• Advokační činnost neziskových organizací v České republice zaměřených na náhradní rodinnou péči 

   Jeníčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diploma thesis with the title Advocacy activities of the non-profit organisations focused on foster care in Czech Republic describes the political and citizen (indirect) advocacy, the collaboration in advocacy and the ...
  • Aktuální problémy organizací občanského sektoru v legislativním prostředí České republiky 

   Germanová, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá aktuálními problémy organizací občanského sektoru v legislativním prostředí České republiky. Specificky ze věnuje problematice zakládání občanských sdružení osobami, které nemají občanství České ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích 

   Škopková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Práce se zabývá tématem bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích. V úvodní části se zaměřuje na definici tématu a základních pojmů spojených s danou problematikou, jako je pojem ...
  • Hospodaření církví a náboženských společností v kontextu tzv. církevních restitucí 

   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   This diploma thesis is focused on the issue of the economy of churches and religious societies in the context of so-called church restitution. The first section focuses on the position of churches and religious societies ...
  • Kultura jako veřejná služba a právní formy pro její poskytování 

   Plicková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   v českém jazyce: Kultura je nedílnou součástí občanské společnosti. Její pozitivní vliv na člověka ovlivňuje celou společnost. Prostřednictvím kultury se vytváří společenské vazby. Kultura je proto vnímána jako veřejná ...
  • Na kultuře záleží: participativní role ProCulture v oblasti podpory umění a kultury 

   Ledererová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Téma diplomové práce se na obecné rovině týká společenské funkce umění a kultury v ČR. Navzdory široce panující představě, že umění a kultura se přirozeně prosazují samy, chce práce poukázat na skutečnost, že bez odpovídajícího ...
  • Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky 

   Procházka, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce "Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky" se zabývá možnostmi organizací občanského sektoru v oblasti ochrany kulturních památek na příkladu usedlosti Bulovka v Praze 5. V teoretické části ...
  • Podnikání občanských sdružení v ČR dle nové právní úpravy 

   Gregor, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Katedra studií občanské společnosti FHS UK v Praze Abstrakt: Podnikání občanských sdružení podle nové právní úpravy Bc. Tomáš Gregor Diplomová práce se zabývá podnikáním občanských sdružení v České republice podle nové ...
  • Samofinancování NNO se zaměřením na OPS v Ústí nad Labem 

   Lešák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Práce je zaměřená na zmapování zdrojů příjmů organizací občanského sektoru a zjištění, do jaké míry jsou tyto organizace schopny zajistit svou vlastní existenci právě vlastními příjmy. Důraz je kladen především na obecně ...
  • Soukromé vysoké školství v České republice 

   Němečková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce je zaměřena na české soukromé vysoké školy, a to jak na neziskové (o.p.s.), tak i komerční (s.r.o., a.s.), jejich společné znaky a rozdíly ve fungování. Důraz bude kladen především na typologii těchto škol, způsob ...
  • Statutární a ekonomická transformace České filharmonie 

   Doubětová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   Cílem práce byla analýza současného právního prostředí státních příspěvkových kulturních organizací v České republice a možnosti jejich transformace na nestátní neziskové organizace, a to na příkladu České filharmonie, ...
  • Veřejná prospěšnost jako nástroj poskytování služeb ve veřejném zájmu 

   Palivec, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   The dissertation deals with problematics of public benefit as a tool for providing services in the public interest, more concretely in relation to implementation of public benefit status to new Czech Civil Code. From the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV