• Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Buzu, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Resumé Tématem této práce je autorskoprávní ochrana databází. Cílem práce je prostřednictvím komparace dvou odlišných právních úprav dojít k závěru, zda evropská právní úprava týkající se ochrany databází je vhodná, přiměřená ...
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   (CZ) Primárním zaměřením této práce je autorskoprávní ochrana databází. Tato práce představuje autorskoprávní ochranu databází jako součást dvou pilířového systému právní ochrany, který byl v právním řádu Evropské unie ...
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkyřík, Boris (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   The thesis focuses on the phenomenon of databases from the normative viewpoint; it examines them with respe to the legal issues, main stress being placed on the prote ion granted to databases by the intelle ual property ...
  • Autorskoprávní ochrana databází 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Resumé Tématem práce je autorskoprávní ochrana databází. Cílem této práce je popsat a představit problematiku databází a jejich právní ochrany vzhledem k tomu, že databáze jsou v moderní společnosti nezbytnými nástroji pro ...
  • Autorskoprávní ochrana počítačových programů a jejich patentovatelnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kalíšek, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 11. 2009
   | Autorskoprávní ochrana počítačových programů a jejich patentovatelnost | |88| 8 Závěr V rámci své práce jsem se snažil konzistentně zpracovat dva nejdůležitější přístupy k právní ochraně software - ochranu autorským a ...
  • Autorskoprávní ochrana výtvarných děl 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   Shrnutí v českém jazyce Autorskoprávní ochrana výtvarných děl Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, ...
  • Current Patent Strategies in Pharmaceutical Industry and their Impact on EU Competition Law Policies 

   Defence status: DEFENDED
   Molitorisová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   Práce vychází z kritického hodnocení současných patentových strategií farmaceutických společností v rámci širšího evropského soutěžního a inovačního rámce. Nabízí přehled hlavních oblastí, které ovlivňují evropský farmaceutický ...
  • Digitální média a správa autorských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Závěr Není tajemstvím, že technické prostředky ochrany mezi spotřebiteli vyvolaly vlnu kritiky. Jedna z hlavních iniciativ stavících se proti DRM je nazvána Defective by Design, tedy ve volném překladu jako nefunkční svou ...
  • Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva 

   Defence status: DEFENDED
   Eignerová, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Dostupnost kvalitní zdravotní péče můžeme přiřadit k základním předpokladům uspokojivé lidské existence a její celosvětové zprostředkování patří mezi morální povinnosti vyspělých světových ekonomik. Při dosahování tohoto ...
  • Dohoda TRIPS a patentová ochrana léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Zahálka, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Dohoda TRIPS a patentová ochrana léčiv Základním cílem mé práce je poskytnout analýzu úpravy patentové ochrany léčiv v dohodě TRIPS s důrazem hlavně na otázku zajištění jejich co největší dostupnosti i v rozvojovém světě. ...
  • Doména .eu a ochrana práv třetích osob 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 12. 2008
   Rozvoj internetu, jako fenoménu konce 20. století, sebou přináší mnohé otazníky a výzvy, jak technické, tak právní, na které je mnohdy třeba odpovídat a řešit je bezprostředně poté, kdy vyvstanou. Postupem času toto ...
  • Doména .EU a ochrana práv třetích osob 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   88 THE .EU TOP-LEVEl DOMAIN NAME AND THIRD PARTIES RIGHTS PROTECTION English summary My graduation thesis deals with the top-level domain .eu, its origins, methods by which it is embodied into legal enactments and mainly ...
  • Doménová jména v českém právním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kuba, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Shrnutí Doménová jména v českém právním prostředí Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky doménových jmen jako takových s nezbytným technickým přesahem, jejich právní úpravy v českém právním řádu včetně obecného ...
  • Doménové spory 

   Defence status: DEFENDED
   Askinová, Deniz (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Domain disputes Abstract This rigorous thesis named "Domain disputes" deals with today's topical issues. It is divided into three chapters. In the first chapter, I will try to shed light on the "domain name, its legal and ...
  • Fashion Law 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmárová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   in English Fashion Law This rigorosum thesis carries the name of the recently established field of law. The fashion law has to uphold its status through fulfilment of the field-specific criteria; therefore, the fashion law ...
  • Formy právní ochrany počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Šurina, Štefan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 10. 2009
   ❑❛♣✐t♦❧❛ ✺ ❩á✈➙r ❈í❧❡♠ tét♦ ♣rá❝❡ ❜②❧♦ ♣♦❞❛t ✉❝❡❧❡♥ý ♦❜r❛③ ♦ ❢♦r♠á❝❤ ♣rá✈♥í ú♣r❛✈② ♣♦↔í✲ t❛↔♦✈ý❝❤ ♣r♦❣r❛♠➲✳ ■❞❡♦✉ ➦❡➨❡♥í tét♦ ú❧♦❤② ❜②❧♦ ♣♦❞❛t ✈ý❦❧❛❞ t➙❝❤t♦ ❢♦r❡♠ ♦❞ t➙❝❤ ♥❡❥❛❦❝❡♣t♦✈❛♥➙❥➨í❝❤ ❛➸ ♣♦ ❤②♣♦t❡t✐❝❦é✳ ❑ t♦♠✉t♦ ...
  • Globální systém ochrany duševního vlastnictví: účel a pozice WIPO a WTO 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Práce se soustředí na specifickou oblast ochrany duševního vlastnictví, kterou je systém ochrany duševního vlastnictví, jehož podoba byla nastavená mezinárodními organizacemi, zejm. pak tedy Světovou organizací duševního ...
  • Inspirace a problematika tvůrčí návaznosti z hlediska autorského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Taimr, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
   Inspiration and issues regarding creative continuity from a copyright law perspective Abstract An omnipresent element in the emergence of copyright-protected works is the inspiration by the creative work of previous authors ...
  • Internet a autorské právo - spôsob použitia a rozsah ochrany diela 

   Defence status: DEFENDED
   Osadský, Andrej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 10. 2008
   Práce je zaměřené na problematické aspekty, které vyvstávají v souvislosti s užitím autorského díla na Internetu jako jsou odkazy (především inlining) nebo peer-to-peer sítě. Právní úprava nedává jednoznačnou odpověď na ...
  • Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Mik, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   A comparison of the authorial work in the legislation of the Czech Republic and the United Kingdom Abstract The thesis compares authorial work in the legislation of the Czech Republic and the United Kingdom. The International ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV