• Charles Darwin a darwinismus ve finské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Jméno: Jitka Hanušová Instituce: Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, Filozofická fakulta UK Obor: Finština Název: Charles Darwin a darwinismus ve finské literatuře Vedoucí: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. Počet stran: 68 Počet znaků: ...
  • Česká literatura ve Finsku (1993-2004) 

   Defence status: DEFENDED
   Šroub, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sestavit bibliografický seznam děl české literatury vydaných vobdobí 1993-2004, a především zpracovat přijetí této tvorby finskou kritikou. Během svého pobytu ve Finsku v období září ...
  • Detektivní romány Miky Waltariho 

   Defence status: DEFENDED
   Kopuletá, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   This bachelor's thesis deals with the analysis of three detective novels by the Finnish author Mika Waltari: Kuka murhasi rouva Skrofin? (1939, Who Murdered Mrs. Skrof?), Komisario Palmun erehdys (1940, Inspector Palmu's ...
  • Donchuanovská tematika ve finské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Khýrová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   This bachelor thesis deals with the Don Juan themes in the Finnish literature. It distinguishes between the seducers of two types - the Don Juan seducers and the Casanova seducers - according to the secondary literature, ...
  • Existencialismus v díle Tove Jansson 

   Defence status: DEFENDED
   Kauppinenová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   This master thesis deals with the analysis of three selected works about the Moomintrolls by the Finland-Swedish author Tove Jansson. The analysis is done from the perspective of the existentialist philosophy of the French ...
  • Fenomén Finnish Weird očima českých čtenářů 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This diploma thesis examines a phenomenon of the contemporary Finnish fantastic literature that seems to conquer the Finnish book market, also crossing the boarders and coming to the Czechia as well - Finnish Weird, or ...
  • Finskošvédská menšina a její identita v díle Kjella Westöa 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Ela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   This thesis examines the Swedish speaking minority in the area of Finland. Because Finland had been a part of the Kingdom of Sweden for some centuries, the Swedish language had a dominant position in Finland for quite some ...
  • Finští puukkojunkkarit v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Horká, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   This bachelor thesis deals with the phenomenon of so-called puukkojunkkarit or häjyt, knife fighters active in Southern Ostrobothnia from the end of the 18th century until the end of the 19th century, and their image in ...
  • Graffiti a street art ve finské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kauppinenová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the position of graffiti and street art in Finnish society using primarily a diachronic approach. The initial part of the thesis contains a description of both phenomena in terms of their ...
  • Interpretace finské lidové slovesnosti v současné hudbě 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá užitím finské lidové slovesnosti, konkrétně lidového básnictví, v součastných hudebních textech. Lidová slovesnost byla prezentována ústně, většinou v podobě písní, proto je i dnes hudba ...
  • Juhani Aho a analýza díla Osamělý 

   Defence status: DEFENDED
   Kimatraiová, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   tvorby Juhaniho Aha- především analýza jeho prózy Osamělý. Z Ahova pestrého životopisu je patrné, že ke své spisovatelské a novinářské dráze směřoval již od útlého mládí. Tento plodný autor se ve své tvorbě věnoval rozličným ...
  • Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena 

   Defence status: DEFENDED
   Kujal, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem Kalevaly a finštiny na anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena a jeho tvorbu. Hlavním cílem je podat co nejkomplexnější popis toho, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila. V ...
  • Kullervo jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena 

   Defence status: DEFENDED
   Kujal, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kalevalského příběhu o Kullervovi na dílo anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Nejprve je stručně zmíněno pozadí vzniku Kalevaly a role Eliase Lönnrota při vytváření ...
  • Medveď vo fínskej ľudovej slovesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o tematice medvěda ve finské lidové poezii a finských folklórních tradicích. V první části práce je představená zoologická charakteristika medvěda, jeho výskyt na finském území a etymologie ...
  • Obraz ženy ve vybraných dílech K. Hotakainena, H. Raittily a J. Seppäläho v perspektivě literárního feminismu 

   Defence status: DEFENDED
   Turčanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Tématem této diplomové práce je obraz ženy v dílech současných finských mužských autorů, a to z hlediska feministické literární vědy. Předmětem analýzy jsou prozaická díla Kariho Hotakainena (román Na domácí frontě, orig. ...
  • Podzemní život a literatura: Undergroundová kultura ve Finsku na přelomu 60. a 70. let 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Dejdarová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Jméno autora: Linda Dejdarová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Obor: Finská filologie Název práce: Podzemní život a literatura: ...
  • Role Eliase Lönnrota při vzniku Kalevaly 

   Defence status: DEFENDED
   Šík, Jan Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce pojednává o postupném procesu vzniku Kalevaly a snaží se odpovědět na otázku, jakou funkci při něm zastával její kompilátor, Elias Lönnrot. Postupně se zaobírá Lönnrotovou rolí coby sběratele, historika, ...
  • Sámská poezie ve Finsku 

   Defence status: DEFENDED
   Hořínová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Ve své diplomové práci se zabývám sámskou poezií. Hlavním záměrem práce bylo zmapovat historii a vývoj lyriky psané v severní sámštině převážně na území Finska. Kromě toho jsem se také pokusila nalézt některé společné znaky ...
  • Současná finská literatura pro dívky 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato práce pojednává o současné finské literatuře psané pro dívky. Vysvětluje, co se pod pojmem literatura pro dívky skrývá a jaké jsou její znaky. Nastiňuje vývoj tohoto žánru ve Finsku od konce 19. století až po současnost. ...
  • Symbolika labutě ve finské poezii od lidové slovesnosti k symbolizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zobrazení labutě ve finské poezii od nejstarších útvarů finské lidové slovesnosti po první desetiletí 20. století. Úvodní část práce je věnována labuti ve Finsku z hlediska zoologie a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV