• Alfons Šťastný - zakladatel českého agrarismu 

   Minářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem bakalářské práce je představit politickou činnost a politické myšlení Alfonse Šťastného (1831-1913), který je označován za duchovního otce českého agrárního hnutí poslední dekády 19. století. Text je zaměřen na agrární ...
  • Boj o národni identitu v 80. letech 19. století 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Cílem diplomové práce je rozebrat společenskou a ekonomickou situaci v českých zemích s přihlédnutím k nacionalismu jako základní politické konstrukci obou českých liberálních politických stran, a tak zmapovat proměnu ve ...
  • Boj o národní identitu v 80. letech 19. století. 

   Kutová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Cílem rigorózní práce je rozebrat společenskou a ekonomickou situaci v českých zemích s přihlédnutím k nacionalismu jako základní politické konstrukci obou českých liberálních politických stran, a tak zmapovat proměnu ve ...
  • Boj o Slovensko. Separatistické státní útvary na Slovensku 1918-1919 

   Bandžuch, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Roku 1918 se rozpadla dualistická Rakousko-Uherská říše na několik nástupnických státních útvarů. Zatímco v "rakouské" části soustátí se podařil tento přerod vcelku pokojně a jednotlivé její oblasti nastoupily poměrně ...
  • Bund der Landwirte a československá politika 

   Randáková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Diplomová práce "Bund der Landwirte a československá politika" se zabývá německou politickou stranou agrárního směru Bund der Landwirte (Svaz německých zemědělců) v Československu v letech 1918 až 1926 a podrobněji zkoumá ...
  • Cenzura jako politický nástroj na ochranu republiky 

   Hubená, Ester (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá cenzurou česko-jazyčného tisku za první československé republiky. Soustředí se především na období začátku třicátých let, kdy dochází k zostření cenzury vůči tisku antisystémových stran, tedy ...
  • Československé inštitúcie a repatriácia po skončení prvej svetovej vojny 

   Lacko, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Anotácia Témou mojej práce boli Československé inštitúcie a repatriácia po skončení prvej svetovej vojny. Práca sa venuje stredoeurópskemu regiónu po skončení prvej svetovej vojny v rokoch 1918 až 1923, pričom v úvodnej ...
  • Československo-polské vztahy a Těšínské Slezsko 1918-1920 

   Berousková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Vzájemné vztahy Československa a Polska byly ihned po jejich vzniku poznamenány dvě léta trvajícím územním sporem o region Těšínského Slezska. Jaké byly příčiny tohoto konfliktu? Národnostní složení obyvatelstva na daném ...
  • Český a slovenský politický katolicismus: Československá strana lidová a její vztah k Hlinkově slovenské ľudové straně (1918-1925) 

   Cabicarová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Dichotomie ukrajinské identity 

   Žernov, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 11. 2016
   Dichotomie ukrajinské identity Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá ukrajinskou dichotomií identit a využívá k tomu dvou paralelně existujících ukrajinských narativů. Při hledání konfliktních linií prochází klíčové ...
  • Fašizující tendence v agrární straně ve třicátých letech dvacátého století 

   Duraj, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Fašizující tendence v agrární straně ve třicátých letech dvacátého století Abstrakt: Tato práce se bude zabývat fašizujícími tendencemi v agrární straně během třicátých let dvacátého století. Toto období je charakteristické ...
  • Hubert Gordon Schauer a krize národní identity 

   Hoffmannová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem bakalářské práce je posoudit kulturně politický kontext aféry rozpoutané kolem vydání úvodníku Času z pera H. G. Schauera Našich dvou otázek a zasadit schauerovský pesimismus do kontextu kritického myšlení osmdesátých ...
  • Identitotvorné působení německých českobudějovických spolků v druhé polovině dlouhého 19. století (1860-1914). Vymezování německého veřejného prostoru. 

   Stachová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Bakalářská práce sleduje různé strategie českobudějovických německých spolků a jejich vliv na utváření identity místního německého obyvatelstva se zaměřením na zlomové body městské a spolkové historie, tj. počátek 60. let ...
  • Institut interpelací v ČR v letech 1993-2010 

   Krause, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Název práce: Institut interpelací v České republice v letech 1996-2010 Autor: Eva Krause Katedra: Ústav politologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Vratislav Doubek, Ph.D. Abstrakt: Ústředním tématem předkládané bakalářské ...
  • Izrael a československá politika po r. 1948 

   Jermanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Jan Scheinost. Katolík a fašista, novinář a politik 

   Klementová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Cílem disertační práce je analýza myšlenek i politických aktivit Jana Scheinosta (1896- 1964), novináře a zároveň obratného zákulisního politika, známého také jako ideologa českého fašismu. Práce představuje a analyzuje ...
  • JUDr. Karel Baxa - zapomenutý politik 

   Štětina, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   JUDr. Karel Baxa - zapomenutý politik. Tak zní název mé diplomové práce, v jejímž úvodu bych chtěl nastínit cíle, které jsem si před samotným psaním diplomové práce předsevzal. Poprvé jsem se se jménem Karel Baxa setkal ...
  • Karel Kramář - vůdce národa? 

   Lustigová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   22. Abstrakt v českém a anglickém jazyce Předkládaná disertační práce se věnuje postavě českého (československého) politika Karla Kramáře a jeho politickému myšlení. Autorka se snažila postihnout v úplnosti Kramářovu ...
  • Komunistická strana Československa na cestě do ilegality 

   Vostrčil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářské práce pojednává o možnostech semilegální práce KSČ od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ během tzv. "druhé republiky". Samotná práce je rozdělena na tři tematické bloky. První blok se zabývá ...
  • Komunistická strana Československa na cestě do ilegality 

   Vostrčil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bakalářské práce pojednává o možnostech ilegální práce KSČ a její prezentace na příkladech ilegální práce zahraničních komunistických stran v legálním rudém tisku od konce dvacátých let až po konečné období legality KSČ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV