Now showing items 1-7 of 7

  • Dynamery založené na reverzibilní tvorbě hemiacetalové vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá designem a syntézou stavebních bloků využitelných k tvorbě dynamických polymerů založených na reverzibilní tvorbě hemiacetalové vazby. Další část je zaměřena na studium tvorby hemiacetalů ...
  • Iminové dynamery založené na pyrazinových stavebních jednotkách 

   Defence status: DEFENDED
   Prusková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o syntéze iminových dynamerů a Schiffových bází. Důraz je kladen na objasnění struktury a schopnost tvořit dynamické hemiaminaly. Díky velkému množství elektronově bohatých dusíků a dvojných ...
  • Karbonylové deriváty pyrazinu - stavební bloky dynamických kombinatoriálních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Coufal, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce pojednává o syntéze bifunkčních karbonylových derivátů pyrazinu, u nichž je dále zkoumán potenciál tvořit dynamické hemiacetaly s monofunkčními alkoholy. Nově připravené, v literatuře nepopsané bifunkční ...
  • Příprava fluorofilních stavebních bloků pro konstitučně dynamické systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kretschmer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Byly připraveny perfluoralkylované a trifluormethylované aromatické benzylové aminy a benzylové aldehydy. Tyto látky byly následně použity k syntéze Schiffových bází. Hlavním důvodem přípravy těchto látek bylo jejich budoucí ...
  • Příprava tris a více trifluoracetylovaných aromátů jako stavebních bloků konstitučně dynamických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o přípravě tris a vícefunkčních trifluoracetylovaných aromátů, které by se měly využít jako stavební bloky konstitučně dynamických systémů, například rozvětvených dynamických polymerů. Syntéza ...
  • Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Coufal, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o dvou na sobě nezávislých tématikách. Jedna část je zaměřena na studium reverzibilních kovalentních interakcí karbonylové skupiny s alkoholy a vodou za tvorby hemiacetalů, resp. hydrátu, ...
  • Stavební bloky fluorofilních dynamerů 

   Defence status: DEFENDED
   Štrympl, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV