• Advokační činnost neziskových organizací v České republice zaměřených na náhradní rodinnou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Jeníčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Diploma thesis with the title Advocacy activities of the non-profit organisations focused on foster care in Czech Republic describes the political and citizen (indirect) advocacy, the collaboration in advocacy and the ...
  • Aktuální problémy organizací občanského sektoru v legislativním prostředí České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Germanová, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   This paper deals with current problems of non-profit organizations in the legal framework of the Czech Republic. To be more specific, it addresses the issue of the constitution of civic associations. The main goal is to ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   The thesis is concerned with the topic of safety while working with children and youth in non-governmental non-profit organizations (NGOs). In the first part it focuses on the definition of the topic and basic terms connected ...
  • Hospodaření církví a náboženských společností v kontextu tzv. církevních restitucí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku hospodaření církví a náboženských společností v kontextu tzv. církevních restitucí. V první části se zabývá postavením církví a náboženských společností v občanské společnosti, ...
  • Kultura jako veřejná služba a právní formy pro její poskytování 

   Defence status: DEFENDED
   Plicková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   in English: Culture is an integral part of civil society. Its positive effect on human being affects whole society. Social relations are created by culture. For that culture is percieved as public service to which is ...
  • Na kultuře záleží: participativní role ProCulture v oblasti podpory umění a kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Ledererová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Téma diplomové práce se na obecné rovině týká společenské funkce umění a kultury v ČR. Navzdory široce panující představě, že umění a kultura se přirozeně prosazují samy, chce práce poukázat na skutečnost, že bez odpovídajícího ...
  • Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce "Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky" se zabývá možnostmi organizací občanského sektoru v oblasti ochrany kulturních památek na příkladu usedlosti Bulovka v Praze 5. V teoretické části ...
  • Podnikání občanských sdružení v ČR dle nové právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Katedra studií občanské společnosti FHS UK v Praze Abstrakt: Podnikání občanských sdružení podle nové právní úpravy Bc. Tomáš Gregor Diplomová práce se zabývá podnikáním občanských sdružení v České republice podle nové ...
  • Samofinancování NNO se zaměřením na OPS v Ústí nad Labem 

   Defence status: DEFENDED
   Lešák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   This work is focused on the typology of financial sources of NGO's as well as on understanding of the importance of ability to cover the costs of those organizations by their own sources in order to be independent of ...
  • Soukromé vysoké školství v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   The work is focused on Czech private high schools, non-profit (OPS) and commercial (Ltd., Inc.), their common features and differences in the operation. Emphasis will be placed on the typology of these schools, their mode ...
  • Statutární a ekonomická transformace České filharmonie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Doubětová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   The target of the study was an analysis of the current legal environment of the state contributory culture organizations in the Czech Republic and the options for their transformation into non-profit non-governmental ...
  • Veřejná prospěšnost jako nástroj poskytování služeb ve veřejném zájmu 

   Defence status: DEFENDED
   Palivec, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou veřejné prospěšnosti jako nástroje poskytování služeb ve veřejném zájmu, konkrétněji v souvislosti se zavedením statusu veřejné prospěšnosti v novém občanském zákoníku. V neziskovém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV