• Asymptotické řízení portfolia 

   Staníková, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Nazev prace: Asyniptoticke fixeni prol folia Autor: Dana Stanikova Katedra: Katedra pravdepodobnost i a matemalicke slatistiky Yedouci bakalafske prace: Mgr. Petr Dostal. Ph.D. c-inail vedouciho: do.sl.aKikarlin.iiifJ'.ciini.c/ ...
  • Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií 

   Kováč, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
  • Diskontované řízení portfolia 

   Kalužíková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin 

   Šulcová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Herbivorie je jedním z nejdůležitějších vztahů rostlin a živočichů. Herbivoři ovlivňují populace rostlin nejen přímo pastvou, ale i třeba sešlapem a vytvářením disturbancí v porostu. Mají také velký potenciál ovlivňovat ...
  • Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace 

   Jelen, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Results and conclusion The process of Caucasian ethno-political mobilization began in the 60's of 20th century (somewhere has been running since the begenning of the Russian colonization), however its acceleration came on ...
  • Exponenciální řízení homogenních markovských procesů 

   Stanek, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Název práce: Exponenciální řízení homogenních markovských procesů Autor: Pavol Stanek Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Dostál Ph.D., Katedra ...
  • Extremální míry v pravděpodobnosti 

   Kešelj, Sonja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Pólyovo urnové schéma je parametrický model v pravděpodobnosti, se zajímavými vlastnostmi, na které se v této práci podíváme. Bayesovým přístupem navíc ukážeme, že za určitých podmínek tento model je ekvivalentní s Bernoulliho ...
  • Floristická studie Petřína 

   Macháčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   První část této práce popisuje petřínské zahrady z kulturně-historického a přírodního hlediska. Čtenář se dozví o existenci chráněného území v horních partiích zahrad a zásadních vlivech lidské činnosti v této oblasti v ...
  • Geometrický Brownův versus Lévy proces, model pro tržní cenu akcie 

   Bořánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Hřibotvaré houby a jejich využítí ve školní praxi 

   Jandová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem diplomové práce je přispět k ucelení biologického učiva pro střední školy, a to se zaměřením na téma "Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi". K naplnění cíle práce bylo nutné analyzovat odbornou a populárně ...
  • Kellyho kriterium 

   Tarabić, Aleksandra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
  • Konjunkturální Bratislava 

   Sokol, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Konjunkturální Bratislava je regionální práce s důrazem na identitu a sociální charakter města a následný obraz ve fyzické struktuře a organizaci města. Sestává z teoretické části uvádějící teorii konjunkturálního města, ...
  • Logaritmicky optimální investování 

   Král, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
  • Martingalové míry a oceňování finančních derivátů 

   Melicherčík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Název práce: Martingalové míry a oceňování finančních derivátů Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti ...
  • Martingaly 

   Kalužíková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V předložené práci se zabýváme martingaly a tématy, které se této problematiky úzce dotýkají. Snažíme se shrnout teorii související s markovskými časy, kompenzátory, samotnými martingaly a věci odvozenými, jako jsou např. ...
  • Metodická sbírka příkladů z Teorie pravděpodobnosti I 

   Kalenkovich, Evgeny (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Modernizační přístupy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky při přípravě učitelů primárního stupně základní školy 

   Minář, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce se zabývá charakteristikou přípravy student učitelství pro primární stupeň základní školy v oboru didaktické přípravy pro vyučování předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda. Práce obsahuje charakteristiku kurikulárních ...
  • Mokřadní ekosystémy Sokolovska a jejich využití ve školní praxi 

   Drnovcová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Tématem diplomové práce je zmapování biodiverzity druhů mokřadních společenstev se zaměřením na chráněné druhy na vybraných lokalitách regionu Sokolovsko. Studované lokality - Nadlesí, Stará Ovčárna a pískovna Erika byly ...
  • Možnosti neoklasické geopolitiky: systémový přístup 

   Kofroň, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   The submitted dissertation tries to introduce neoclassical geopolitics as a viable approach to the study of international politics from geographical perspective. The dissertation is a compact of six already published ...
  • Možnosti využití území národní kulturní památky Závist pro výuku přirodopisu s botanickým zaměřením 

   Vadašová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Diplomová práce "Možnosti využití národní kulturní památky Závist ve výuce přírodopisu s botanickým zaměřením" čtenáře seznamuje s charakteristikou přírodních a kulturních poměrů NKP Závist a předkládá návrh naučné stezky. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV