Now showing items 1-13 of 13

  • Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Název práce: Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích Autor: Jiří Liška Katedra/Ústav: Katedra analytické chemie Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. ...
  • Laser photolysis of molecules in free nanoparticles 

   Defence status: DEFENDED
   Tkáč, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Several experiments with various clusters were performed on a molecular beam apparatus. (1) The beam velocities were measured for rare gases and water clusters under various expansion conditions to learn about the supersonic ...
  • Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives 

   Defence status: DEFENDED
   Garbárová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem diplomové práce bylo připravit a charakterizovat fluorescenční senzory založené na fluoroforech a supramolekulárních systémech (cyklodextrinech) připojených k pevným nosičům. V této práci byly jako pevné nosiče použity ...
  • Optická charakterizace supramolekulárních komplexů vybraných organických fluoroforů s cyklodextriny 

   Defence status: DEFENDED
   Haiklová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 29. 5. 2023
   The content of this thesis is the optical characterization and determination of the strength of supramolecular interaction of selected organic fluorophores and cyclodextrins (CD) using the stability constant with optical ...
  • Optická detekce chemických látek pomocí senzorů na bázi porézního křemíku 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Optické senzory chemických látek na bázi porézního křemíku pro plynnou fázi 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Title: Porous silicon-based optical sensors of chemical species for gas phase Author: Bc. Jiří Liška Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. Abstract: Porous silicon is a ...
  • Optimalizace provozní teploty fotoluminiscenčního senzorového pole při detekci lineárních alkoholů 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 9. 2023
   Chemical sensors are used to detect the presence of chemical substances using various physical quantities. Porous silicon, prepared by electrochemically etching the surface of crystalline silicon with a mixture of hydrofluoric ...
  • Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechta, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Název práce: Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku Autor: Miroslav Šlechta Katedra / Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Juraj Dian, Csc., Katedra ...
  • Spektroelektrochemické studium porfyrinových derivátů v bezvodých rozpouštědlech 

   Defence status: DEFENDED
   Povišer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Porphyrins and their derivatives constitute an important group of com- pounds taking part in vital biological processes such as transport of oxygen in blood and in photosynthesis. Electrochemical experiments such as cyclic ...
  • Spektrofotometrické stanovení konstant stability derivátů cyklodextrinů fenolftaleinovou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Haiklová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením konstant stability cyklodextrinů (CD) a jejich derivátů při tvorbě supramolekulárních komplexů s fenolftaleinem. Cyklodextriny, makrocyklické oligosacharidy, jsou charakteristické ...
  • Studium morfologie a chemického složení povrchu porézního křemíku v závislosti na podmínkách přípravy 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Název práce: Studium morfologie a chemického složení povrchu porézního křemíku v závislosti na podmínkách přípravy Autor: Bc. Martin KONEČNÝ E-mail autora: konecmar@seznam.cz Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a ...
  • Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích 

   Defence status: DEFENDED
   Profant, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V předložené práci studujeme vlastnosti malých heteroatomových biologicky významných molekul prostřednictvím několika experimentů, které jsou založené na metodě molekulových paprsků. V prvním experimentu je pomocí rozptylu ...
  • Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích 

   Defence status: RECOGNIZED
   Profant, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 7. 2010
   In the present work we study properties of clusters of small heteroatomic molecules with biological relevance by several experimental methods based on molecular beams. In the first experiment structure and dynamics of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV