• Adolf Ludvík Krejčík. Edice pamětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kuprová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem bakalářské práce je úplné zpřístupnění prvního dílu rukopisných vzpomínek významného archiváře a historika PhDr. Adolfa Ludvíka Krejčíka (1877-1958). Rukopis vzpomínek se dochoval v Krejčíkově osobním archivu uloženém ...
  • Archivní pomůcky - inventáře: Archiv města Šumburk nad Desnou, Archiv města Tanvald, Archiv obce Velké Hamry. (Příspěvek k problematice obecní samosprávy) 

   Defence status: DEFENDED
   Feige, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Hlavní náplní této práce jsou 3 archivní pomůcky - inventáře vytvořené ke třem fondům obecní samosprávy, je~ž jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. Jedná se o Archiv města Šumburk nad Desnou, Archiv ...
  • Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960 a její dopady na náboženský život obyvatel 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Tato práce si nečiní v žádném případě nárok na úplné vyčerpání daného tématu. Je třeba prozkoumat i následující období až do roku 1989. Zde je ovšem nutné čerpat zjiných pramenů, neboť jak jsem již uvedl, agenda církevního ...
  • Československá vojenská emigrace na Volyni 1939 -1940. Nástin historie Kvasilovské skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Štér, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   (česky): Práce je zaměřena na vznik a život Kvasilovské skupiny, která byla součástí československé emigrace v letech 1939 - 1940 na Volyni (Polsko, později SSSR). V době odjezdu skupinu tvořilo 150 osob. Mezi nimi byl i ...
  • Dějiny České katolické Charity do roku 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Abstrakt. Předmětem této bakalářské práce je primární výzkum zaměřený na dějiny České katolické charity v jejím prvním obdob do roku 1960. Podnětem ke zvolení tématu byla moje práce na inventarizaci fondu Česká katolická ...
  • Dějiny ochotnického divadla na Trutnovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   (in English): The bachelor work deals with the history of amateur societies in Trutnov region from their origin in 19th and the beginning of the 20th century till the year 1945. The main part describes four local theatre ...
  • Dějiny Ústavu pro jazyk Český ČSAV 

   Defence status: DEFENDED
   Chudomelová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Ústav pro jazyk český, který je již téměř I 00 let ústředním bohemistickým pracovištěm v českých zemích, prošel v průběhu století řadou proměn, ať už organizačních či z hlediska činnosti této instituce. V roce 1911 vznikla ...
  • Historie pražské městské hromadné dopravy a Elektrických podniků od počátků do roku 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   The subject of the thesis is the history of public transport in Prague until 1939; the conditions of its establishment and the oldest means of public transport are also discussed. These are accompanied by a comparison of ...
  • Induction of immune responses by intestinal segmented filamentous bacteria 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 5. 2022
   The intestine is constantly exposed to a variety of pathogens, and therefore a proper function of the intestinal barrier is essential for the overall health of the body. Segmented filamentous bacteria are members of the ...
  • Inventář archivního fondu Místního národního výboru Nová Ves u Chrastavy 

   Defence status: DEFENDED
   Zlesáková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Bakalárská práce se skládá ze 2 hlavních cástí. První cást se zabývá historií obce Nová Ves u Chrastavy.Osada Nová Ves byla pravdepodobne založena v polovine 15. století (1.písemná zmínka je z roku 1463). Nemectí kolonisté ...
  • Lomnice nad Popelkou v době první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   V mé bakalářské práci na téma "Lomnice nad Popelkou v době první republiky" jsem se snažila podat co nejúplnější přehled o životě města v meziválečné době a zachytit nejvýraznější rysy vývoje pokud možno s dřívějšími ...
  • Novinář Josef Penížek v Národních listech 

   Defence status: DEFENDED
   Vepřek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Má bakalářská práce se soustředí na činnost Josefa Penížka v "Národních listech". Narodil se v roce 1858 v židovské rodině. Byl pilným studentem, který získal dobrou znalost němčiny a slovanských jazyků na vídeňské universitě. ...
  • Osobnost Osvalda Závodského se zvláštním zřetelem na jeho činnost ve Španělsku v letech 1936 - 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Majtenyi, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky) Tato má bakalářská práce se zabývá osobou Osvalda Závodského. Byl to významný člen poválečného bezpečnostního aparátu KSČ. Poté co byl jmenován v roce 1950 velitelem Státní bezpečnosti, stal se o několik měsíců ...
  • Strakonické školy v letech 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Voldřichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Za téma své bakalárské práce jsem si zvolila školy všech typu v okresním meste Strakonice v období od vzniku republiky v roce 1918 do brezna 1939. Toto téma jsem si vybrala z duvodu mého zájmu o regionální historii a rovnež ...
  • Úřady veřejné žaloby u mimořádných lidových s přihlédnutím na soudy Kutná Hora a Mladá Boleslav 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   (english): This bachelor's thesis deals with the activities of extraordinary people's courts in Kutná Hora and Mladá Boleslav, focusing mainly on the activities of the Public Prosecutor's Office and public prosecutors as ...
  • Ústavní vývoj na území České Republiky před a po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Hinková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Cílem práce je analýza a porovnání ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Práce se také zabývá shrnutím historických reálií, ...
  • Voják, interbrigadista a politik Bohuslav Laštovička (1905 - 1981) a jeho stopa v československé historii 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Majtenyi, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (česky) V rámci své diplomové práce jsem se rozhodl pokračovat v tématu, kterému jsem se věnoval i ve své předchozí bakalářské práci. Jedná se o biografické zpracování některých významných osobností z řad bývalých dobrovolníků ...
  • Vývoj celní správy v Československu po roce 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Leysek, Viliam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Cílem této práce je ukázat, jak se celní správa a její orgamzace měnila v druhé polovině dvacátého století a v prvních letech století jedenadvacátého.
  • Železniční správa mezi lety 1946-1953 

   Defence status: DEFENDED
   Kulej, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Cílem práce bylo popsat vývoj správy na území Československa (ČS) v období od roku 1946 do roku 1953. Cíle bylo dosaženo prací s primárními archivními zdroji a úředními časopisy. pomocí práce s primárními archivními zdroji ...
  • Židovský exodus přes pohraniční oblasti Československa po druhé světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Michelová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (in English): This bachelor thesis is dealing with postwar exodus of East European Jews, primarily from Poland, through Czechoslovak border area, mainly Náchod region in 1945-1948. The first part is focusing on describing ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV