• Alzheimerova choroba: péče v rukou rodinných příslušníků 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Cílem této bakalářské práce je popsat péči rodinných příslušníků o pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. Práce je rozdělená na dvě hlavní části, teoretická část definuje stárnutí, demenci a Alzheimerovu ...
  • Dostupnost a srozumitelnost informací podávaných rodinám pacientů v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Měchurová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Práce řeší kvalitu procesu předávání informací příbuzným/blízkým pacienta v intenzivní péči. Deficit důležitých informací či jejich neporozumění může vyvolat u příbuzných a blízkých pacienta úzkost a deprese. Komunikace s ...
  • Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Červinková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Prevence karcinomu prsu formou mammografického screeningu je jedním z nejdůležitějších faktorů podílejících se na včasné diagnostice a snižování úmrtnosti na tento karcinom, který je u žen v České republice nejčastěji se ...
  • Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlavová, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Strokes are one of the most serious diseases that often lead to permanent disability and in some cases even to death. Currently, widely available treatment by intravenous thrombolysis is recommended. The objectives of this ...
  • Ošetřovatelská dokumentace anesteziologických sester 

   Defence status: DEFENDED
   Prošková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Ošetřovatelská dokumentace anesteziologických sester není v naší zemi rozšířeným typem dokumentace. Na některých pracovištích je lékařský záznam o anestezii doplněný i o údaje potřebné pro identifikaci provedené ošetřovatelské ...
  • Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Mádlová, Marcela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Background: Caring for dialyzed patients is demanding from several perspectives. As far as the patient is concerned, a psyche plays a big role here. Although it is a rule that patients are detailed to the hemodialysis ...
  • Ošetřovatelská péče o pacientku s karcinomem prsu s intravenózním portem 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   For my bachelor thesis, I chose a topic related to nursing care of a breast cancer patient with an intravenous port and an indication of chemotherapy. I worked on the theme based on my long experience with intravenous ports ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienty po zákroku na zúžené krční tepně 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Výkony na zúžených krčních tepnách se řadí mezi nejčastější cévní operace. Zúžení krční tepny na podkladě vytvoření aterosklerotického plátu je také nejčastější příčinou cévní mozkové příhody. Způsobuje nedostatečné prokrvení ...
  • Ošetřovatelská péče u morbidně obézního pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Buřičová, Iva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Podle dostupných studií celosvětově vzrůstá počet obézních, můžeme tedy hovořit o takzvané pandemii obezity. S obézními pacienty se často můžeme setkat v nemocničních zařízeních a je nutné na tuto skutečnost reagovat jak ...
  • Ošetřovatelský proces v anestezii o pacienta při endarterektomii 

   Defence status: DEFENDED
   Mocková, Karolína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The subject of my bachelor thesis is a description of nursing process for the patients in anesthesia during the endarterectomy. By myself, I find this topic very interesting, because the disease of the cerebrovascular ...
  • Péče o pacienta s iatrogenní perforací jícnu 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Helena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The theme of the final thesis is the nursing process in a patient with iatrogenic perforation of the esophagus in the Department of Geriatric Medicine. I consider the chosen topic to be very interesting, but not too often ...
  • Porovnání účinnosti proplachu arteriálních setů: heparinizovaný proplach versus fyziologický roztok 

   Defence status: DEFENDED
   Strychová, Zdenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (v AJ) The aim of this diploma thesis was namely to find out whether the saline solution, intended for the continuous flushing of arterial catheters, is as effective in preventing arterial blockage as compared to saline ...
  • Použití automatického externího defibrilátoru složkami integrovaného záchranného systému - úroveň proškolení hasičů a policistů 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Radka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The theme for this thesis is based on the European Resuscitation Council's guidelines for cardiopulmonary resuscitation of 2015. One of the important points of these procedures is the use of an automatic external defibrillator ...
  • Praktické využití dokumentu "Plán adaptačního procesu všeobecných sester na jednotce intenzivní péče" v ČR a jeho srovnání s praxí ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivanová, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Dokument Plán adaptačního procesu má sloužit jako nástroj pro správné vedení procesu adaptace nového zaměstnance na oddělení intenzivní péče a také jako zpětná vazba a zhodnocení úrovně jeho dovedností. Hlavním cílem práce ...
  • Praxe založená na důkazech v oblasti prevence a péče o dekubity v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Příhodová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Dekubity jsou jedny z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, jejich výskyt snižuje kvalitu života pacienta, vede k prodloužení hospitalizace, ke zvýšení nákladů na péči a zatížení rozpočtu zdravotnického zařízení. European ...
  • Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Introduction: Primary care is a complex health - social care provided by healthcare professionals, especially at the level of citizen's first contact with the healtcare system and on the basis of long-term continuous access ...
  • Přenositelnost podmínek domácí paliativní péče na oddělení intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Pešlová, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   (v ČJ) Podle výzkumu, který provedla agentura STEM/MARK ve spolupráci s organizací Cesta domů, si 78% české populace přeje umírat a zemřít v domácím prostředí. Skutečnost je ovšem taková, že více jak 60% chronicky nemocných, ...
  • Role sestry v edukaci pacienta před anestezií u operačních výkonů v ortopedii 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na roli sestry v edukaci pacienta před anestezií u operačních výkonů v ortopedii. Popis této role vychází z praxe na ortopedické klinice a její problematika se odkrývá ve výsledcích výzkumu. ...
  • Rozdíly v kvalitě života pacientů léčených hemodialýzou, peritoneální dialýzou a transplantací ledvin 

   Defence status: DEFENDED
   Horníková, Dita (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Z literatury je známo, že zahájení léčby eliminačními metodami je pro pacienty velmi náročné a přináší zásadní změnu v jejich životě. Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat náročnost léčby u pacientů s ledvinným ...
  • Sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace a interpretace EKG křivek na JIP a ARO. 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) v oblasti monitorace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV