Now showing items 1-20 of 21

  • Alžběta Pomořanská, česká královna a římská císařovna - poslední žena Karla IV. a její synové 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   1) Název CZ: Alžběta Pomořanská, česká královna a římská císařovna - poslední žena Karla IV. a její synové 2)Klíčová slova CZ: Alžběta Pomořanská, závět Karla IV., římský císař, politika 14. století, Lucemburkové 3) Abstrakt ...
  • Biskup a král. Vztahy posledních pražských biskupů a přemyslovských králů 

   Defence status: DEFENDED
   Boušková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Biskupové pražské diecéze nebyli jen nejvyššími představiteli církve v Čechách. Působili také na panovnickém dvoře českých knížat a králů, nejen jako duchovní, ale často i v diplomatických službách. Vztahy mezi českými ...
  • Diskurs o husitství v české společnosti dvacátého století a jeho ilustrace Vávrovou husitskou trilogií 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Pohled české společnosti na husitství prochází v posledních desetiletích prudkým obratem. Bakalářská práce si klade za úkol přispět ke zmapování kořenů a předpokladů tohoto obratu v předchozím vývoji české společnosti a ...
  • Filmový obraz děl Aloise Jiráska v 50. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Alois Jirásek (1851 - 1930) byl významný český spisovatel a autor mnoha historických románů a her. Jiráskova díla byla vždy velmi populární. Po druhé světové válce a po nástupu komunismu v Československu byl Jirásek povýšen ...
  • Historie konventu Milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují 

   Defence status: DEFENDED
   Kratěnová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   The bachelor project addresses the history of activities of the Hospitaller Order of Saint John of God in Nové Město nad Metují since the foundation of the convent in 1692 (1696) until its dissolution in 1949. Work is done ...
  • Ideální panovník Karel IV. z pohledu Danta Alighieriho, Coly di Rienzo a Francesca Petrarcy 

   Defence status: DEFENDED
   Janušová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Císař Karel IV. pocházel z rodu Lucemburků. Jeho děda Jindřicha VII. považoval Dante Alighieri za ideál panovníka, jaký by měl vládnout církvi a říši zároveň. Karel IV. sám je znám jako velice vzdělaný člověk, který udržoval ...
  • Jan Lucemburský - nástup a počátky vlády 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   v angličtině The bachelor thesis "John of Luxembourg - his way to the throne and the beginning of his reign" describes the circumstances under which John of Luxembourg ascended to the throne of the Czech lands and provides ...
  • Jan Pelár, muzikant, jenž by neměl být zapomenut 

   Defence status: DEFENDED
   Janušová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Jan Pelár je nedílnou součástí valašského kulturního dědictví. Osobně reprezentoval valaškou kulturu na Národopisné výstavě v Praze roku 1895. Při této příležitosti si vyřídil svou první muzikantkou koncesi. Údajně při ...
  • Johana z Rožmitálu, životní osudy české královny na sklonku středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Boušková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Život Johany z Rožmitálu, známé hlavně jako manželky Jiřího z Poděbrad, byl v mnohém rozmanitější a bohatší, než by se na první pohled zdálo. Byla šlechtičnou z katolického rodu a provdala se za "kališníka." Za svůj poměrně ...
  • Kariéry biskupů ve 13. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rajterová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářská práce se věnuje kariérním postupům biskupů ve 13. století. Je zaměřena na tři biskupy pražské diecéze: Mikuláše z Újezda (1240- 1258), Jana III. z Dražic (1258- 1278) a Tobiáše z Bechyně (1278- 1296) a s ...
  • Královský hrad a město Loket v době lucemburské 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   The Loket castle and city history begins in the High Middle Ages. The city likely started to develop in response to the importance of the castle and it's foundation/establishment is connected to the big founding wave of ...
  • Městské historické slavnosti a jejich historické náměty z období vlády Přemyslovců a Lucemburků 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Antonín (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce "Městské historické slavnosti a jejich historické náměty z období vlády Přemyslovců a Lucemburků." Tato práce popisuje fenomén historických městských slavností ve střední Evropě, zejména v moderní době. ...
  • Obec Nučice v průběhu věků 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Práce se zabývá nástinem historického vývoje obce Nučice (Praha - východ) v souvislostech soudobého politického a společenského vývoje. Hlavním cílem práce je zmapování dějin obce od první zmínky až po dnešek a zařazení ...
  • Obraz Lucemburků v Českých učebnicích dějepisu v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Antonín (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je charakterizovat obraz Lucemburků v českých učebnicích dějepisu v 19. a 20. století. Práce vychází z předpokladu, že výuka dějepisu ve školách (základních a středních) se výrazně podílí na ...
  • Skutečnost a mýty - fakta a literatura. Husitský hrdina, válečník a hejtman Jan Roháč z Dubé ve světle historie a historických příběhů 

   Defence status: DEFENDED
   Fišera, Tadeáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Jan Roháč of Dubá was one of the last Hussite captains in the Lands of the Bohemian Crown, who rebelled against Holy Roman Emperor Sigismund of Luxembourg. The story of his life has become the subject matter for numerous ...
  • Spolutvůrci politiky Jana Lucemburského. Role rádců nečeského původu při formování zahraniční politiky prvního lucemburského krále na českém trůně 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulíková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce "Spolutvůrci politiky Jana Lucemburského. Role rádců nečeského původu při formování zahraničního politiky prvního lucemburského krále na českém trůně" pojednává o nástupu lucemburského rodu na český stolec ...
  • Svatá královna Eliška? Proměna a idealizace obrazu české královny 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulíková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The thesis is devoted to Eliška Přemyslovna, the Czech Queen, and deals with the topic from several points of view. Besides her historical image created on the basis of historical, mainly narrative sources, aim is to capture ...
  • Ve stínu švédských dělových koulí nad Prahou v roce 1648 - proměna historického narativu napříč staletími 

   Defence status: DEFENDED
   Fišera, Tadeáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   The Thirty Years' War (1618-1648) became a global conflict which subsequently involved nearly every country of Europe. The reason for the war was not only the complicated religious situation caused by the fragmentation of ...
  • Vliv Jana IV. z Dražic na kulturní život v českých zemích první poloviny 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Číhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Jan IV. z Dražic byl v pořadí už dvacátým sedmým a zároveň posledním pražským biskupem. Jeho dílo se významně odrazilo jak v reformě církevní správy pražské diecéze, tak v podpoře kulturního života české středověké ...
  • Vozová hradba a její role v husitských válkách 

   Defence status: DEFENDED
   Lukianov, Igor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV