• Aktéři protidrogové prevence v Praze 7 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   The main aim of the diploma thesis is to find how the drug prevention is realised in the Prague 7 city district by researching the key players, resulting in getting the responses to the following questions : who are the ...
  • Analýza chráněných pracovních míst v ČR podle jejich vzniku v občanském sektoru a v obchodních společnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Zajícová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Presented thesis deals with theme of protected employment of people with disabilities as one of the posssible ways of their integration into mainstream society. Unemployment, potential negative impacts of work in protected ...
  • Analýza činnosti sociálních podniků v Libereckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Loumová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 7. 2. 2018
   Diplomová práce se zabývá analýzou sociálního podnikání v Libereckém kraji. Sociální podnikání představuje specifickou aktivitu občanského sektoru, přičemž sociální ekonomika, jakožto odvětví, tvoří součást občanského ...
  • Analýza neziskového sektoru a jeho potenciálu pro rozvoj regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Dušánek, David (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Nonprofit sector is regarded to be ever more significant part of a democratic society. Within the European context it is seen as a partner of public and commercial sectors also in relation to the development of specific ...
  • Analýza občanských sdružení jako sociálních podniků v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá analýzou občanských sdružení jako sociálních podniků v Praze. Hlavním cílem této práce je zjistit, do jaké míry naplňují vybrané sociální podniky ekonomická a sociální hlediska metodiky EMES , ...
  • Analýza otevřenosti subjektů podpořených Výzvou č. 30: obsahová analýza webových stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Virtual world is having an increasingly important role for us. Not only it affects our personal lives but also our shopping habits. Today it is more or less a necessity to be present online for many companies. The submitted ...
  • Analýza poskytovaných služeb občanskými sdruženími v sociální oblasti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   This thesis focuses on civic associations operating in social sphere in the Czech Republic. Social sphere is in regard to the used methodology in the thesis delimited by the social service definition specified in Act No. ...
  • Analýza studentských výzkumných prací z oblasti hospicové péče 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích (Praha 5) 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Dina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   This thesis is concerned with the barriers to volunteering in nonprofit organizations working in Prague 5 in the field of social services. It is a qualitative research that specifically focuses on NGOs and also the state ...
  • Bariéry dobrovolnictví v organizacích v regionu Teplice 

   Defence status: DEFENDED
   Janušová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   The thesis themed "Barriers of volunteerism in organizations in region Teplice" points to the primary aim, which is establishing if in the selected organizations exist any barriers in context of volunteerism and if they ...
  • Cause Related Marketing, jeho typy a příklady z českého prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kalná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o Cause Related Marketingu jako způsobu spolupráce neziskové organizace a obchodní společnosti v českém prostředí. Na základě odborné typologie zkoumám přítomnost jednotlivých typů Cause Related ...
  • Charakteristika trhu práce v ČR se zřetelem na zaměstnanost občanů Ukrajiny a Vietnamu 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • CSR v České republice - případová studie ČSOB 

   Defence status: DEFENDED
   Gregorová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem, přičemž primárně vychází z politických teorií vzniku CSR. Její teoretická část tematizuje obecně koncept CSR, poté nastiňuje jeho přínosy i ...
  • Ekonomická analýza školských nadačních fondů 

   Defence status: DEFENDED
   Potočková, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 10. 2007
   This master's thesis is concerned with educational funds. First, it draws the disctinctions between foundations and funds, and gives an overview of their history. Further, it provides the characteristic features of educational ...
  • Faktory ovlivňující funkčnost spolupráce mezi firmami a NNO v rámci programu CSR v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Gedeonová, Hedviga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Synopsis The diploma thesis is focused on cross-sectorial cooperation between corporations and nonprofit organizations. The main goal of the thesis is to find the factors, which influence cross-sectorial cooperation. ...
  • Financování nestátních neziskových organizací - agentur pro podporované zaměstnánvání v rámci České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   The graduation theses is interested in theme funding nongovermental nonprofit organizations, which are providing supported employment service in the area Czech republic. The teorethical part of the graduation theses presents ...
  • Finanční zdroje sociálních podniků - vize a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bc. Pavla Svobodová: Financial resources of social enterprises - vision and reality (2012) Abstract The theme of my thesis is looking into problems with social enterprise financing. Well set up concept of social enterprise ...
  • Finanční zdroje sociálních podniků v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce pojednává o finančních zdrojích českých sociálních podniků. Skládá se ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělena do 5 kapitol. Nejprve vymezuji pojmy spjaté se sociálními podniky, ...
  • Firemní dobrovolnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Tošnerová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 22. 10. 2009
   Corporate Social Responsibility and Corporate Philanthropy gain importance by many foreign and also czech companies. Companies are aware that to strenghten their position on the market they have to focus attention to the ...
  • Formy spolupráce firem a neziskových organizací v rámci CSR strategií vybraných firem 

   Defence status: DEFENDED
   Řehounková, Václava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   V České republice je čím dál větší pozornost věnována společenské odpovědnosti firem. Firmy se stávají členy odborných platforem, kde získávají a prohlubují své znalosti. Nezbytnou součástí CSR je také spolupráce s občanským ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV