• Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st. 

   Burdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce mapuje proces adaptace vlastních jmen ve vybraných periodikách z konce 19. století vydávanými českými imigranty v USA. Na základě analýzy periodik z Knihovny Náprstkova muzea v Praze vznikl soupis vlastních ...
  • Adaptace vlastních jmen v českoamerických periodikách na konci 19. st. 

   Burdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Bakalářská práce mapuje proces adaptace vlastních jmen ve vybraných periodikách z konce 19. století vydávaných českými imigranty v USA. Na základě analýzy periodik z Knihovny Náprstkova muzea v Praze vznikl soupis vlastních ...
  • Česká lexikografie 15.století 

   Voleková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Mgr. Kateřina Voleková Česká lexikografie 15. století Czech Lexicography of the 15th Century Abstrakt Disertační práce se věnuje vývoji české středověké lexikografie. Na základě výzkumu bohatého rukopisného materiálu ...
  • Český jazyk na náhrobních kamenech v Iowě v USA 

   Měkotová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The aim of this thesis is to describe the Czech language on tombstones in selected cemeteries in the state of Iowa in the U.S., based on photos made in cooperation with Americans and photographs of Iowa cemeteries available ...
  • Český jazyk v Protektorátu na příkladu vybraných periodik 

   Hudečková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato diplomová práce popisuje prostředky totalitního jazyka, shrnuje dosavadní bádání o jazyce za protektorátu a charakterizuje protektorátní jazyk na oficiálních periodikách. Data byla zpracovávána na vytvořeném korpusu, ...
  • Dynamika textu v biblích melantrišské řady (1549-1613) 

   Kapitolová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tématem této diplomové práce byla analýza a vzájemná komparace šesti biblí tzv. me- lantrišské řady. Na úvod jsme stručně shrnuli historii biblických překladů v Evropě i v čes- kých zemích a pokusili se nastínit důležitost ...
  • Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona 

   Dušek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona se věnuje charakteristice filologických marginálií v Janově evangeliu v Blahoslavově Novém zákoně z roku 1564 a 1568. V práci ...
  • Grafika a jazyk inzertní rubriky v čechoamerickém texaském periodiku Svoboda 

   Jirků, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tématem této bakalářské práce je popis vývoje jazyka inzertní rubriky v českoamerickém periodiku Svoboda, vydávaném od roku 1885 do 60. let 20. století v Texasu. V úvodních kapitolách stručně shrnujeme historii českého ...
  • Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku 

   Musilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá popisem hláskosloví současného stavu češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly zpracovány na základě terénního výzkumu v obci ...
  • Jazyk české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě 

   Frnochová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu nářečí češtiny v jazykových enklávách v zahraničí. Cílem práce je popis jazyka české menšiny v obci Šumice v rumunském Banátě, a to ve všech tradičních jazykových rovinách: hláskoslovné, ...
  • Jazyk české menšiny ve vesnici Repinka na Sibiři 

   Hakenová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu nářečí češtiny v jazykových enklávách v zahraničí. Cílem práce je popis jazyka české menšiny v obci Repinka a jejím okolí (Voskresenka, Novohrádka) v Rusku, v Omské oblasti (Kalačinském ...
  • Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání 

   Svobodová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 3. 2017
   Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and ...
  • Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku 

   Halaštová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá nářeční zemědělskou slovní zásobou mikroregionu Kelečsko. Její hlavní částí je abecední diferenční nářeční slovník, který byl zpracován na základě terénního výzkumu ve městě Kelč a přilehlých ...
  • Ortografie Augustova Summovníku 

   Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem grafické stránky tisku Summovník Jana Augusty, který je založen na transliteraci vybraných úseků textu. Spis byl identifikován až v roce 2012, proto nebyl dosud popsán. Protože se ...
  • Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu podkrkonošského okrajového úseku 

   Maierová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu regionálně příznakových prvků v podkrkonošském okrajovém úseku severovýchodočeské nářeční oblasti. Cílem práce je popis spontánního jazyka mluvčích z venkovských (Nová Ves nad Popelkou, ...
  • Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír 

   Ostrýžová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá výzkumem nářečí v obci Vír v českomoravské nářeční oblasti. Výzkum se soustřeďuje na vybrané jevy z oblasti hláskosloví a morfologie, specifikované na základě izoglos zachycených v Českém ...
  • Užití aoristu, imperfekta a perfekta v česky psané próze poloviny 14. století 

   Zdeňková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Předmětem této práce je analýza užívání tvarů aoristu, imperfekta a složeného préterita ve čtyřech staročeských prozaických překladových památkách ze začátku 2. poloviny 14. století. Analyzovanými texty jsou úryvek prvního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV