• Functional characterization of selected microtubule regulatory 

   Defence status: DEFENDED
   Vinopal, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Microtubules (MTs) play crucial roles in intracellular organization and transport, cell polarity, motility, signalling, division and differentiation. MTs form complex arrays, which are, due to their highly dynamic nature, ...
  • Molecular characterization of γ -tubulin interactions with signalling molecules 

   Defence status: DEFENDED
   Macůrek, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 3. 2007
   52 V. CONCLUSIONS The results of presented PhD thesis can be summarized as follows: For the first time it has been demonstrated that γ-tubulin forms complexes with αβ-tubulin dimers in brain tissue as well as in other ...
  • New regulatory mechanisms of microtubule nucleation 

   Defence status: DEFENDED
   Černohorská, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   MT nucleation from γ-tubulin complexes, located at centrosome, is an essential step in the formation of MT cytoskeleton. In mammalian cells, -tubulin is encoded by two genes. We functionally characterized two γ-tubulin ...
  • Regulatory mechanisms of centrosomal microtubule nucleation 

   Defence status: DEFENDED
   Klebanovych, Anastasiya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 6. 2021
   SOUHRN Organizace a dynamika mikrotubulů se mění s ohledem na potřeby buňky při jejím růstu, dělení a diferenciaci, a také při vnitrobuněčném transportu i přenosu signálů. Centrozomální mikrotubuly se tvoří pomocí ...
  • Regulatory mechanisms of microtubule reorganization in activated mast cells 

   Defence status: DEFENDED
   Rubíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 12. 2017
   SOUHRN Mikrotubuly (MTs) jsou dynamické struktury nezbytné pro vnitřní buněčnou organizaci a transport, propagaci signálu, buněčnou diferenciaci, pohyb a dělení. Pro vykonávání těchto funkcí vytvářejí složitá uspořádání, ...
  • Tubulinové izotypy v procesu nádorového zvratu 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   The long-term goal of the Laboratory of Biology of Cytoskeleton is to explain in molecular terms the role of microtubules in cellular processes and to characterize proteins associated with microtubules and its organizing ...
  • Uloha kataninu, ATPázy štěpící mikrotubuly, při modulaci buněčné motility a proliferace glioblastomových buněk. 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Glioblastomy jsou nejčastější a nejzhoubnější typy nádorů mozku. Pro svůj agresivní charakter jsou tyto nádory neléčitelné konvenčními terapeutickými přístupy. Bylo prokázáno, že v buněčných liniích glioblastomů i v ...
  • Účast proteinů γ-tubulinových komplexů na regulaci dynamiky plus konce mikrotubulů 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Úloha GIT-PIX signálního komplexu při regulaci cytoskeletu 

   Defence status: DEFENDED
   Beránek, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   3 Abstrakt Cytoskelet je buněčná struktura tvořená z proteinových vláken mikrofilament, středních filament a mikrotubulů. Tato vlákna jsou vysoce dynamická a mění své uspořádání a vlastnosti podle aktuálních potřeb buňky. ...
  • Úloha proteinů štěpících mikrotubuly při regulaci cytoskeletu 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Mikrotubuly jsou vysoce dynamické cytoskeletální struktury, které zajišťují tvar buňky, vnitrobuněčný transport a organizaci buněčných organel, účastní se migrace buňky a stavby mitotického vřeténka. Tvoří vysoce organizovanou ...
  • Vliv aktivace žírných buněk na organizaci mikrotubulů 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Aktivace žírných buněk kostní dřeně (bone marrow-derived mast cells, BMMC) zahajuje řadu buněčných procesů, jako je uvolnění obsahu intracelulárních váčků, proliferace buňky nebo reorganizace cytoskeletu. Ačkoliv mikrotubuly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV