Now showing items 1-20 of 52

  • Analýza mimoškolních pohybových aktivit se zaměřením na mladší školní věk v rámci pandemie Covid - 19 ve vybrané části Prahy. 

   Defence status: DEFENDED
   Strychová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá analýzou mimoškolních pohybových aktivit žáků mladšího školního věku - 1. stupně základní školy v rámci pandemie Covid-19. Analýza probíhala u žáků 1. - 5. ročníků. Teoretická část se věnuje ...
  • Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách v Praze 8 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou pohybových aktivit dětí na základních školách v Praze 8. Teoretická část práce obsahuje teoretické vymezení pojmů pohybová aktivita, její význam, dělení, doporučení pro děti staršího ...
  • Analýza pohybových aktivit dětí na základních školách ve vybraném regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Kulíšek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Cílem této práce je zmapování mimoškolních pohybových aktivit dětí ve 4. a 5. ročnících ZŠ na Praze 9. Ověřit, jaký mají vztah k mimoškolním pohybovým aktivitám. Pomocí dotazníku, který jsem dětem v základních školách ...
  • Analýza pohybových aktivit u dětí mladšího a staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Demmler, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá analýzou úrovně pohybové aktivity u dětí mladšího a staršího školního věku. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmu pohybové aktivity a dalších základních pojmů, které s ní souvisí. Podrobněji ...
  • Analýza sportovních úspěchů judistek ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šlégrová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Anotace: Diplomová práce analyzuje sportovních úspěchy judistek. Zkoumá, jak se liší metodika nácviku technik, a sportovní příprava žen od mužů. Jsou-li trenéři věnující se ženským kategoriím. Bude se věnovat technické, ...
  • Analýza všestrannosti karatistů na soutěžích v České republice za posledních dvanáct let 

   Defence status: DEFENDED
   Špírek, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Předložená diplomová práce se zabývá rozsáhlejší a detailnější analýzou všestrannosti karatistů na základě analýzy sportovních výsledků v soutěžích Národní pohár JKA ČR a Mistrovství České republiky JKA ČR v kategoriích ...
  • Aplikace technik thajského boxu v MMA 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovič, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
  • Distanční výuka Taekwon-Do ITF 

   Defence status: DEFENDED
   Kupilík, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Dlouhodobý půst a jeho vliv na sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   NÁZEV: Dlouhodobý půst a jeho vliv na sportovní výkon AUTOR: Vít Uher KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. ABSTRAKT: Účelem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou ...
  • Dopad pandemie koronaviru na psychický stav plavců staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   The aim of this diploma thesis is to assess the impact of a coronavirus pandemic on the mental state of the swimmers who could not attend regular trainings. At the same time, it finds out how the individuals cope with this ...
  • Hodnocení žáků v tělesné výchově na 1. stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Luňáková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení žáků v tělesné výchově na 1. stupni základních škol. Teoretická část vysvětluje pojem hodnocení. Jakou funkci plní hodnocení, jaké existují druhy a formy hodnocení. Dále jsou v práci ...
  • Hrubá motorika u dětí se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Čumpelíková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This diploma thesis examines the influence of specific learning disabilities on the gross motor skills of pupils at primary schools. The primary objective is to find out which specific learning disability affects gross ...
  • Jóga a její vliv na pozornost v předškolním a mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Škarvadová, Katka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The diploma thesis deals with yoga and it's effect on attention in preschool and early school age. The theoretical part talks about the issue of attention in childhood, the components of attention and the circumstances ...
  • Kondiční kulturistika se zaměřením na dorostenecký věk 

   Defence status: DEFENDED
   Kopiště, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
  • Kondiční posilovací cvičení zaměřené na rozvoj svalové síly a objemu u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Fürbach, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Kung Fu a jeho zařazení do výuky úpolů ve školní tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Krbcová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Cílem mé diplomové práce je analyzovat kung fu z pohledu jeho zařazení do úpolů ve školní tělesné výchově a za pomoci konzultantů uvedených v teoretické části navrhnout zásobník cviků a vytvořit modelové hodiny, které mohou ...
  • Motivační struktura k pohybové aktivitě u žáků ve vybrané soukromé škole 

   Defence status: DEFENDED
   Gabriel, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The diploma thesis is focused on finding the motivational structure for physical aktivity of a specific group of children from a selected private primary school. These students are attending first through ninth grade, ...
  • Motivační struktura žáků 1. stupně základní školy Mohylová v Praze 13 k pohybové aktivitě 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   This diploma thesis deals with the issue of motivation for physical activity of primary school pupils Mohylová in Prague 13. Its aim is to obtain information about what motivates younger school-age pupils to physical ...
  • Názory žáků a žákyň 1. stupně ZŠ na zařazení sportovních her/basketbalu do hodiny TV 

   Defence status: DEFENDED
   Motejlová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá názory žáků a žákyň 1. stupně ZŠ na zařazení sportovních her/basketbalu do hodiny TV. Cílovou skupinou diplomové práce jsou žáci druhých tříd, žáci pátých tříd, jejich třídní učitelé a děti z ...
  • Nejčastější způsoby ukončení zápasu v MMA (Mixed Martial Arts) v UFC (Ultimate Fighting Championship) 

   Defence status: DEFENDED
   Pihávková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The basis of this diploma thesis is to find out the most common way to end MMA (mixed martial arts) matches in the UFC (Ultimate fighting championship) organization. The theoretical part is devoted to the description of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV