Now showing items 1-20 of 115

  • Alkoholová politika ve vztahu k mladistvým 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá alkoholovou politikou ve vztahu k rizikové skupině mladistvých. Cílem práce je zjistit vývoj a nastavení této politiky v České republice ve vztahu k mladistvým. Dále je cílem identifikovat ...
  • Alternativy formální péče o předškolní děti 

   Defence status: DEFENDED
   Vocílková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   The bachelor thesis "Alternatives to formal care for children of preschool age" deals with preschool childcare in the Czech Republic, with focus on its alternative forms. This issue needs to be discussed as the capacity ...
  • Alzheimerova choroba v současné zdravotní a sociální politice 

   Defence status: DEFENDED
   Čepeláková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Veřejná a sociální politika Diplomová práce Bc. Kristýna Čepeláková Alzheimerova choroba v současné zdravotní a sociální politice Alzheimer's disease in the current health ...
  • Analýza současného systému řešení domácího násilí v České republice se zaměřením na péči o děti v roli svědků 

   Defence status: DEFENDED
   Kuntová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   The diploma thesis "Analysis of the current system solutions for domestic violence in the Czech Republic, focusing on the care of children as witnesses" investigates the system of dealing with cases of domestic violence ...
  • Asistovaná reprodukce z pohledu cílových skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Lazárková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato diplomová práce si klade za cíl popsat policy design asistované reprodukce v České republice směrem ke dvěma sledovaným skupinám: 1) ženám podstupujícím daný zákrok, 2) poskytovatelům asistované reprodukce. Cílem je ...
  • Bariéry sociální inkluze a bezdomovectví z pohledu pracujících bezdomovců v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Drtilová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Work "Barriers of social inclusion and homelessness from the perspective of the working homeless in Prague" focuses on the barriers of returning to the "normal" life for homeless people who want to work and does work as ...
  • Česká alkoholová politika a dopad alkoholu na rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na dopad alkoholu na rodiny, pokud je jeden z rodičů závislý dívala optikou teoretického konceptu AHTO. Pro naplnění výzkumného cíle jsem zvolila rešerši literatury a poté navázala ...
  • Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bachelor thesis "Child in the foster care and its birth family" deals with conditions which lead to realization a certain foster care and describes different types of understanding biological family of the child in the ...
  • Dobrovolná bezdětnost v České republice v mezinárodním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Trdličková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato bakalářská práce nesoucí název Dobrovolná bezdětnost v České republice v mezinárodním kontextu je zaměřena na fenomén dobrovolné bezdětnosti, jenž je během posledních dvaceti let v České republice, ale i v dalších ...
  • Dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bachelor thesis "Volunteering in relation to children of foreigners" focuses on volunteer work performed directly for the children foreigners, in particular the mentoring, or relationship between the volunteer and one ...
  • Domácí hospicová péče v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kušnirová, Žaneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This thesis deals with the development of hospice home care policy by identifying key events and actors who express themselves in the Czech Republic about the issue of hospice home care. From a methodological point of view, ...
  • Dopady demografického vývoje na systém průběžného financování důchodů 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Dopady demografického vývoje na systém průběžného financování důchodů" pojednává o situaci v oblasti financování penzí v České republice. Cílem je identifikovat současné problémy, zjistit jejich příčiny a ...
  • Důvody růstu nesezdaného soužití v ČR aneb proč dnes lidé nevstupují do manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Červinková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bachelor thesis "Reasons of increasing cohabitation in the Czech Republic or why people don't get married nowadays" deals with circumstances that could have influenced increase of cohabitation in Czech republic after 1989 ...
  • Expertní analýza rizikového užívání alkoholu mezi mladistvými v kontextu alkoholové politiky ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Simonová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Práce se věnuje analýze alkoholové politiky v ČR. Cílem práce je popsat legislativu, podobu prevence a restrikce a problematické otázkám ve všech oblastech, ve kterých se alkoholová politika utváří. Cílem práce je také ...
  • Finský experiment s minimálním zaručeným příjmem a validita výstupů pro ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Balda, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   This Bachelor thesis pursues the topic of Finlands' basic income experiment 2017 - 2018, and its validity for the Czech Republic. The main focus of this thesis is on describing the experiment and contextualizing it within ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života matek samoživitelek 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Karla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se zaměřuje na harmonizaci pracovního a rodinného života matek samoživitelek s dětmi v předškolním věku. Vzhledem k měnícímu se rodinnému chování, které vede také k zvýšení počtu neúplných rodin, a vzhledem ...
  • Hodnocení poskytování informací cizincům ze třetích zemí na trhu práce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   The thesis "Evaluation of providing information to third-countries foreigners by public sector in the labor market in the Czech Republic" is primarily engaged in finding the level of information provided to third-countries ...
  • HospIcová péče se zaměřením na domácí péči v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřičková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
  • Hostitelská péče jako jeden z nástrojů integrace dětí z dětských domovů do rodinného života 

   Defence status: DEFENDED
   Steinerová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
  • Implementace konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Glanzová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory. V České republice dochází ke stárnutí populace, čímž roste poptávka po dlouhodobých pobytových zařízení, která by měla seniorům ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV