Now showing items 1-20 of 26

  • Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Burdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce mapuje proces adaptace vlastních jmen ve vybraných periodikách z konce 19. století vydávanými českými imigranty v USA. Na základě analýzy periodik z Knihovny Náprstkova muzea v Praze vznikl soupis vlastních ...
  • Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st. 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Bakalářská práce mapuje proces adaptace vlastních jmen ve vybraných periodikách z konce 19. století vydávaných českými imigranty v USA. Na základě analýzy periodik z Knihovny Náprstkova muzea v Praze vznikl soupis vlastních ...
  • Česká lexikografie 15.století 

   Defence status: DEFENDED
   Voleková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Mgr. Kateřina Voleková Česká lexikografie 15. století Czech Lexicography of the 15th Century Abstrakt Disertační práce se věnuje vývoji české středověké lexikografie. Na základě výzkumu bohatého rukopisného materiálu ...
  • Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA 

   Defence status: DEFENDED
   Měkotová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The aim of this thesis is to describe the Czech language on tombstones in selected cemeteries in the state of Iowa in the U.S., based on photos made in cooperation with Americans and photographs of Iowa cemeteries available ...
  • Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato diplomová práce popisuje prostředky totalitního jazyka, shrnuje dosavadní bádání o jazyce za protektorátu a charakterizuje protektorátní jazyk na oficiálních periodikách. Data byla zpracovávána na vytvořeném korpusu, ...
  • Čeština texaského týdeníku Našinec v roce 1988 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 03. 09. 2023
   Zittová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   This thesis aims to characterize selected features of the Czech language used in the Czech-American weekly Našinec. The material basis consists of scans of ten issues from 1988. The opening chapters (1) focus on Czech ...
  • Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The diploma thesis deals with description of the distribution of diphthongization ý > ej in Moravian Books of Testimonies of the 16th-17th century, which represent important sources for description of the period language. ...
  • Diftongizace ý > ej v pardubických smolných knihách 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The bachelor thesis brings a detailed description of the distribution of diphthongization ý > ej in two of the Pardubice Books of Testimonies, which were not analyzed by František Oberpfalcer-Jílek. These are the Rejistra ...
  • Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549-1613) 

   Defence status: DEFENDED
   Kapitolová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tématem této diplomové práce byla analýza a vzájemná komparace šesti biblí tzv. me- lantrišské řady. Na úvod jsme stručně shrnuli historii biblických překladů v Evropě i v čes- kých zemích a pokusili se nastínit důležitost ...
  • Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona se věnuje charakteristice filologických marginálií v Janově evangeliu v Blahoslavově Novém zákoně z roku 1564 a 1568. V práci ...
  • Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdlová, Miloslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Předkládaná práce se zabývá procesem formování nového, nekmenového deklinačního typu píseň v historické češtině, jeho utvářením a následným vývojem od období staročeského přes dobu humanistickou a barokní, periodu obrozeneckou ...
  • Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda 

   Defence status: DEFENDED
   Jirků, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tématem této bakalářské práce je popis vývoje jazyka inzertní rubriky v českoamerickém periodiku Svoboda, vydávaném od roku 1885 do 60. let 20. století v Texasu. V úvodních kapitolách stručně shrnujeme historii českého ...
  • Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Musilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá popisem hláskosloví současného stavu češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly zpracovány na základě terénního výzkumu v obci ...
  • Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly získány při terénním výzkumu v obci Gościęcice Dolne ...
  • Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě 

   Defence status: DEFENDED
   Frnochová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu nářečí češtiny v jazykových enklávách v zahraničí. Cílem práce je popis jazyka české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě, a to ve všech tradičních jazykových rovinách: hláskoslovné, ...
  • Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři 

   Defence status: DEFENDED
   Hakenová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu nářečí češtiny v jazykových enklávách v zahraničí. Cílem práce je popis jazyka české menšiny v obci Repinka a jejím okolí (Voskresenka, Novohrádka) v Rusku, v Omské oblasti (Kalačinském ...
  • Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 3. 2017
   Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and ...
  • Moravská nářečí u nejstarší generace mluvčích v argentinské provincii Chaco 

   Defence status: DEFENDED
   Halaštová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu češtiny v jazykových enklávách v zahraničí. Cílem práce je popis východomoravských jevů v argentinském regionu Chaco, a to ve všech tradičních jazykových rovinách: hláskoslovné, ...
  • Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku 

   Defence status: DEFENDED
   Halaštová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the dialect agricultural terminology of the Kelečsko microregion. Its focal point is an alphabetically structured difference dialect dictionary, based on field research in the town of Kelč ...
  • Odraz probíhajících hláskoslovných změn 14. století v Bibli drážďanské 

   Defence status: DEFENDED
   Rozhkova, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce je věnována popisu promítnutí probíhajících hláskoslovných změn 14. století do grafiky Bible drážďanské, jednoho z prvních opisů nejstaršího úplného staročeského překladu bible. Pro výzkum jsme vybrali tři ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV