• Alfons Šťastný - zakladatel českého agrarismu 

   Defence status: DEFENDED
   Minářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem bakalářské práce je představit politickou činnost a politické myšlení Alfonse Šťastného (1831-1913), který je označován za duchovního otce českého agrárního hnutí poslední dekády 19. století. Text je zaměřen na agrární ...
  • Boj o národni identitu v 80. letech 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   The aim of my thesis is to analyse social and economic situation in Bohemia considering nationalism as a basic political idea of both Czech liberal political parties, and so to map a change in the leading positions in Czech ...
  • Boj o národní identitu v 80. letech 19. století. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   The aim of my thesis is to analyse social and economic situation in Bohemia considering nationalism as a basic political idea of both Czech liberal political parties, and so to map a change in the leading positions in Czech ...
  • Boj o Slovensko. Separatistické státní útvary na Slovensku 1918-1919 

   Defence status: DEFENDED
   Bandžuch, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Roku 1918 se rozpadla dualistická Rakousko-Uherská říše na několik nástupnických státních útvarů. Zatímco v "rakouské" části soustátí se podařil tento přerod vcelku pokojně a jednotlivé její oblasti nastoupily poměrně ...
  • Bund der Landwirte a československá politika 

   Defence status: DEFENDED
   Randáková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Diplomová práce "Bund der Landwirte a československá politika" se zabývá německou politickou stranou agrárního směru Bund der Landwirte (Svaz německých zemědělců) v Československu v letech 1918 až 1926 a podrobněji zkoumá ...
  • Cenzura jako politický nástroj na ochranu republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hubená, Ester (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Bachelor thesis concerns the censorship of the press in czech language in first Czechoslovak republic. It focuses on the period in the beginning of 1930s, when the censorship grows in intensity against the press of anti-system ...
  • Československé inštitúcie a repatriácia po skončení prvej svetovej vojny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lacko, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   The topic of my work was The Czechoslovak institutions and repatriation after the First World War. I describe the years 1918 - 1923 in Central Europe, specifically in Czechoslovakia and in other new succession states after ...
  • Československo a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců: Politické vztahy 1918 - 1921 

   Defence status: DEFENDED
   Tešović, Miloš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Bakalářská práce se zaměřila na analýzu formování a rozvoje vztahů mezi nově vznikajícím Československem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v letech 1918-1921 v kontextu širší rekonstrukce středoevropského prostoru ...
  • Československo-polské vztahy a Těšínské Slezsko 1918-1920 

   Defence status: DEFENDED
   Berousková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Vzájemné vztahy Československa a Polska byly ihned po jejich vzniku poznamenány dvě léta trvajícím územním sporem o region Těšínského Slezska. Jaké byly příčiny tohoto konfliktu? Národnostní složení obyvatelstva na daném ...
  • Český a slovenský politický katolicismus: Československá strana lidová a její vztah k Hlinkově slovenské ľudové straně (1918-1925) 

   Defence status: DEFENDED
   Cabicarová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Dichotomie ukrajinské identity 

   Defence status: DEFENDED
   Žernov, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 11. 2016
   Dichotomie ukrajinské identity Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá ukrajinskou dichotomií identit a využívá k tomu dvou paralelně existujících ukrajinských narativů. Při hledání konfliktních linií prochází klíčové ...
  • Fašizující tendence v agrární straně ve třicátých letech dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Duraj, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Fascist tendencies in peasant party in thirties of twentieth century Abstract (in English): This work will concern with fascist trends in peasant party during the thirties of twentieth century. This period is characterised ...
  • František Palacký a vliv britského myšlenkové tradice na jeho dílo a myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Kyllar, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Úkolem práce bude podrobná analýza díla Františka Palackého s důrazem na jeho politické myšlení. Tato analýza proběhne za pomoci srovnání s britskou myšlenkovou tradicí, kterou budou zastupovat vybraní myslitelé, s nimiž ...
  • Hubert Gordon Schauer a krize národní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   The aim of this thesis is to analyze the cultural and political context around the issue of a scandal unleashed by an editorial written by H. G. Schauer Our two questions and to put Schauer's pessimism into context ...
  • Identitotvorné působení německých českobudějovických spolků v druhé polovině dlouhého 19. století (1860-1914). Vymezování německého veřejného prostoru. 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The bachelor thesis scrutinizes various strategies of German associations in České Budějovice and their effect on the local German population in the process of forming German identity. It draws its attention to turning ...
  • Individualismus Emanuela Rádla v jeho pojetí sporu Čechů s Němci 

   Defence status: DEFENDED
   Pošvářová, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Bakalářská práce pojednává o individualistickém myšlení českého biologa a filosofa Emanuela Rádla a vysvětluje myslitelovo zaměření na aktivitu a odpovědnost každého člena státu. V práci je postupně shrnuta Rádlova metodologie ...
  • Institut interpelací v ČR v letech 1993-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Krause, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Název práce: Institut interpelací v České republice v letech 1996-2010 Autor: Eva Krause Katedra: Ústav politologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Vratislav Doubek, Ph.D. Abstrakt: Ústředním tématem předkládané bakalářské ...
  • Izrael a československá politika po r. 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Jermanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Jan Scheinost. Katolík a fašista, novinář a politik 

   Defence status: DEFENDED
   Klementová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   The aim of the doctoral thesis is an analysis of the ideas and political activities of Jan Scheinost (1896-1964), a journalist and skilful backstage policymaker who was also known as an ideologist of Czech fascism. The ...
  • JUDr. Karel Baxa - zapomenutý politik 

   Defence status: DEFENDED
   Štětina, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   JUDr. Karel Baxa - zapomenutý politik. Tak zní název mé diplomové práce, v jejímž úvodu bych chtěl nastínit cíle, které jsem si před samotným psaním diplomové práce předsevzal. Poprvé jsem se se jménem Karel Baxa setkal ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV