• Aktivizační programy pobytových zařízení pro seniory v okrese Beroun 

   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   (česky) Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálně aktivizačních činností, které jsou poskytovány seniorům bydlícím v pobytových zařízeních v okrese Beroun. Teoretická část přibližuje situaci týkající se stáří, ...
  • Analýza dokumentů tlumočnické služby Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící 

   Zajíček, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na organizaci pro sluchově postižené, její vývoj a specifika. Teoretická část představuje v první kapitole základní terminologii v rámci sluchových postižení a souhrn poznatků ze sociální práce ...
  • Faktory ovlivňující rozhodnutí seniorů využít aktivizační programy 

   Nedomová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem této práce je zjistit faktory, které ovlivňují rozhodnutí seniorů využít aktivizační programy. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy studia stáří a stárnutí, sociální služby pro seniory, systémové souvislosti ...
  • Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   (česky) Diplomová práce se zabývá tématikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V začátku teoretické práce je přiblížena práce s rizikovou mládeží, teorie vzniku ...
  • Hodnoty v práci asistentů osob s mentálním postižením v komunitě L'Arche Liverpool 

   Zehnalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá celosvětovým hnutím L'Arche a zejména hodnotami asistentů, kteří v komunitách L'Arche společně žijí s lidmi s mentálním postižením. Teoretická část popisuje hodnoty, které asistenti v ...
  • Intervence zaměřené na podporu rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním 

   Skřečková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce seznamuje s problematikou duševních nemocí a se službami, které jsou v rámci neziskového sektoru poskytovány rodinným příslušníkům osob s duševním onemocněním. První část práce tvoří teoretické ...
  • Kompetence pracovníků v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševně nemocné 

   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 11. 2017
   Předložená rigorózní práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu a o kompetencích psychiatrických sester a sociálních pracovnic v týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a ...
  • Mezigenerační projekty, 

   Jakubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with intergenerational projects. Firstly, seniors, the youth and their intergenerational relationships are described in the theoretical part. Secondly, ageism and intergenerational learning are ...
  • Motivace žadatelů k pobytu v domově pro seniory 

   Bláhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá motivací žadatelů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt do domova pro seniory. Teoretická část práce se zabývá potřebami seniorů, popisem systému péče o seniory a jeho problematikou, popisuje limity, ...
  • Multidisciplinární týmy v oblasti péče o duševně nemocné 

   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předložená diplomová práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a to v rámci transformace psychiatrické péče z institucionální sféry do ...
  • Osobní asistence u osob s mentálním postižením ve vybraných regionech 

   Řeháková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   ŘEHÁKOVÁ, Radka. Osobní asistence u osob s mentálním postižením ve vybraných regionech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. 72 s. Diplomová práce. Diplomová práce se věnuje osobní asistenci u lidí s mentálním ...
  • Péče rodiny o seniora v domácím prostředí v souvislosti s příspěvkem na péči 

   Reichlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku zajišťování rodinné péče seniorům v domácím prostředí v souvislosti s příspěvkem na péči. Cílem této práce je zjištění vlivu příspěvku na péči na udržitelnost péče o seniora v ...
  • Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem 

   Marešová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The bachelor thesis called ,,Support of families where child with Down syndrome live" addresses the needs of children with Down's syndrome from their birth to adulthood, as well as the question of what are the areas of ...
  • Politika sociálního bydlení vůči rodinám se ztíženým přístupem na trh s bydlením 

   Růžková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato práce se zaměřuje na sociální bydlení pro rodiny, jako na konkrétní nástroj bytové politiky k zajištění bydlení rodinám s dětmi, které jsou na volném trhu s bydlením z různých důvodů znevýhodněny. Sociální bydlení je ...
  • Postoje k lidem se zdravotním postižením - srovnání vybraných profesních skupin 

   Oslejová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá především postoji profesionálů z pomáhajících profesí k lidem se zdravotním znevýhodněním. V současné době je kladen velký důraz na téma inkluze zdravotně znevýhodněných osob a je důležité, aby ...
  • Použití sankcí v konfliktních situacích s klientem v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 

   Mudrová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá použitím sankcí v konfliktních situacích s klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do ...
  • Psychoedukace rodinných příslušníků osob s dlouhodobým duševním onemocněním 

   Kleinová, Mariana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   diplomové práce Psychoedukace rodinných příslušníků osob s dlouhodobým duševním onemocněním Mariana Kleinová Obor: sociální práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Oponent diplomové práce: doc. MUDr. ...
  • Rizika při poskytování služeb chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním 

   Henáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This master thesis deals with the risks that arise from the usage of sheltered housing services for people diagnosed with mental illness. People are negatively affected by long term mental illness in several aspects of ...
  • Rodinná péče o seniora se zaměřením na možné zdroje podpory neformálních pečujících 

   Mikanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 4. 2019
   Senior care is nowadays in majority a family care. This rigorous work focuses on the sources of support for informal carers of the non-self-sufficient senior. In order to evaluate the possibilities of supporting family ...
  • Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících 

   Mikanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The senior care means nowadays mostly the family care. This diploma thesis deals with the experience of family members with the care of a non-self-sufficient senior. The main aim is to take a look at this issue from the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV