• Biodegradabilní submikronové částice s terbinafinem 

   Defence status: DEFENDED
   Sulíková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Barbora Sulíková Konzultant: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Biodegradabilní ...
  • Biodegradace větvených oligoesterů 

   Defence status: DEFENDED
   Čambalová, Renáta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 27. 3. 2008
   Theoretical part of this thesis describes biodegradation process of polymers, this part concerns also aliphatic hydroxyacids polyesters and implants in situ. In the experimental part interactions of the oligoesters with ...
  • Částice s protimikrobním stříbrem. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Dana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Dana Svobodová Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Částice s protimikrobním stříbrem ...
  • Částicové medikované systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Josef Mašek Název diplomové práce: Částicové medikované systémy Diplomová práce ...
  • Degradace alifatických polyesterů - Vliv velikosti tělesa a jeho tvaru 

   Defence status: DEFENDED
   Injinnash, Anudari (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   V teoretické části diplomové práce je popsána syntéza, vlastnosti a mechanismus biodegradace alifatických polymerů kyseliny polymléčné, kyseliny polyglykolové a jejich kopolymeru PLGA. Je zde také pojednáno o možnostech ...
  • Degradace částicových systémů z polyesterů alifatických hydroxykyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Pecuchová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Byl studován vliv velikosti tělísek a částic z poly(laktid-ko-glykolidu) na oscilační průběh bobtnání a odbobtnání v prostředí vody nebo pufrů. Bylo prokázáno, že existuje určité velikostní rozmezí polyesterových tělísek, ...
  • Degradace nosičů léčiv in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Zounarová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Byly studovány bobtnání a eroze jako dva projevy degradace různých biodegradabilních nosičů léčiv, polyesteramidů s lineární konstitucí řetězce, větvených polyesterů a jejich směsí. V teoretické části práce je prezentován ...
  • Degradace polyesteramidů in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Zounarová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Byly studovány bobtnání a eroze jako dva projevy degradace nově syntetizovaných polyesteramidů s lineární konstitucí řetězce. V teoretické části práce je prezentován přehled o relevantních aspektech biodegradce, biodegradabilních ...
  • Degradace polyesterových nosičů ve vodném médiu 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Veronika Hašková Konzultant Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název rigorózní práce Degradace polyesterových ...
  • Degradace větvených polyesterů ve vodném prostředí s různou iontovou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Mecnerová, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Anna Mecnerová Školitel: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Degradace větvených polyesterů ...
  • Degradace větvených polyesterů ve vodném prostředí s různou iontovou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Nolová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Veronika Nolová Školitel: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Degradace větvených polyesterů ...
  • Eroze a botnání v průběhu degradace oligoesterových nosičů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Vendula (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   V teoretické části práce je pozornost zaměřena na inteligentní biomateriály, jejich složení, strukturu, mechanismus reakce na impulzy, dále na jejich využití potenciální i skutečné především ve tkáňovém inženýrství. Je ...
  • Facilitovaná dialýza suspenzí polymerních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Hošťálková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   SOUHRN V diplomové práci byl systematicky studován vliv různých emulgátorů a stabilizátorů na parametry nanočástic z modelového alifatického větveného polyesteru. Nanodisperze polymerních částic připravená emulzní metodou ...
  • Formulace a granulometrie nanoemulzí rostlinných olejů 

   Defence status: DEFENDED
   Muchová, Julie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   V teoretické části této práce jsou definovány nanoemulze, je popsána jejich příprava a výroba, fyzikální vlastnosti a využití. V další části je pozornost věnována koloidním nosičům aktivních látek, funkčním potravinám a ...
  • Formulace a studium protimikrobního přípravku 

   Defence status: DEFENDED
   Valíková, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Karolína Valíková Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Formulace a studium protimikrobního ...
  • Formulace biodegradabilních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Věra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   ABSTRAKT-EN Nanoparticles from poly(DL-lactic acid) were prepared by the using of disintegrator stator and rotor type. The intensity average diameter of these particles was 220 nanometers. Classical w/o emulsion-solvent ...
  • Formulace biodegradabilních nanočástic s terbinafinem 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Věra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 9. 10. 2006
   ABSTRAKT- EN The aim of the thesis was targeted towards the assimilation of preparation method of nanoparticulate systems from biodegradable aliphatic polyester carriers. The procedure based on dispersion and homogenisation ...
  • Formulace nanočástic s terbinafinem 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Nikola (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Studentka: Nikola Mrázková Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Milan Dittrich CSc. Název práce: Formulace nanočástic s ...
  • Formulace nanočásticových polyesterových systémů pro průnik do buněk. 

   Defence status: DEFENDED
   Šrejma, Robert (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Rigorozní práce je zaměřená na studium vlivu složení soustavy na velikost nanočástic z alifatických polyesterů s lineární a větvenou konstitucí molekuly. Zvoleným postupem přípravy nanočástic byla emulzní metoda za rozdělování ...
  • Formulace nanočásticových systémů s protimikrobním působením 

   Defence status: DEFENDED
   Brambůrková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 23. 11. 2011
   Důležitou součástí dnešního farmaceutického výzkumu se stalo "drug delivery", tzn. cílení účinku léčiv v lidském těle. Pro přípravu takových systémů, jako jsou například nanočástice, jsou používány speciální postupy a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV