Now showing items 1-20 of 42

  • Aktivizační programy pobytových zařízení pro seniory v okrese Beroun 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   (česky) Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálně aktivizačních činností, které jsou poskytovány seniorům bydlícím v pobytových zařízeních v okrese Beroun. Teoretická část přibližuje situaci týkající se stáří, ...
  • Aktivní stárnutí seniorů žijících v domácím prostředí, jejich ochota a možnosti se sociálně aktivizovat 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce je zaměřena na zmapování možností trávení volného času pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce se zabývá zkoumáním pojmů stáří, ...
  • Analýza dokumentů tlumočnické služby Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíček, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   The thesis focuses on organization for the deaf, its development and specifics. The theoretical part presents in the first chapter the basic terminology of hearing impairment and a summary of the findings from social work ...
  • Bariéry multidisciplinární spolupráce v pobytových zařízeních pro seniory. Domovy pro seniory ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Kulíšková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Tato práce se zabývá multidisciplinární spoluprací v pobytových zařízeních pro seniory (tzv. MTD). Zaměřím se na domovy pro seniory. Teoretická část se věnuje stáří, zásadním dokumentům vymezující sociální práva a základním ...
  • Důstojné stáří - hodnocení projektu ,,Neztratit se ve stáří'' 

   Defence status: DEFENDED
   Josková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   The topic of the diploma thesis is evaluation of the project "Don't get lost in old age". This project is focused on education and counseling in topics of aging. In theoretical part, I focus on description of current ...
  • Faktory ovlivňující rozhodnutí seniorů využít aktivizační programy 

   Defence status: DEFENDED
   Nedomová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem této práce je zjistit faktory, které ovlivňují rozhodnutí seniorů využít aktivizační programy. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy studia stáří a stárnutí, sociální služby pro seniory, systémové souvislosti ...
  • Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   (česky) Diplomová práce se zabývá tématikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V začátku teoretické práce je přiblížena práce s rizikovou mládeží, teorie vzniku ...
  • Hodnoty v práci asistentů osob s mentálním postižením v komunitě L'Arche Liverpool 

   Defence status: DEFENDED
   Zehnalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá celosvětovým hnutím L'Arche a zejména hodnotami asistentů, kteří v komunitách L'Arche společně žijí s lidmi s mentálním postižením. Teoretická část popisuje hodnoty, které asistenti v ...
  • Intervence zaměřené na podporu rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Skřečková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce seznamuje s problematikou duševních nemocí a se službami, které jsou v rámci neziskového sektoru poskytovány rodinným příslušníkům osob s duševním onemocněním. První část práce tvoří teoretické ...
  • Kompetence pracovníků v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševně nemocné 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 11. 2017
   Předložená rigorózní práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu a o kompetencích psychiatrických sester a sociálních pracovnic v týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a ...
  • Mezigenerační projekty, 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Bakalářská práce pojednává o mezigeneračních projektech. Teoretická část popisuje generaci seniorů, mladou generaci a jejich vztahy. Práce se také dotýká témat jako jsou ageismus a mezigenerační učení. Dále jsou v teoretické ...
  • Migrace seniorů za péčí 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Demografické stárnutí populace a nedostatek pečujících v sociálních službách evropských států jsou jen některé z důvodů, které vedou seniory k migraci za péčí do jiných států. V teoretické části se bakalářská práce zabývá ...
  • Motivace žadatelů k pobytu v domově pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   This MA thesis encompasses the motivation of the applicant to apply for a long-term stay at a retirement home. The theoretical part analyses the needs that seniors have, describes the system of care of the elderly and its ...
  • Multidisciplinární týmy v oblasti péče o duševně nemocné 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předložená diplomová práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a to v rámci transformace psychiatrické péče z institucionální sféry do ...
  • Osobní asistence u osob s mentálním postižením ve vybraných regionech 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   ŘEHÁKOVÁ, Radka. A Personal Assistance for People with Mental Disorder in Chosen Areas. Praha: Philosophical Faculty, Charles University, 2012, 72 pp. Master's Thesis. The diploma thesis attends to personal assistance for ...
  • Péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v pobytových zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v různých typech pobytových zařízeních jako jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, domovy ...
  • Péče rodiny o seniora v domácím prostředí v souvislosti s příspěvkem na péči 

   Defence status: DEFENDED
   Reichlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   This dissertation is focused on providing family-based care for the seniors at their home environment in connection with the care allowance. The goal of this work is to determine the influence of the care allowance ...
  • Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce s názvem ,,Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem" pojednává o potřebách rodin dětí s Downovým syndromem v rozmezí od jejich narození do dospělosti, dále se věnuje otázce, jaké jsou oblasti ...
  • Politika sociálního bydlení vůči rodinám se ztíženým přístupem na trh s bydlením 

   Defence status: DEFENDED
   Růžková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   This thesis is focused on social housing for families as a specific housing policy instrument for securing housing of families with children who are for various reasons disadvantaged on the free housing market. In the ...
  • Postoje k lidem se zdravotním postižením - srovnání vybraných profesních skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Oslejová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá především postoji profesionálů z pomáhajících profesí k lidem se zdravotním znevýhodněním. V současné době je kladen velký důraz na téma inkluze zdravotně znevýhodněných osob a je důležité, aby ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV