• Aktéři protidrogové prevence v Praze 7 

   Soukupová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Hlavní cíl diplomové práce spočívá ve zjištění, jakým způsobem je realizována protidrogové prevence na území Městské části Praha 7 a to zkoumáním klíčových aktérů, tzn. získání odpovědí na otázky: kdo jsou klíčoví aktéři ...
  • Analýza chráněných pracovních míst v ČR podle jejich vzniku v občanském sektoru a v obchodních společnostech 

   Zajícová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou chráněného zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako jednou z možných cest jejich integrace do většinové společnosti. Nezaměstnanost, možná negativa práce v chráněných ...
  • Analýza činnosti sociálních podniků v Libereckém kraji 

   Loumová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 7. 2. 2018
   Subject of the diploma thesis is social enterpreneurship analysis with focus on the region of Liberec district - the particular administrative part of the Czech republic. The social enterpreneurship is introduced as specific ...
  • Analýza neziskového sektoru a jeho potenciálu pro rozvoj regionu 

   Dušánek, David (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Neziskový sektor je považován za stále významnější součást demokratické společnosti. V evropském kontextu je vnímán jako partner sektoru veřejného a komerčního také ve vztahu k rozvoji konkrétních regionů. Na úrovni místních ...
  • Analýza občanských sdružení jako sociálních podniků v Praze 

   Zelenková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá analýzou občanských sdružení jako sociálních podniků v Praze. Hlavním cílem této práce je zjistit, do jaké míry naplňují vybrané sociální podniky ekonomická a sociální hlediska metodiky EMES , ...
  • Analýza otevřenosti subjektů podpořených Výzvou č. 30: obsahová analýza webových stránek 

   Kubátová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Virtuální svět má pro nás všechny stále větší význam. Zasahuje nejen náš osobní život, ale ovlivňuje také nakupovací návyky. Pro řadu společností je v dnešní době již víceméně nutností být přítomný online. Předkládaná práce ...
  • Analýza poskytovaných služeb občanskými sdruženími v sociální oblasti v ČR 

   Janotová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   This thesis focuses on civic associations operating in social sphere in the Czech Republic. Social sphere is in regard to the used methodology in the thesis delimited by the social service definition specified in Act No. ...
  • Analýza studentských výzkumných prací z oblasti hospicové péče 

   Němečková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích (Praha 5) 

   Sládková, Dina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu bariér dobrovolnictví v neziskových organizacích působících na Praze 5 v oblasti sociálních služeb. Jedná se o kvalitativní výzkum, který se cíleně soustředí jak na nestátní neziskové ...
  • Bariéry dobrovolnictví v organizacích v regionu Teplice 

   Janušová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   Diplomová práce na téma "Bariéry dobrovolnictví v organizacích v regionu Teplice" si klade za primární cíl, zjistit, zda existují nějaké bariéry ve zvolených organizacích v souvislosti s dobrovolnictvím a o jaké bariéry ...
  • Cause Related Marketing, jeho typy a příklady z českého prostředí 

   Kalná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o Cause Related Marketingu jako způsobu spolupráce neziskové organizace a obchodní společnosti v českém prostředí. Na základě odborné typologie zkoumám přítomnost jednotlivých typů Cause Related ...
  • Charakteristika trhu práce v ČR se zřetelem na zaměstnanost občanů Ukrajiny a Vietnamu 

   Pešek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • CSR v České republice - případová studie ČSOB 

   Gregorová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem, přičemž primárně vychází z politických teorií vzniku CSR. Její teoretická část tematizuje obecně koncept CSR, poté nastiňuje jeho přínosy i ...
  • Ekonomická analýza školských nadačních fondů 

   Potočková, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 10. 2007
   Diplomová práce se zabývá školskými nadačními fondy. Školské nadační fondy představují nadační fondy, jejichž posláním je podpora školství a vzdělávání, zejména poskytovatelů vzdělávacích služeb a jejich činností a podpora ...
  • Faktory ovlivňující funkčnost spolupráce mezi firmami a NNO v rámci programu CSR v České republice 

   Gedeonová, Hedviga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Synopsis The diploma thesis is focused on cross-sectorial cooperation between corporations and nonprofit organizations. The main goal of the thesis is to find the factors, which influence cross-sectorial cooperation. ...
  • Financování nestátních neziskových organizací - agentur pro podporované zaměstnánvání v rámci České republiky 

   Březinová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Diplomová práce se zabývá tématem financování nestátních neziskových organizací, které poskytují službu podporované zaměstnávání v rámci České republiky. Teoretické část práce představuje službu podporované zaměstnávání, ...
  • Finanční zdroje sociálních podniků - vize a realita 

   Svobodová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bc. Pavla Svobodová: Finanční zdroje sociálních podniků - vize a realita (2012) Abstrakt V diplomové práci se zabývám problematikou financování sociálních podniků. Vhodně nastavená koncepce financování sociálního podniku ...
  • Finanční zdroje sociálních podniků v České republice 

   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce pojednává o finančních zdrojích českých sociálních podniků. Skládá se ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělena do 5 kapitol. Nejprve vymezuji pojmy spjaté se sociálními podniky, ...
  • Firemní dobrovolnictví 

   Tošnerová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 22. 10. 2009
   Společenská odpovědnost firem a firemní filantropie nabývají na významu u mnoha firem, a to nejen v zahraničí, ale i v České republice. Firmy jsou si vědomy, že pokud chtějí posílit svou roli na trhu, je nezbytné se kromě ...
  • Formy spolupráce firem a neziskových organizací v rámci CSR strategií vybraných firem 

   Řehounková, Václava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   V České republice je čím dál větší pozornost věnována společenské odpovědnosti firem. Firmy se stávají členy odborných platforem, kde získávají a prohlubují své znalosti. Nezbytnou součástí CSR je také spolupráce s občanským ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV