Now showing items 1-20 of 37

  • Analýza komunikačních aktivit Léčebných lázní Jáchymov 

   Defence status: DEFENDED
   Hessová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Analýza komunikačních aktivit Léčebných lázní Jáchymov Markéta Hessová Abstrakt Tématem této bakalářské práce je Analýza komunikačních aktivit Léčebných lázní Jáchymov (LLJ). Autorka si zvolila za cíl práce zhodnotit ...
  • Analýza komunikačních aktivit Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves 

   Defence status: DEFENDED
   Frantová, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This thesis analyzes communication activities of the Spa Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves in years 2010 - 2012. During this period, the communication activities and communication strategy of the spa were changed. The thesis ...
  • Analýza komunikačních aktivit turistické destinace Litomyšl 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Předmětem bakalářské práce Analýza komunikačních aktivit turistické destinace Litomyšl je analýza a deskripce komunikačních aktivit města Litomyšl. Práce se rovněž zabývá komunikačními aktivitami jiných subjektů zapojených ...
  • Analýza marketingové komunikace firmy Student Agency se zaměřením na rozšiřování produktového portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat komunikační aktivity firmy STUDENT AGENCY, s. r. o., popsat její silné a slabé stránky, představit firmu, a zhodnotit komunikační mix, který používá k propagaci svých produktů a ...
  • Analýza marketingové komunikace mezinárodního hudebního festivalu Pražské Jaro 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Kyncl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Analýza marketingové komunikace mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2009" pojednává o způsobu, jakým jsou využívány obecné marketingové principy v kulturní sféře. Snaží se postihnout hlavní ...
  • Analýza marketingové komunikace turistického regionu Krkonoše na zimní střediska 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Časopisy cestovního ruchu na českém mediálním trhu - komparativní analýza titulů COT business a National Geographic 

   Defence status: DEFENDED
   Juránková, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Cestovatelská periodika jsou jedním z prostředků, jak se mohou čtenáři - potenciální turisté dozvědět o určité destinaci, případně být motivováni k navštívení prezentované země. Tato diplomová práce popisuje vznik, proměny ...
  • Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce "Komparace marketingové komunikace CK Trip a CK Kudrna" popisuje a analyzuje marketingové nástroje a aktivity cestovních kanceláří Trip a Kudrna. Cílem je komparace marketingové komunikace obou subjektů. ...
  • Komunikace filmového turismu hlavního města Prahy 2000-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Syslová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem mé práce bylo představit filmovou tvorbu jako možný zdroj motivace pro příjezdový cestovní ruch hlavního města Prahy. Práce se věnuje zahraničnímu filmovému turismu v hlavním městě a jeho vývoji v letech 2000 - 2013. ...
  • Komunikace města Hradec Králové v letech 2009-2011 

   Defence status: DEFENDED
   Baláž, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   This research report on Communication of the City of Hradec Kralove in Years 2009-2011 analyses the communication activities carried out by the statutory city of Hradec Kralove particularly in tourism. It distinguishes ...
  • Komunikace města Mikulov v letech 2012-2013 

   Defence status: DEFENDED
   Pláničková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Předmětem této bakalářské práce na téma Komunikace města Mikulov v letech 2012 - 2013 je deskripce a analýza komunikačních aktivit města Mikulov v oblasti cestovního ruchu. Práce analyzuje aktivity města v rámci komunikačního ...
  • Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009 - 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Masarčíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Předmětem této bakalářské práce na téma Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009 - 2010 je analýza komunikačních aktivit statutárního města Mladé Boleslavi a to jak ve vztahu k obyvatelům, tedy v rámci města, tak ve ...
  • Komunikační aktivity agentury Czech Tourism na zvýšení příjezdového cestovního ruchu 

   Defence status: DEFENDED
   Skalník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "Komunikační aktivity agentury CzechTourism na zvýšení příjezdového cestovního ruchu" pojednává o současné situaci příjezdového cestovního ruchu v České republice a propagaci této destinace v zahraničí za ...
  • Komunikační aktivity letiště Praha-Ruzyně od roku 2007 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Miketová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   MIKETOVÁ, Daniela. Komunikační aktivity letiště Praha-Ruzyně od roku 2007 do současnosti. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR, 2011. 60 s. Vedoucí diplomové práce: PhDr. ...
  • Komunikační aktivity Národního památkového ústavu ve Středočeském kraji v letech 2011-2012 

   Defence status: DEFENDED
   Vosátková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Communication activities of National Heritage Institute in Central Bohemian Region in 2011 and 2012 bachelor thesis deals with description and analysis of marketing tools used in the field of monuments. First, it describes ...
  • Komunikační aktivity Prague Food Festivalu pro ročník 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Kolevová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce Komunikační aktivity Prague Food Festivalu pro ročník 2011 obsahuje úvod do zážitkového cestovního ruchu s vymezením kulinářského turismu jako součásti cestovního ruchu spojeného s jídlem, jež pod zážitkový ...
  • Komunikační aktivity Rakouského kulturního fóra v Praze v období červen 2010 - květen 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Kabelková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce Komunikační aktivity Rakouského kulturního fóra v Praze za období červen 2010 - květen 2011 představuje kulturní neziskovou organizaci a její činnosti, popisuje stručně historii, východiska fungování a ...
  • Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby 

   Defence status: DEFENDED
   Kotvová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Práce se zabývá případovou studií popelářské společnosti Berliner Stadtreinigung, jejíž unikátní komunikační kampaň přepsala novodobé dějiny německé marketingové komunikace. V první kapitole práce popisuje charakteristické ...
  • Kulturní komunikace města Písek v letech 2011-2012 

   Defence status: DEFENDED
   Hesounová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The thesis titled "Cultural communication of the Písek city in years 2010 - 2011" deals with the Písek city as a product on market and also deals with communication activities which were presented by the city in years 2010 ...
  • Marketing regionu jižní Čechy v oblasti cestovního ruchu v letech 2009-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Pavličíková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV