• Alimentární koncepty u dětí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hemmerová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce pojednává o dětských konceptech jídla zejména s důrazem na konzumaci masa a vyhýbání se této konzumaci, jde o etnograficky pojatou studii založenou na pozorování a rozhovorech s dětmi 4. třídy základní ...
  • Analýza vývojových typů desetiletých dívek : "smetánka vs. normální holky" 

   Defence status: DEFENDED
   Chamlarová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Ekonomické kognitivní modely u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • "Frajer" vs. "vynálezce" 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hrdina, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Práce pojednává o vývojových typech chlapců ve čtvrté třídě základní školy. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám možnými důvody vzniku vztahu (kamarádství) mezi chlapci, a to z hlediska sociální ...
  • Hovory o dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Caltová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce se zabývá rekonstrukcí významu životní zkušenosti u dospívajících dívek. Je k tomu využita metoda analýzy narativního rozhovoru. Jsou zpracovány i další funkce narativního rozhovoru v práci s dospívajícími. Výsledky ...
  • Identita příslušníka hiphopové subkultury 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce zkoumá prostředí hip hopové subkultury a zjišťuje, jak vypadá identita člena subkultury. Cílem práce je určit, co vše je pro člena hip hopové subkultury důležité, jaké charakteristiky má člen hip ...
  • Integrace dětí z etnických menšin ve školní třídě z hlediska vrstevnické skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
  • Kulturní identifikace dětí od 4 do 6 let 

   Defence status: DEFENDED
   Forštová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Diplomová práce - Abstrakt Kulturní identifikace dětí od 4 do 6 let Autor: Kateřina Forštová Vedoucí práce: Mgr. David Doubek, Ph.D. Praha, 2. května 2013 ...
  • Magické myšlení u dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Mlázovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je magické myšlení u dětí v předškolním věku. Tento pojem je teoreticky vymezen z pohledu kulturní antropologie a vývojové psychologie. Cílem práce je na základě vlastního empirického materiálu ...
  • Mateřství jako zlom v životě mladé romské matky 

   Defence status: DEFENDED
   Obručová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je nahlédnout do života mladých matek romské národnosti a více porozumět vlivům, které na ně působí, přijímání a vnímání jejich mateřské role. Toto téma bylo zvoleno na základě předchozích ...
  • Některé aspekty magického myšlení u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Tanzerová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Anotace: Předmětem této bakalářské práce je magické myšlení u dětí mladšího školního věku. V teoretické části je pojem magické myšlení vymezen z pohledu vývojové psychologie a kulturní antropologie, dále je představeno ...
  • Obraz smrti v pozdní adolescenci 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Cílem předkládané diplomové práce je představit některé možné koncepce smrti jedince v období pozdní adolescence. Základem této práce se stal kvalitativní výzkum etnografického charakteru uskutečněný se studenty/studentkami ...
  • Podpůrné skupiny LGBTQ+ studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Předkládaná práce je empirická etnografická studie forem podpory LGBTQ+ studentů ve všech typech škol od základní školy až po univerzitu. Sledovaným tématem je Institucionální zabezpečení podpůrné sítě LGBTQ+ a zakládání ...
  • Problém "hranice" u pomáhajících profesí 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   This thesis is based on analytical methods stemming from established theory and uses them to examine the issue of boundaries in helping professions. The purpose of the thesis is to understand the specific aspects of a ...
  • Psychologické aspekty tetování 

   Defence status: DEFENDED
   Kdolská, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Tato kvalitativní výzkumná práce se zabývá tématem psychologických aspektů tetování. Sleduje zejména oblast vztahu jedince a jeho tetování. Soustředí se proto na motivy, které člověka k pořízení tetování vedou a zkoumá i ...
  • Psychologické zhodnocení působení hudebně sociálního projektu Timbalooloo ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nikrmajerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
  • Psychosociální a lingvistické aspekty vulgarity v hiphopové kultuře 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sommerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na funkce vulgarity v hiphopové kultuře. Ke zkoumání této oblasti byly použity texty českých hiphopových interpretů, podrobené analýze, a to především analýze obsahové. Analýza odhalila ...
  • Role "černé" kultury a identita romského dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Kýnlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Empiricky zaměřená práce se zabývá kulturní identifikací romských dětí. Jejím záměrem je zmapovat kulturní orientaci romských dětí a objasnit úlohu "černé" kultury při kulturní identifikaci, především v oblasti hudby. ...
  • Symbolizace dospělosti u dívek v šesté, později v sedmé třídě základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá dospíváním dívek v šesté, později v sedmé třídě základní školy. Jejím cílem je popsat, jakým způsobem dívky v interakcích s druhými lidmi (především učiteli a spolužáky) vyjadřují své dospívání, ...
  • Učitel versus moderní technika ve třídě - kognitivní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Durchánek, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá přístupem učitelů k moderním technologiím ve výukovém procesu, a jaké faktory výuky tyto technologie ovlivňují. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat současné prostředí školy, dále také ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV