• Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Název práce: Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích Autor: Jiří Liška Katedra/Ústav: Katedra analytické chemie Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. ...
  • Laser photolysis of molecules in free nanoparticles 

   Defence status: DEFENDED
   Tkáč, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Several experiments with various clusters were performed on a molecular beam apparatus. (1) The beam velocities were measured for rare gases and water clusters under various expansion conditions to learn about the supersonic ...
  • Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives 

   Defence status: DEFENDED
   Garbárová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem diplomové práce bylo připravit a charakterizovat fluorescenční senzory založené na fluoroforech a supramolekulárních systémech (cyklodextrinech) připojených k pevným nosičům. V této práci byly jako pevné nosiče použity ...
  • Optická detekce chemických látek pomocí senzorů na bázi porézního křemíku 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechta, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Název práce: Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku Autor: Miroslav Šlechta Katedra / Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Juraj Dian, Csc., Katedra ...
  • Spektroelektrochemické studium porfyrinových derivátů v bezvodých rozpouštědlech 

   Defence status: DEFENDED
   Povišer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Porphyrins and their derivatives constitute an important group of com- pounds taking part in vital biological processes such as transport of oxygen in blood and in photosynthesis. Electrochemical experiments such as cyclic ...
  • Spektrofotometrické stanovení konstant stability derivátů cyklodextrinů fenolftaleinovou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Haiklová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením konstant stability cyklodextrinů (CD) a jejich derivátů při tvorbě supramolekulárních komplexů s fenolftaleinem. Cyklodextriny, makrocyklické oligosacharidy, jsou charakteristické ...
  • Studium morfologie a chemického složení povrchu porézního křemíku v závislosti na podmínkách přípravy 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Název práce: Studium morfologie a chemického složení povrchu porézního křemíku v závislosti na podmínkách přípravy Autor: Bc. Martin KONEČNÝ E-mail autora: konecmar@seznam.cz Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a ...
  • Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích 

   Defence status: DEFENDED
   Profant, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V předložené práci studujeme vlastnosti malých heteroatomových biologicky významných molekul prostřednictvím několika experimentů, které jsou založené na metodě molekulových paprsků. V prvním experimentu je pomocí rozptylu ...
  • Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích 

   Defence status: RECOGNIZED
   Profant, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 7. 2010
   In the present work we study properties of clusters of small heteroatomic molecules with biological relevance by several experimental methods based on molecular beams. In the first experiment structure and dynamics of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV