Now showing items 1-20 of 103

  • AFM ve farmaceutické technologii 2. 

   Defence status: DEFENDED
   Princová, Tatiana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Teoretická část se zabývá tématy týkajícími se tvorby nanovláken a nanomembrán různými způsoby elektrostatického zvlákňování. Literární rešerše je zaměřena na "medikované nanovlákenné membrány", poskytuje tak nejnovější ...
  • AFM vo farmaceutickej technológii 3. 

   Defence status: DEFENDED
   Ščuryová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Študent/ka: Veronika Ščuryová Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Názov práce: AFM vo farmaceutickej technológii 3 ...
  • Aplikační limity pro sublingvální podání léčiv. 1 

   Defence status: DEFENDED
   Turnerová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Práce v teoretické části přináší souhrn základních informací o sublingválním podání léčiv, popisuje základní fakta o medikovaných membránách k orální systémové aplikaci a o dextranech jako farmaceutických látkách. ...
  • Aplikační limity pro sublingvální podání léčiv. 2 

   Defence status: DEFENDED
   Krupauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Práce shrnuje informace o sublingválním podání léčiv a přináší novější fakta o léčivých přípravcích sublingvální systémové aplikaci, jakož i základní informace o dextranech a jejich farmaceutickém použití Experiment je ...
  • Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrů, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 11. 2019
   v češtině Vznik mitochondrie z bakteriálního endosymbionta se řadí mezi zásadní momenty v evoluci eukaryot. Nedílnou součástí organelogeneze byl přesun genů endosymbionta do jádra hostitele a zároveň probíhající tvorba ...
  • Biofarmaceutické aspekty makromolekulárních nosičů pro systémovou sublingvální aplikaci léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Berka, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Pavel Berka Supervisor Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Title of Doctoral Thesis Biopharmaceutical aspects of ...
  • Biofarmaceutické aspekty makromolekulárních nosičů pro systémovou sublingvální aplikaci léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Berka, Pavel (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavel Berka Školitel Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce Biofarmaceutické aspekty makromolekulárních ...
  • Biogenesis of Giardia intestinalis mitosomes 

   Defence status: DEFENDED
   Voleman, Luboš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 4. 2018
   8 ABSTRAKT Mitochondrie opisthokont neustále fúzují a dělí se v průběhu celého buněčného cyklu. Udržení těchto dvou procesů v rovnováze je pro buňku zásadní. Mitochondriální fúze i dělení jsou řízeny ...
  • Biogeneze mitochondrií a příbuzných organel 

   Defence status: DEFENDED
   Voleman, Luboš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Buněčné funkce tail-anchored proteinů. 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Tato práce je souhrnem dosavadních poznatků o biogenezi tail-anchored proteinů. Jedná se o velmi různorodou skupinu transmembránových proteinů, jež jsou v současnosti intenzivně studovány. Tato skupina je definována na ...
  • Buněčný transport proteinů a jeho úloha v patogenních procesech. 

   Defence status: DEFENDED
   Najdrová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Předmětem této práce jsou procesy sekrece vybraných proteinů u několika významných parazitů člověka - Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp. a Giardia intestinalis. Uvedeny jsou zde ...
  • Characterisation of Rat Alveolar Cell Line R3/1 

   Defence status: DEFENDED
   Horálková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   4. SUMMARY Buněčná řada R3/1 odvozená z krysích embryí, vykazuje několik fenotypových znaků vlastních buňkám alveolárního epitelu I. řádu. Cílem této práce bylo dále popsat vlastnosti R3/1 buněčné linie vzhledem k jejímu ...
  • Characterization of the protein import into Giardia Intestinalis mitosomes 

   Defence status: DEFENDED
   Pyrihová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 2. 2018
   Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. ...
  • Charakterizace proteinů polární trubice mikrosporidií. 

   Defence status: DEFENDED
   Satrapová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Mikrosporidie jsou vnitrobuněční parazité patřící do skupiny Fungi. Přestože se jedná o diverzifikovanou skupinu organismů napadající široké spektrum hostitelů a tkání, sdílejí naprosto unikátní invazní aparát. Klíčovou ...
  • Charakterizace unikátních proteinů Giardia intestinalis a jejich úloha v biogenezi mitosomů. 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Jednobuněčný parazit Giardia intestinalis je jedním z organismů nesoucích mitochondriím příbuznou organelu označovanou jako mitosom, přizpůsobenou mikroaerobnímu stylu života. Jedinou doposud známou funkcí mitosomů tohoto ...
  • Comprehensive investigation of penetration enhancers with complementary analytical techniques. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vidlářová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 13. 12. 2012
   Transdermal drug delivery system is in the centre of attention in recent years. For efficient dermal drug delivery the drug has to overcome the barrier of the outermost layer of the skin, the stratum corneum. For facilitating ...
  • Comprehensive investigation of penetration enhancers with complementary analytical techniques. 

   Defence status: DEFENDED
   Vidlářová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Transdermální aplikace léčiv je v posledních letech stále centrem zájmu. Pro účinnou transdermální aplikaci léčivo musí překonat vrchní bariéru kůže, stratum corneum. Pro usnadnění trasdermální aplikace mohou být vlastnosti ...
  • Conserved mechanism for targeting of Tail-anchored proteins in eukaryotes 

   Defence status: DEFENDED
   Najdrová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 12. 2022
   Approximately one-fourth of all cellular proteins represent integral membrane proteins (IMPs) that are transported through the cytosol across or into the organellar or plasma membrane. Transport of IMPs requires precise ...
  • Development and physical stability of semisolid preparation with vegetabele extract 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   SOUHRN Práce se zabývá vývojem prakticky použitelného přípravku typu topického gelu s využitím rostlinného extraktu obsahujícího flavonoidy a polyfenoly. Hlavními cílem bylo vytvořit fyzikálně a funkčně stálý externě ...
  • Dynamika encystace střevního prvoka Giardia intestinalis. 

   Defence status: DEFENDED
   Vinopalová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Giardia intestinalis je anaerobní prvok, který parazituje v tenkém střevě lidí a dalších obratlovčích hostitelů. Tento kosmopolitní parazit, který způsobuje průjmová onemocnění, se přenáší kontaminovanou vodou či potravinami ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV