• Alternativy formální péče o předškolní děti 

   Vocílková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Alternativy formální péče o předškolní děti" se zabývá péčí o předškolní děti v České republice a zaměřuje se na její alternativní formy. Těm je nutné věnovat pozornost s ohledem na současnou nedostatečnou ...
  • Alzheimerova choroba v současné zdravotní a sociální politice 

   Čepeláková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Veřejná a sociální politika Diplomová práce Bc. Kristýna Čepeláková Alzheimerova choroba v současné zdravotní a sociální politice Alzheimer's disease in the current health ...
  • Analýza současného systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků 

   Kuntová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce "Analýza současného systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků" se zabývá systémem řešení případů domácího násilí, v nichž jsou děti svědky tohoto ...
  • Bariéry sociální inkluze a bezdomovectví z pohledu pracujících bezdomovců v Praze 

   Drtilová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Práce "Bariéry sociální inkluze a bezdomovectví z pohledu pracujících bezdomovců v Praze" se zaměřuje na překážky návratu do "normálního" života u bezdomovců, kteří chtějí pracovat a pracují jako prodejci časopisu Nový ...
  • Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina 

   Kučerová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina" se zabývá podmínkami, které jsou nutné k uskutečnění konkrétní pěstounské péče a popisuje odlišné chápání biologické rodiny samotnými pěstouny a odborníky. V ...
  • Dobrovolná bezdětnost v České republice v mezinárodním kontextu 

   Trdličková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato bakalářská práce nesoucí název Dobrovolná bezdětnost v České republice v mezinárodním kontextu je zaměřena na fenomén dobrovolné bezdětnosti, jenž je během posledních dvaceti let v České republice, ale i v dalších ...
  • Dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců 

   Dostálová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců" se soustředí na dobrovolnickou činnost vykonávanou přímo pro děti cizinců, jedná se zejména o mentoring, neboli vztah dobrovolníka s jedním klientem či o práci ...
  • Domácí hospicová péče v České republice 

   Kušnirová, Žaneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This thesis deals with the development of hospice home care policy by identifying key events and actors who express themselves in the Czech Republic about the issue of hospice home care. From a methodological point of view, ...
  • Dopady demografického vývoje na systém průběžného financování důchodů 

   Holanová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Dopady demografického vývoje na systém průběžného financování důchodů" pojednává o situaci v oblasti financování penzí v České republice. Cílem je identifikovat současné problémy, zjistit jejich příčiny a ...
  • Důvody růstu nesezdaného soužití v ČR aneb proč dnes lidé nevstupují do manželství 

   Červinková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Důvody růstu nesezdaného soužití v ČR aneb proč dnes lidé nevstupují do manželství" pojednává o okolnostech, které mohly mít vliv na nárůst existence nesezdaného soužití v České republice po roce 1989, a ...
  • Expertní analýza rizikového užívání alkoholu mezi mladistvými v kontextu alkoholové politiky ČR 

   Simonová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Práce se věnuje analýze alkoholové politiky v ČR. Cílem práce je popsat legislativu, podobu prevence a restrikce a problematické otázkám ve všech oblastech, ve kterých se alkoholová politika utváří. Cílem práce je také ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života matek samoživitelek 

   Žáčková, Karla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se zaměřuje na harmonizaci pracovního a rodinného života matek samoživitelek s dětmi v předškolním věku. Vzhledem k měnícímu se rodinnému chování, které vede také k zvýšení počtu neúplných rodin, a vzhledem ...
  • Hodnocení poskytování informací cizincům ze třetích zemí na trhu práce v České republice 

   Valášková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Diplomová práce "Hodnocení poskytování informací cizincům ze třetích zemí na trhu práce v České republice" se zabývá zejména zjištěním úrovně poskytovaných informací cizincům ze třetích zemí státním sektorem v oblasti ...
  • Institucionální systém upravující migraci v České republice 

   Weiszová, Alica (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Úspěšnost každé z uplatňovaných politik a dosažení jí proklamovaných cílů je do značné míry ovlivněna institucionálním rámcem a to tím formálním, tj. kodifikovaným právním rámcem a neformálním, které tvoří zejména kultura ...
  • Institucionální východiska péče o týrané ženy a jejich naplňování v praxi 

   Šveda, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the possible breakout points for women who have become victims of domestic violence. It surveys the possibilities of institutional care for these women and then submits this care to their ...
  • Integrace ukrajinských migrantů v ČR 

   Burdukovskii, Nikita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This diploma thesis focuses on the integration of Ukrainian migrants in the Czech Republic. In connection with the increasing emigration potential of the Republic of Ukraine due to the ongoing civil war, the thesis will ...
  • Komparace migrační politiky v České a Slovenské republice 

   Petráň, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
  • Komparace pojetí mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích 

   Štroblová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   The thesis Comparison of maternity and parental benefits in the Czech Republic and selected European countries dealing with the issue of support for families with children through social system. The paper briefly describes ...
  • Komparace rodinné politiky umožňující slučitelnost práce a rodiny v České republice a Německu 

   Estočinová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předmětem práce je komparace rodinné politiky České republiky a Spolkové republiky Německo z hlediska nastavení opatření umožňující harmonizaci práce a péči o děti do předškolního věku. V textu je problematika work-life ...
  • Kulturní a sociální specifika výchovy ve vietnamských rodinách v ČR v kontextu integračního modelu cizinců 

   Nguyenová, Quynh Nhi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV