Now showing items 1-20 of 27

  • Angular analysis of the B0 to K* mu mu decay with the ATLAS detector 

   Defence status: DEFENDED
   Carli, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Práca prezentuje uhlovú analýzu rozpadu B0 → K∗ (K+ π− )µ+ µ− . Použité dáta boli zaznamenané v roku 2012 experimentom ATLAS na urýchl'ovači LHC v zrážkach protónov s t'ažiskovou energiou 8 TeV a odpovedajú integrovanej ...
  • The Belle II vertex detector alignment studies and prompt sin 2 phi analysis 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kandra, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Táto práca sa venuje alignmentovým štúdiam vrcholového detektora počas prvých rokov fungovania Belle II detektora a rýchlej sin2φ1 analýze použitím prvých relevantných dát zhromaždených týmto detektorom. Najprv sú predstavené ...
  • Cosmic ray study in the Belle II silicon detector 

   Defence status: DEFENDED
   Kapitánová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Tato práce představuje nástroje pro validaci a monitorování vyvinuté a upravené pro vrcholový detektor Belle II, které byly použity v průběhu období jeho uvádění do provozu v říjnu a listopadu 2018. Úvodní část seznamuje ...
  • Development of optimal algorithms for the selection of rare semimuonic B decays in ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Strachota, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Measurement of the B0 meson lifetime at ATLAS detector 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Title: Measurement of the B0 d meson lifetime at ATLAS detector Author: Pavel Řezníček Department: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: Dr. Zdeněk Doležal Supervisor's e-mail address: ...
  • Measurement of Time-Dependent CP Violation in B0 → ŋcK0S at Belle Experiment, Optimization Studies of the Belle II Vertex Detector 

   Defence status: DEFENDED
   Drásal, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 4. 2014
   Title: Measurement of Time-Dependent CP Violation in B0 → ηcK0 S at Belle Experi- ment, Optimization Studies of the Belle II Vertex Detector Author: Zbyněk Drásal Department: Institute of Particle and Nuclear Physics ...
  • Měření drah částic pomocí vnitřního detektoru ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Malina, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   SCT je křemíkový stripový detektor, který je součástí vnitřního detektoru experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Měření drah částic pomocí SCT je ovlivněno několika fundamentálními efekty: mnohonásobným rozptylem, Lorentzovým ...
  • Měření účinných průřezů neutronů v laboratoři VdG urychlovače 

   Defence status: DEFENDED
   Kruták, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Modernizace vnitřního detektoru ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Mészárosová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem diplomové práce je nejdříve popsat připravované vylepšení detektoru ATLAS v CERNu ve Švýcarsku a popsat princip fungování křemíkových polovodičových detektorů. Dále je to měření a vyhodnocení výsledků z měření pomocí ...
  • Polovodičové detektory ve fyzice elementárních částic 

   Defence status: DEFENDED
   Jindra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Prezentace detektorů elementárních částic pro veřejnost 

   Defence status: DEFENDED
   Knot, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá detektory elementárních částic a možnostmi jejich využití. V úvodu je čtenář seznámen s pojmy radioaktivita a jaderné záření. Dále se zde dozví, k jakým procesům dochází při průchodu ...
  • Simulace sběru náboje v křemíkových stripových detektorech 

   Defence status: DEFENDED
   Drásal, Zbyněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
  • Studium procesů s účastí kvarku b v experimentu Belle 

   Defence status: DEFENDED
   Červenkov, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Název práce: Studium procesů s účastí kvarku b v experimentu Belle Autor: Daniel Červenkov Katedra: Ústav jaderné a subjaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. Konzultant: Dr. Karim Trabelsi ...
  • Study of B-meson decays in the Belle experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Krištof, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   V této práci se zaměřujeme na studium rozpadu B0 mezonu na mezony D∗ s a ρ. Práce vysvětluje metody a přístupy k analýze dat na takzvaných B-továrnách, jakou je urychlovač KEKB. Cíl této teze je vypočítat větvící poměr ...
  • Study of CP-violation at the Belle experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Červenkov, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 10. 2020
   We present a first measurement of time-dependent CP-violation in B0 → D∗∓ ρ± , where D∗∓ → D0 π. The analysis was performed using the final Belle dataset containing 772 × 106 B ¯B pairs collected at the KEKB e+ e− collider. ...
  • Study of CP-violation at the Belle experiment 

   Defence status: RECOGNIZED
   Červenkov, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 11. 2020
   Předkládáme první měření časově závislého CP narušení v rozpadu B0 → D∗∓ ρ± , kde D∗∓ → D0 π. Analýza byla provedena s použitím finálního Belle datasetu obsahujícího 772×106 B ¯B párů. Tento vzorek byl získán na e+ e− ...
  • Study of rare B decays in ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupková, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Study of the Belle II vertex detector resolution 

   Defence status: DEFENDED
   Wilczek, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   This bachelor thesis studies the resolution of the Belle II detector using muons from cosmic ray tracks penetrating the detector. The first part describes the Belle II exper- iment. The next part explains the method used ...
  • Study of the τ lepton decays at the Belle II experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Gruberová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá měřením korečního faktoru účinnosti rekonstrukce π0 mezonů v rozpadech τ leptonů na experimentu Belle II. Úvodní část popisuje standardní model částic a také experiment Belle II, jeho systém ...
  • Testovanie kremíkových detektorov pre modernizáciu detektoru ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Janitorová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   V súčasnosti prebieha modernizácia detektoru ATLAS na ATLAS Upgrade. Ústav časticovej a jadrovej fyziky sa na nej podieľa testovaním a produkciou kre- míkových detekčných modulov, ktoré budú k tomuto účelu použité. Táto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV