• Anomální výskyty arsenu v přírodních vodách České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Rodovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce je rešerší, která se zaměřuje na distribuci arsenu v povrchových i podzemních přírodních vodách České republiky a zejména na výskyt jeho anomálních koncentrací v těchto prostředích včetně odhalení zdrojů ...
  • Anomální výskyty arsenu v půdách České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení anomálních koncentrací arsenu v půdách (>30 mg/kg) České republiky. Anomální koncentrace arsenu v půdách v České republice jsou způsobeny zejména spalováním fosilních paliv, ...
  • Aplikace přenosného XRF v geovědách 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Biodostupnost arzenu v důlních haldách na Kaňku u Kutné Hory 

   Defence status: DEFENDED
   Raus, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Předešlé studie ukazují, že relativní biodostupnost arzenu (RBA) v důlních odpadech je téměř vždy nižší než 100%. V odebraných vzorcích prachů ze silnic, půd a hald na Kaňku u Kutné Hory se obsahy arzenu pohybovaly mezi ...
  • Dekontaminace důlních vod bohatých arzenem 

   Defence status: DEFENDED
   Řáhová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá dekontaminací důlních vod bohatých arsenem. První část je koncipována jako přehled dekotaminačních metod využívaných pro odstraňování arsenu z vody; důraz je přitom kladen na adsorpci arsenu ...
  • Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Na vzorcích povrchové potoční vody ze zlatonosné lokality Mokrsko byl proveden filtrační a ultrafiltrační experiment, který prokázal, že většina prvků obsažených ve vodě je přítomna v rozpuštěné formě a pro následující ...
  • Geochemicko-mineralogická charakterizace půd a důlních odvalů na lokalitě Smolotely u Příbrami postižené historickou těžbou zlata 

   Defence status: DEFENDED
   Kulakowski, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
  • Indium v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kulakowski, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá výskytem, vazbou a chováním india v jednotlivých sférách životního prostředí. Udává ucelený přehled o výskytu india v horninovém prostředí, ve vodách, ovzduší a v organismech. Pojednává o ...
  • Mikrobiální mobilizace arsenu v půdách na zlatonosném ložisku Mokrsko 

   Defence status: DEFENDED
   Redlich, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Zlatonosné ložisko Mokrsko je oblast vyznačující se vysokou koncentrací arsenu v půdách. Přirozeně kontaminované vzorky regolitu a fluviálního sedimentu z této oblasti byly použity ke zhodnocení příspěvku mikrobiální ...
  • Mikrobiální rozpouštění minerálů s obsahem As(V) 

   Defence status: DEFENDED
   Kindlová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Po celém světě se nacházejí místa se zvýšenou koncentrací arzenu ve vodách. V České republice je takovým místem například oblast zlatonosného ložiska Mokrsko, kde obsah arzenu v podzemních vodách dosahuje koncentrací vysoko ...
  • Obsahy arzenu v půdách zlatonosných ložisek středočeské metalogenetické zóny 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Obsahy arzenu v půdách zlatonosných ložisek středočeské metalogenetické zóny Bakalářská práce Jan Řeháček Vedoucí bakalářské ...
  • Posouzení metody sekvenční extrakce pro arsen v důlních odpadech 

   Defence status: DEFENDED
   Grösslová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   i ABSTRAKT Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací sekvenční extrakce pro důlní odpady bohaté arsenem. Experimenty, které vedly k optimalizaci jednotlivých kroků navrženého schématu sekvenční extrakce, byly ...
  • Rychlost zvětrávání arzenoypritu na základě terénních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Vargoš, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Studium vazby arsenu v půdach a sedimentech pomocí sekvenčnich extrakčnich metod 

   Defence status: DEFENDED
   Grösslová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Vazba a mobilita arzenu v historických důlních odpadech 

   Defence status: DEFENDED
   Knappová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Na celém světě se nachází nespočetné množství historických důlních hald s vysokými koncentracemi zdraví škodlivých prvků. Mineralogické složení důlních odpadů zásadní měrou ovlivňuje uvolňování a migraci těchto prvků do ...
  • Vazba arzenu ve fluviálním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Jaxylykova, Anastassiya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   3 Abstrakt Tato bakalářská práce je věnována studiu distribuce arzenu ve fluviálních systémech v okolí obcí Mokrsko a Smolotely ve Středočeském kraji. Arzen se v těchto oblastech nachází v přirozeně zvýšených koncentracích, ...
  • Vznik realgaru na lokalitě Mokrsko 

   Defence status: DEFENDED
   Rodovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Na celém světě se nacházejí místa se zvýšenou koncentrací arsenu ve vodách. V České republice je jedním z těchto míst lokalita Mokrsko, kde v podzemních vodách dosahuje arsen koncentrací vysoko nad doporučené limity pitné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV