• Asymptotické řízení portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Staníková, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Nazev prace: Asyniptoticke fixeni prol folia Autor: Dana Stanikova Katedra: Katedra pravdepodobnost i a matemalicke slatistiky Yedouci bakalafske prace: Mgr. Petr Dostal. Ph.D. c-inail vedouciho: do.sl.aKikarlin.iiifJ'.ciini.c/ ...
  • Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií 

   Defence status: DEFENDED
   Kováč, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
  • Diskontované řízení portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Kalužíková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Herbivorie je jedním z nejdůležitějších vztahů rostlin a živočichů. Herbivoři ovlivňují populace rostlin nejen přímo pastvou, ale i třeba sešlapem a vytvářením disturbancí v porostu. Mají také velký potenciál ovlivňovat ...
  • Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace 

   Defence status: DEFENDED
   Jelen, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Results and conclusion The process of Caucasian ethno-political mobilization began in the 60's of 20th century (somewhere has been running since the begenning of the Russian colonization), however its acceleration came on ...
  • Exponenciální řízení homogenních markovských procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Stanek, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Název práce: Exponenciální řízení homogenních markovských procesů Autor: Pavol Stanek Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Dostál Ph.D., Katedra ...
  • Extremální míry v pravděpodobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kešelj, Sonja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Pólyovo urnové schéma je parametrický model v pravděpodobnosti, se zajímavými vlastnostmi, na které se v této práci podíváme. Bayesovým přístupem navíc ukážeme, že za určitých podmínek tento model je ekvivalentní s Bernoulliho ...
  • Floristická studie Petřína 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   První část této práce popisuje petřínské zahrady z kulturně-historického a přírodního hlediska. Čtenář se dozví o existenci chráněného území v horních partiích zahrad a zásadních vlivech lidské činnosti v této oblasti v ...
  • Geometrický Brownův versus Lévy proces, model pro tržní cenu akcie 

   Defence status: DEFENDED
   Bořánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Hřibotvaré houby a jejich využítí ve školní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem diplomové práce je přispět k ucelení biologického učiva pro střední školy, a to se zaměřením na téma "Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi". K naplnění cíle práce bylo nutné analyzovat odbornou a populárně ...
  • Kellyho kriterium 

   Defence status: DEFENDED
   Tarabić, Aleksandra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
  • Konjunkturální Bratislava 

   Defence status: DEFENDED
   Sokol, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Konjunkturální Bratislava je regionální práce s důrazem na identitu a sociální charakter města a následný obraz ve fyzické struktuře a organizaci města. Sestává z teoretické části uvádějící teorii konjunkturálního města, ...
  • Logaritmicky optimální investování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Král, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   1. Abstrakt Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezávis- lých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajících ...
  • Logaritmicky optimální investování 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezá- vislých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajícící kladných ...
  • Makrogeografická analýza současného evropského populismu (2018) 

   Defence status: DEFENDED
   Bendl, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Na evropské politické scéně dochází v posledních dvou dekádách k zásadním proměnám. Podpora a vliv populistických stran konstantně roste a jejich zastoupení v jednotlivých národních parlamentech se neustále zvyšuje. Zásadní ...
  • Martingalové míry a oceňování finančních derivátů 

   Defence status: DEFENDED
   Melicherčík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Název práce: Martingalové míry a oceňování finančních derivátů Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti ...
  • Martingaly 

   Defence status: DEFENDED
   Kalužíková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V předložené práci se zabýváme martingaly a tématy, které se této problematiky úzce dotýkají. Snažíme se shrnout teorii související s markovskými časy, kompenzátory, samotnými martingaly a věci odvozenými, jako jsou např. ...
  • Metodická sbírka příkladů z Teorie pravděpodobnosti I 

   Defence status: DEFENDED
   Kalenkovich, Evgeny (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Modernizační přístupy v didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky při přípravě učitelů primárního stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Minář, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce se zabývá charakteristikou přípravy student učitelství pro primární stupeň základní školy v oboru didaktické přípravy pro vyučování předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda. Práce obsahuje charakteristiku kurikulárních ...
  • Mokřadní ekosystémy Sokolovska a jejich využití ve školní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Drnovcová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Tématem diplomové práce je zmapování biodiverzity druhů mokřadních společenstev se zaměřením na chráněné druhy na vybraných lokalitách regionu Sokolovsko. Studované lokality - Nadlesí, Stará Ovčárna a pískovna Erika byly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV