Monoclonal antibodies, which are these days undergoing ...
  • Funkční význam krátkých proteinových lineárních motivů a jejich bioinformatická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Pitule, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • Hematopoéza v rybím modelu dánia a medaky s možností xenotransplantace lidských hematopoetických kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Pravcová, Naďa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Danio rerio (zebrafish) and Oryzias latipes (medaka) have recently become popular model organisms to study hematopoiesis. These model organisms present several advantages in comparison to other commonly used models, the ...
  • Imunogenita indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) 

   Defence status: DEFENDED
   Tejklová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Ektopickou expresí vybraných transkripčních faktorů jsme dnes schopní dediferencovat somatické buňky do stádia indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC), které se staly prostředkem pro regenerativní medicínu a ...
  • Imunogenní buněčná smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Imunitní systém je podle "danger" modelu aktivovaný endogenními molekulami uvolněnými z umírajících buněk, které v extracelulárním prostředí slouží jako signály nebezpečí. Jedná se o takzvané DAMP ("danger-associated ...
  • Imunogenní buněčná smrt v klinických vzorcích nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfarová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Růst a vývoj nádoru je v lidském organismu pod kontrolou imunitního systému. Za spuštění protinádorové imunitní odpovědi jsou zodpovědné molekuly DAMP ("danger-associated molecular pattern"), které se váží na PRR ("pattern ...
  • Imunoskóre ve 3D tkáních 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jaromír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Pevné nádory představují komplexní struktury, které zahrnují kromě transformovaných buněk cévy, složky extracelulární matrix (ECM), rozpustné molekuly a širokou paletu různých typů buněk. Tyto složky dohromady tvoří nádorové ...
  • In vitro test buněčné imunitní odpovědi pro diagnostiku Lymeské boreliózy 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Lymeská borelióza je multisystémové onemocnění postihující kůži, klouby, srdce a centrální nervovou soustavu. Onemocnění způsobují spirochéty patřící do komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Tyto bakterie jsou přenášené ...
  • Komparativní genomická předpověď nových transmembránových adaptorových proteinů a jejich expresní analýza. 

   Defence status: DEFENDED
   Pitule, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Transmembránové adaptorové proteiny (TRAP) jsou důležitou složkou signálních drah vedoucích od imunoreceptorů směrem k efektorovým mechanizmům uvnitř buňky. Přestože nemají vlastní enzymatickou aktivitu, obsahují interakční ...
  • Komparativní strukturní analýza povrchových virulentních faktorů Borreliella spp. se zaměřením na konzervovanost topologie jejich povrchu 

   Defence status: DEFENDED
   Zdrha, Alois (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Gram-negative bacteria of genus Borreliella cause the nowadays spreading illness Lyme borreliosis. However, their classification as gram-negative bacteria is rather mislea- ding because they differ in their complex genome, ...
  • Metodiky detekce antigen-specifických T buněk ex vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Kolařík, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Antigen-specifické T buňky jsou zásadní složkou adaptivní imunity. Podílejí se na ochraně organismu před extracelulárními i intracelulárními patogeny i před vznikem nádorového bujení. Porucha jejich funkce může vést ke ...
  • Povrchová exprese CD47 na nádorových kmenových buňkách jako cíl protinádorové léčby 

   Defence status: DEFENDED
   Kuzmík, Ján (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   CD47 je transmembránový glykoproteín s vysokou mierou expresie na zdravých a nádorových (kmeňových) bunkách. Miera expresie CD47 je záporne korelovaná s prežitím pacientov s nádorovým ochorením. Väzba CD47 so SIRPα, ...
  • Povrchový fenotyp nádorových kmenových buněk (CSC) lidských karcinomů 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Nádor se sestává z heterogenní masy buněk, které lze - podobně jako zdravé orgány a tkáně lidského těla - rozdělit dle morfologických, funkčních či expresních hledisek na jednotlivé buněčné populace. Populaci buněk, která ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV