• Akční plán jako řešení bezdomovecké problematiky na území hlavního města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Srovnalová, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Alkoholismus u žen a mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Folaufová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
  • Alternativní tresty a jejich dopad do psychosociální sféry odsouzeného 

   Defence status: DEFENDED
   Hucková, Anežka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
  • Armáda spásy jako poskytovatel sociálních služeb pro osoby bez přístřeší v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Zettlová, Věra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
  • Bezdomovství a práce s lidmi bez přístřeší v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
   Práce pojednává o problematice bezdomovství se zvláštním zřetelem na současnou situaci v Praze. Její první část se zaměřuje zejména na obecnější popis zmíněného jevu, jeho členění a historický vývoj. Dále se věnuje základnímu ...
  • Bezdomovství v regionu Mladá Boleslav 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Ivona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
  • Centrum pro rodinu - resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebačková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Cílem této práce je přiblížit funkci a náplň činnosti Centra pro rodinu, jež se zabývá resocializací matek a gravidních žen, užívajících psychotropní návykové látky. Práce se zaměřuje také na hodnocení potřebnosti a ...
  • Chudoba v současném světě a program Rozvojové cíle tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Záleská, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Církevní a občanské aktivity Českého Západu v romské komunitě Dobrá Voda 

   Defence status: DEFENDED
   Plavec, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Ve své práci popisuji jednu ze sociálně vyloučených komunit, která se odlišuje od ostatních jedině tím, že se v její blízkosti začal stavět trapistický klášter. Vznik kláštera měl potažmo za následek i vznik občanského ...
  • Děti z vyloučené lokality Kladno - Dubí, Na Vysokém a jejich motivace ke vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá dětmi z vyloučené lokality Kladno Dubí, Na Vysokém a jejich motivací ke vzdělání. Cílem práce je zjistit a zhodnotit, jak dané motivační faktory ovlivňují motivaci romských dětí z konkrétní ...
  • Dětská prostituce v České republice a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Mašitová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Práce je věnována tématu dětské prostituce a její prevenci. Čtenáři nejprve sděluje základní znalosti o jevu dětské prostituce a o jevu, jehož je součástí, tedy o komerčním sexuálním zneužívání dětí. Seznamuje s možnými ...
  • Domácí násilí na mužích 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Marcela Běla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu domácího násilí. Konkrétně je zaměřena na domácí násilí páchané na mužích v partnerských vztazích. První část pojednává o domácím násilí jako o obecném jevu, jsou zde definice a ...
  • Domácí násilí na seniorech 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Ornella (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí na seniorech v České republice. Má za cíl popsat a analyzovat fenomén domácího násilí na seniorech, ukázat jeho příčiny, důsledky a pokusit se navrhnout ...
  • Domácí násilí se zaměřením na násilnou osobu 

   Defence status: DEFENDED
   Slováková, Marianna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl upozornit na problematiku domácího násilí se zaměřením na násilnou osobu. Jejím cílem je dále popsat a navrhnout možná opatření pro práci s násilnou osobou v rámci České republiky, a ...
  • Etická dilemata sociálního pracovníka při práci s lidmi bez přístřeší 

   Defence status: DEFENDED
   Klenovcová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá etickými dilematy, která vyplývají ze složitosti sociální práce v azylových domech. Seznamuje s nároky kladenými na sociálního pracovníka, s jeho zodpovědností vůči klientovi, organizaci, ...
  • Fenomén homosexuality z hlediska historického kontextu. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, David (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Tato bakalářská práce je zaměřena na projevy homosexuality z hlediska historických, sociálních, kulturních a medicínských aspektů. Zabývá se jednotlivými kulturně historickými fázemi gayů a leseb v historickém kontextu. ...
  • Individuální plánování se seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Kristina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Bakalářská práce Individuální plánování se seniory se snaží popsat a představit individuální plánování při práci se seniory, dále se věnuje popisu stáří, všímá si změn spirituality a dalších změn či potřeb seniorů, věnuje ...
  • Informovanost uživatelů omamných a psychotropních látek o rizicích užívání 

   Defence status: DEFENDED
   Šalomová, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
  • Job klub jako podpora nezaměstnaných 

   Defence status: DEFENDED
   Puttová, Karolína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Po roce 1989 se v České republice objevil do té doby neznámý fenomén - nezaměstnanost. Cílem této práce je poskytnout zevrubný popis tohoto jevu, charakterizovat jej a popsat z hlediska dopadu na ekonomiku země a na osobnost ...
  • Komunitní centrum Roškovce 

   Defence status: DEFENDED
   Lvová, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Tato práce se věnuje problematice romských vyloučených lokalit a vztahu slovenské majority k obyvatelům romských osad. Ukazuje, jak se Komunitnímu centru Roškovce daří zlepšovat situaci v osadě na Slovensku. Pohled autorky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV