• Angular analysis of the B0 to K* mu mu decay with the ATLAS detector 

   Carli, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Práca prezentuje uhlovú analýzu rozpadu B0 → K∗ (K+ π− )µ+ µ− . Použité dáta boli zaznamenané v roku 2012 experimentom ATLAS na urýchl'ovači LHC v zrážkach protónov s t'ažiskovou energiou 8 TeV a odpovedajú integrovanej ...
  • Cosmic ray study in the Belle II silicon detector 

   Kapitánová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Tato práce představuje nástroje pro validaci a monitorování vyvinuté a upravené pro vrcholový detektor Belle II, které byly použity v průběhu období jeho uvádění do provozu v říjnu a listopadu 2018. Úvodní část seznamuje ...
  • Development of optimal algorithms for the selection of rare semimuonic B decays in ATLAS 

   Strachota, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Measurement of the B0 meson lifetime at ATLAS detector 

   Řezníček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Title: Measurement of the B0 d meson lifetime at ATLAS detector Author: Pavel Řezníček Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: Dr. Zdeněk Doležal Supervisor's e-mail address: ...
  • Measurement of Time-Dependent CP Violation in B0 → ŋcK0S at Belle Experiment, Optimization Studies of the Belle II Vertex Detector 

   Drásal, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 4. 2014
   Title: Measurement of Time-Dependent CP Violation in B0 → ηcK0 S at Belle Experi- ment, Optimization Studies of the Belle II Vertex Detector Author: Zbyněk Drásal Department: Institute of Particle and Nuclear Physics ...
  • Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 

   Malina, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   SCT je křemíkový stripový detektor, který je součástí vnitřního detektoru experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Měření drah částic pomocí SCT je ovlivněno několika fundamentálními efekty: mnohonásobným rozptylem, Lorentzovým ...
  • Měření účinných průřezů neutronů v laboratoři VdG urychlovače 

   Kruták, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Modernizace vnitřního detektoru ATLAS 

   Mészárosová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem diplomové práce je nejdříve popsat připravované vylepšení detektoru ATLAS v CERNu ve Švýcarsku a popsat princip fungování křemíkových polovodičových detektorů. Dále je to měření a vyhodnocení výsledků z měření pomocí ...
  • Polovodičové detektory ve fyzice elementárních částic 

   Jindra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Prezentace detektorů elementárních částic pro veřejnost 

   Knot, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá detektory elementárních částic a možnostmi jejich využití. V úvodu je čtenář seznámen s pojmy radioaktivita a jaderné záření. Dále se zde dozví, k jakým procesům dochází při průchodu ...
  • Simulace sběru náboje v křemíkových stripových detektorech 

   Drásal, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
  • Studium procesů s účastí kvarku b v experimentu Belle 

   Červenkov, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Název práce: Studium procesů s účastí kvarku b v experimentu Belle Autor: Daniel Červenkov Katedra: Ústav jaderné a subjaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. Konzultant: Dr. Karim Trabelsi ...
  • Study of rare B decays in ATLAS 

   Chalupková, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Testovanie kremíkových detektorov pre modernizáciu detektoru ATLAS 

   Janitorová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Nowadays, the detector ATLAS is modernized to ATLAS Upgrade. The Insti- tute of Particle and Nuclear Physics contributes to it by testing and production of silicon detection modules, which will be used for this purpose. ...
  • Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS 

   Mészárosová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je popis připravovaného experimentu ATLAS Upgrade a jeho porovnání s původním ATLASem, popis připravovaného rutinního testování detektorů a vlastní testování prototypů stripových křemíkových detektorů ...
  • Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS 

   König, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Název práce: Testování křemíkových detektorů pro modernizaci detektoru ATLAS Autor: Vít König Katedra / Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., ÚČJF MFF UK ...
  • Tests of silicon detectors for particle physics experiments 

   Červenkov, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Velké urychlovače částic 

   Knot, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Vývoj optimálních algoritmů pro selekci řídkých semimionových B rozpadů v detektoru ATLAS 

   Scheirich, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   In this thesis we propose the trigger algorithm for the semimuonic rare B decay selection in ATLAS experiment and we study its performance using the Monte Carlo sample of b 0u+u. The cut optimisation have been performed ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV