• Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech se zaměřením na mediaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ištocyová, Aurélia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Tato diplomová práce si klade za cíl představit alternativní řešení sporů v rámci mezinárodních obchodně závazkových poměrů a následně se zaměřuje na jeden z nich, mediaci. Téma bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost a ...
  • Komparativní analýza právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a na Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého 

   Defence status: DEFENDED
   Zubach, Bogdan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého. Zaměřena je pak především na právní postavení českých ...
  • Lex Mercatoria v mezinárodních obchodních transakcích 

   Defence status: DEFENDED
   Kadiev, Akbulat (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou využití institutu lex mercatoria v kontraktačním procesu a v rámci rozhodování sporů, zejména v mezinárodní obchodní arbitráži. V úvodní kapitole je stručně popsán historický vývoj ...
  • Mediace jako metoda alternativního řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Kotyzová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je představit mediaci jako metodu alternativního řešení sporů a poukázat na její potenciál. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou prezentovány jednotlivé metody ADR včetně ...
  • Mediace jako mimosoudní způsob řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato diplomová práce si klade za cíl představit mediaci, jako mimosoudní způsob řešení sporů. Výběr tématu je ovlivněn aktuálností dané problematiky, ve které se odráží přijetí první právní úpravy mediace formou zákona. ...
  • Mezinárodní licenční smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Gardlíková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   The goal of this thesis is to analyze international license contract institute, the function and the position it occupies in the sphere of international business with incorporeal goods and legal regime which it, on the ...
  • Mezinárodní obchodní arbitráž 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   The purpose of my thesis is to analyse one of the most used type of extrajudicial procedures, the International commercial arbitration. The reason for my research is the progress and elevation of use of the arbitration and ...
  • Mezinárodní rozhodčí soudnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Rajdová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   This thesis presents a concise definition of arbitration as a method of dispute resolution, in particular in international commercial trade. In its seven chapters it contains a brief introduction to the history of international ...
  • Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Resumé Cílem práce je představit pojem investičního celku a investiční výstavby a problematiku spojenou s jejich vymezením. Dále se zaměřuje na shrnutí typických znaků a některých specifik vybraných zásadních mezinárodních ...
  • Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků 

   Defence status: DEFENDED
   Šimanovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Resumé Tématem této diplomové práce jsou mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků. Cílem této práce je především seznámit čtenáře s mezinárodními aspekty této obchodní transakce a analyzovat právní režim smlouvy o ...
  • Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   Investiční celky v současnosti představují zajímavý předmět zahraničního obchodu, ve kterém mohou státy využít komparativních výhod. Tyto celky tvoří také velkou část státních ekonomik. Smluvní ošetření takových transakcí ...
  • Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   V posledních dekádách byl zaznamenán strmý vzestup mezinárodního obchodu se zbožím. Ve snaze o harmonizaci právního prostředí regulujícího tuto oblast byly učiněny pokusy o unifikaci mezinárodního obchodního práva. V oblasti ...
  • Nové Lex Mercatoria 

   Defence status: DEFENDED
   Vítek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 4. 2016
   NLM Abstract The topic of lex mercatoria does not represent any new nor revolutionary concept for the legal science, on the contrary it is a concept present in the european legal thinking since the middle ages. Despite of ...
  • Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Sanderová, Yvette (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži Resumé Tato diplomová práce se zabývala dvěma novými trendy mezinárodní arbitráže, které směřují jednak k urychlení jejího průběhu, a to (1) urychlené rozhodčí řízení a (2) ...
  • Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Selníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Resumé Tato práce se soustřeďuje na současný vývoj mezinárodní obchodní arbitráže v mezinárodní i vnitrostátní sféře. Cílem je analyzovat a popsat nové fenomény v této oblasti s ohledem na jejich zakotvení v právních řádech ...
  • Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži Shrnutí: Hlavním účelem diplomové práce je analyzovat dva významné trendy v mezinárodní arbitráži. Těmito trendy jsou (i) vliv moderních technologií na rozhodčí řízení a (ii) ...
  • Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá nejnovějšími trendy v mezinárodní obchodní arbitráži. Konkrétně se blíže zaměřuje na transparentnost mezinárodních investičních arbitráží a financování třetích stran v mezinárodní obchodní ...
  • Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Kajanková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 12. 2010
   Neodmyslitelnou součástí globalizujícího se světa je využívání a podněcování mezinárodního investování, které přináší jak výhody pro hostitelský stát v podobě pohybu kapitálu, v zdroji finančních prostředků, v podpoře ...
  • Ochrana dětí z pohledu mezinárodního práva soukromého 

   Defence status: DEFENDED
   Mimochodková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Resumé Tato diplomová práce se zaměřuje na ochranu dětí z pohledu mezinárodního práva soukromého. V současné době, ovlivněné globalizací a volným pohybem osob, se jedná o problematiku poměrně aktuální. Vzhledem k šíři ...
  • Ochranné známky a jejich teritoriální omezení 

   Defence status: DEFENDED
   Žižková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
   1 Abstrakt Ochranné známky a jejich teritoriální omezení Cílem mé práce je přinést rozbor způsobů, jakým dochází k překonání teritoriálního omezení ochranných známek, poukázat na klady a zápory těchto metod. Stejně tak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV