• A posteriorní odhady chyby nespojité Galerkinovy metody pro eliptické a parabolické úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Grubhofferová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   Předložená práce se zabývá nespojitou Galerkinovou metodou s anizotropní adaptací sítě pro stacionární úlohy konvekce-difúze. V úvodní části zavádíme základní pojmy a obecně přibližujeme použitou metodu. V dalších částech ...
  • A posteriorní odhady chyby nespojité Galerkinovy metody pro konvektivně-difusní rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V práci se zabýváme posteriorními odhady chyby nespojíté Galerkinovy metody pro difusní problémy. Práce má dvě hlavní části. První popisuje různé přístupy, které vedou k získání a posteriorního odhadu pro Poissonovu rovnici ...
  • Adaptive space-time discontinuous Galerkin method for the solution of non-stationary problems 

   Defence status: DEFENDED
   Vu Pham, Quynh Lan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Tato práce se zabývá numerickým řešením nelineárních konvekčně-difuzních úloh s pomocí časovo- prostorové nespojité Galerkinové metody, která je vhodná pro časovou i prostorovou lokální adaptaci. Naším cílem je vyvinout ...
  • Analysis of the numerical solution of Forchheimer model 

   Defence status: DEFENDED
   Gálfy, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce je věnována studiu a analýze numerického řešení nelineárního toku porézním prostředím pomocí obecných Forchheimerových model·. Ne- spojitá Galerkinova metoda je vybrána pro numerickou analýzu. První část práce ...
  • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cílem této práce je zkoumat nespojitou Galerkinovu metodu pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Po zavedení metody se práce věnuje volbě vhodné báze prostoru testovacích funkcí, pomocí níž zjednoduší ...
  • Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Hozman, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Generace a anizotropní adaptace hybridních sítí pro numerickou simulaci stlačitelného proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Kyslerová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   The Navier-Stokes equations describe the viscous compressible flow. They can be solved using triangular or quadrilateral meshes. For a flow past an airfoil, physical effects proceeding in the boundary layer and the wake ...
  • Goal-oriented a posteriori error estimates and adaptivity for the numerical solution of partial differential equations 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Aposteriorní odhady chyby jsou nedílnou součástí každé spolehlivé numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic. Účelem odhadů chyby cílové veličiny je kontrolovat výpočetní chyby předem dané veličiny. ...
  • Integrace po částech polynomiálních sítích na sítích typu "non-matching" 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Náplní této práce je numerické řešení časově závislých parcialních diferenciálních rovnic pomocí numerických metod. Pozornost věnujeme zejména případu, kdy se využívají sítě typu ,,non-matching" definované v různých časových ...
  • Nespojitá Galerkinova metoda pro konvektivně-difuzní úlohy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hozman, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 12. 2009
  • Numerical analysis of a discontinuous Galerkin method for convection-diffusion equations 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
  • Numerical modelling of compressible flow using spectral element method 

   Defence status: DEFENDED
   Jurček, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Rozvoj výpočetní techniky nám přinesl silný nástroj pro výzkum proudění. Abychom však tento roz- voj nadále pokračoval je třeba stále vylepšovat a vyvíjet výpočetní algoritmy. V dnešní době mají nej- větší potenciál metody ...
  • Numerical Simulation of Compressible Flow in Complex Domain 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Tato práce pojednává o teoretické analýze a praktických aplikacích hp nespojité Galarkinovy metody pro konvektivně-difuzní problémy. Nejdříve aplikujeme tuto metodu na sklární nestacionární konvektivně-difuzní rovnici s ...
  • Numerical simulation of turbulent flow 

   Defence status: DEFENDED
   Bosch Calvo, Francisco Javier (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some numerical examples of ...
  • Numerical solution of convection-diffusion problems by discontinuous Galerkin method 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   This work is concerned with the theoretical analysis of the discontinuous Galerkin finite element method. We use a discontinuous Galerkin formulation for a scalar convection-diffusion equation with nonlinear convective ...
  • Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody 

   Defence status: RECOGNIZED
   Klouda, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 3. 2016
   Název práce: Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody Autor: Filip Klouda Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., KNM ...
  • Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody 

   Defence status: DEFENDED
   Klouda, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Název práce: Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody Autor: Filip Klouda Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., KNM ...
  • Numerická simulace problémů elektrohydrodynamiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Příhoda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce se zabývá rozšířením softwaru adgfem o výpočet nelineárního statického magnetického pole v komplexní geometrii. Software adgfem implementuje nespojitou Galerkinovu metodu a dosud byl využívám především pro rovnice ...
  • Numerická simulace problémů magnetismu 

   Defence status: DEFENDED
   Příhoda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis deals with solving stationary magnetic field in material with non-constant magnetic reluctivity in realistic geometry. To this end, we extended adgfem software. Software adgfem implements discontinuous Galerkin ...
  • Numerická simulace proudění stlačitelných tekutin pomocí multigridních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Živčák, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   We deal with the numerical solution of the Navier-Stokes equations describing a motion of viscous compressible flows. The governing equations are discretized with the aid of discontinuous Galerkin finite element method ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV