• Anglie v předvečer stoleté války 

   Defence status: DEFENDED
   Novota, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Co byla tzv. "stoletá válka"? Byl tento konflikt nevyhnutelný? Jak se v tomto sporu ocitl anglický středověký stát? V jaké situaci se v době vyhlášení konfliktu nacházela anglická monarchie? Jaké byly výsledky složitých a ...
  • Anglo-skotské zápolení od vyhlášení stoleté války po bitvu u Neville Crossu: perspektiva anglických úředních pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Novota, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Proč anglo-skotské zápolení mezi lety 1337 až 1346? Proč perspektiva anglických úředních dokumentů? Jaký vliv měla tzv. "stoletá válka" na anglo-skotské vztahy v prvních letech konfliktu? Jaký důsledek měla skotská ...
  • Arthur Bretaňský a jeho nároky na anglický trůn 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Smrt krále Richarda Lví Srdce v roce 1199 způsobila anjouovskému impériu nemalé potíže, když znovu vyvstala v anglických středověkých dějinách velice palčivá otázka - kdo je legitimním následníkem trůnu? Existovali dva ...
  • "Barbarský" vládce doby stěhování národů: reflexe dobových narativních pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Řimnáč, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This bachelor thesis focuses on selected non-Roman rulers of the Migration Period in the reflection of contemporary narrative sources. The chapter on the Migration Period discusses this construct as a historiographical ...
  • Benátsko-kilíkijské vzťahy v rokoch 1199-1375 

   Defence status: DEFENDED
   Reseková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Práca sa venuje popisu a analýze rôznych foriem vzťahov medzi Benátskou republikou a Kilíkijským kráľovstvom v období 1198-1175, teda počas existencie kráľovstva. Na úvod ponúka stručný prehľad dejinného vývoja oboch útvarov ...
  • Cantigas de Santa Maria jako prostředek sebeprezentace krále Alfonse X. Učeného 

   Defence status: DEFENDED
   Jaluška, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Práce zkoumá metodu sebeprezentace kastilského krále Alfonse X. Učeného (†1284), jak se projevuje ve sbírce mariánských písní Cantigas de Santa María, jež vznikla v jeho dvorním skriptoriu. Panovník v této sbírce dvorným ...
  • Chudoba prvních svatyň minoritů na příkladu vybraných lokalit v Anglii v letech 1224-1258/1259 

   Defence status: DEFENDED
   Ollé, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Diplomová práce se soustředí na interpretaci postoje Františka z Assisi k chudobě prvních minoritských svatyň. Případové studie budou tvořit svatyně anglických minoritů z vybraných lokalit z let 1224-1258/9. Cílem jejich ...
  • Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století 

   Defence status: DEFENDED
   Izdný, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   The thesis deals with the development of Central Europe in the period of the long 10th Century, trying to describe in general the change of that region in the given epoque. The comparison and interpolation of the phenomena ...
  • DONAČNÍ A POLITICKÁ ČINNOST BURGUNDSKÉ VÉVODKYNĚ ALIX Z VERGY V LETECH 1206-1251 OČIMA JEJÍCH LISTIN 

   Defence status: DEFENDED
   Karlíková, Valentina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na analýzu dochovaných listin a korespondence burgundské vévodkyně Alix z Vergy. Práce mapuje politickou a donační činnost vévodkyně v letech 1206-1251 právě na základě tohoto typu ...
  • Dvorská láska ve vrcholném a pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Salmonová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Diplomová práce je příspěvkem k sociálním dějinám středověku. Skrze analýzu artušovských románů Thomase Maloryho a Chrètiena de Troyes, korespondence Christine de Pisan a doplňkových pramenů, zkoumá fenomén zvaný dvorská ...
  • Earl a jeho králi: vyobrazenie rodu Godwinovcov v dobových prameňoch 

   Defence status: DEFENDED
   Laučíková, Rebeka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   V čase od začiatku vlády Knuta Veľkého v Anglicku (1016) do slávneho dobytia Britských ostrovov normandským vojvodom Viliamom Dobyvateľom (1066) sa v anglických dobových dokumentoch často objavujú mená členov rodu Godwinovcov. ...
  • Edward IV. z pohledu soudobých kronik 

   Defence status: DEFENDED
   Láníček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce se zaměřuje na srovnání tří kronik z doby vlády Edvarda IV. Jde o Kroniku croylandského opatství, Historia Anglicka Polydora Vergila a Londýnskou kroniku. Zaměřuji se na srovnání konstrukce obrazu krále Jindřicha ...
  • Filip II. August v pohledu dobových pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Katzer, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Vláda Filipa II. Augusta představuje přelom ve vývoji francouzské monarchie směrem k mocnému království a silné panovnické vládě. Poté, co roku 1179 nastoupil patnáctiletý Filip II. August na francouzský trůn, byl nucen ...
  • Formování středověké říše. Wipo a podoba císařství. 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčilová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   práce Tato práce se zabývá středověkou představou o říšském králi a císaři 1. poloviny 11. století a jeho moci, jak je zachycena ve Wiponově díle Gesta Chuonradi II. imperatoris. Jako vzor ideálního vládce je použit první ...
  • Germánské gentes a antický svět 

   Defence status: DEFENDED
   Lepeška, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   V této práci jsem se pokoušel přiblížit pohledy pozdně antických autorů zejména na jednotlivé germánské kmenové svazy, které významným způsobem ovládaly dějiny římské říše v raně středověkém údobí. Snažil jsem se o co možná ...
  • Humbert ze Silvy Candidy. Mezi reformou a pádem jednoty 

   Defence status: DEFENDED
   Matějek, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 4. 2009
  • Jak poutníci zabloudili. Příspěvek k dlouhodobé vědecké diskuzi o důvodu odklonu čtvrté křížové výpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Weinzettl, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   1 Abstract This thesis offers a contribution to a long-standing historical debate concerning the deviation of the Fourth Crusade. It reflects both the main primary sources - especially two old-French narrative sources, the ...
  • Jak poutníci zabloudili. Příspěvek k dlouhodobé vědecké diskuzi o důvodu odklonu čtvrté křížové výpravy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Weinzettl, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   1 Abstract This thesis offers a contribution to a long-standing historical debate concerning the deviation of the Fourth Crusade. It reflects both the main primary sources - especially two old-French narrative sources, the ...
  • Král a prezentace královského majestátu v artušovských legendách 

   Defence status: DEFENDED
   Mádlová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   (in English): This thesis is dedicated to the medieval Arthurian legends and their authors, especially to Gildas, Geoffrey of Monmouth, Chrétien de Troyes and Thomas Malory. On the basis of their works is here reconstructed ...
  • Království Vizigótů: Podmínky a aspekty získání královské moci 

   Defence status: DEFENDED
   Mestek, Oto (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Gótské kmeny usazené na dolním Dunaji a u severního břehu Černého moře vstoupili v roce 376 na území římské říše. Zde následně došlo k tvrdým bojům a migraci Gótů, kteří prošli skrze Balkán a Itálii a dostali se v roce 413 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV