• Effect of alloying elements and texture on plastic deformation of extruded magnesium alloys 

   Horváth, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Práce je zaměřena na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury, textury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) bez příměsi hliníku. Slitiny s příměsí zirkonia, zinku, manganu a neodymu (ZK10, MN11, ...
  • Investigation of plastic deformation instabilities by the acoustic emission technique 

   Molnárová, Orsolya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Byl studován výskyt plastických nestabilit v protlačované slitině AlSi1MgMn (6082) a válcované slitině AlMg4.5Mn0.4 (5182) jako důsledek změny rychlosti deformace a tepelného zpracování. Vzorky byly podrobeny jednoosé ...
  • Mechanical properties of pre-compressed Mg-Zn-Ca alloy 

   Hegedüs, Marius (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   In wrought Mg alloys, their hexagonal closed packed structure together with a pronounced basal texture lead to anisotropy of mechanical properties. This bachelor thesis is focused on understanding the influence of previous ...
  • Studium deformačních mechanismů v nových hořčíkových slitin při jednoosém a nízko cyklovém namáhaní metodou akustické emise 

   Horváth, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Práce je zaměřená na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) během jednoosého (tah, tlak) a nízko cyklového namáhání za použití metody akustické emise (AE). ...
  • Studium kolektivního chování defektů krystalové mříže metodou akustické emise 

   Molnárová, Orsolya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Portevinův-Le Chatelierův jev je makroskopická, prostorově-časová nestabilita plastické deformace a objevuje se v některých průmyslově důležitých slitinách, např. na bázi železa, hliníku nebo hořčíku, jsou-li tyto materiály ...
  • Studium nestabilní plastické deformace metodou akustické emise 

   Molnárová, Orsolya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Byl studován výskyt plastických nestabilit v protlačované slitině AlSi1MgMn (6082) a válcované slitině AlMg4.5Mn0.4 (5182) jako důsledek změny rychlosti deformace a tepelného zpracování. Vzorky byly podrobeny jednoosé ...
  • Study of advanced high strength magnesium alloys by in situ techniques 

   Fekete, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení aktivních deformačních mechanismů v moderních hořčíkových slitinách s vysokou pevností s využitím pokročilých in-situ metod umožňující vysoké rozlišení v čase a v prostoru. ...
  • Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture 

   Drozdenko, Daria (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 11. 2017
   Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University ...
  • Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture 

   Drozdenko, Daria (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University ...
  • Thermophysical and electrical properties of illite-based ceramics 

   Csáki, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 8. 2018
   CSÁKI, Štefan: Thermophysical and electrical properties of illite-based ceramics. [Doctoral thesis]. Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Natural Sciences. Charles University. Faculty of Mathematics ...
  • Thermophysical and electrical properties of illite-based ceramics 

   Csáki, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 12. 2018
   CSÁKI, Štefan: Termofyzikálne a elektrické vlastnosti keramík na báze illitu [Dizertačná práca]. Univerzita Konšntantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied. Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Školiteľ: ...
  • Vliv příměsových prvků a textury na plastickou deformaci protlačovaných hořčíkových slitin 

   Horváth, Klaudia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Práce je zaměřena na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury, textury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) bez příměsi hliníku. Slitiny s příměsí zirkonia, zinku, manganu a neodymu (ZK10, MN11, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV