• Nápravná opatření v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   In the field of environmental law, some people consider the most important provisions enforcing environmental standards. However, not only in law, it is necessary to think about situations in which the subjects do not ...
  • Právní nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Rychecký, Albert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Předmětem této diplomové práce jsou nástroje ochrany životního prostředí, které se uplatňují v českém právu. Jedná se o prostředky, za pomocí nichž se stát a jiné instituce snaží zabezpečit co nejefektivnější ochranu ...
  • Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání 

   Defence status: DEFENDED
   Kaletová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání Tato práce se zabývá tématem právní ochrany hospodářských zvířat proti týrání a jejím cílem je zhodnotit momentální právní stav v této oblasti, a to jak po stránce teoretické, ...
  • Právní ochrana zvířat se zaměřením na hospodářská a kožešinová zvířata 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Legal Protection of Animals, Focusing on Livestock and Furbearers The diploma thesis titled "Legal Protection of Animals, Focusing on Livestock and Furbearers" provides a comprehensive overview of current framework of the ...
  • Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Diplomová práce - Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání Tato diplomová práce nesoucí název Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání se kromě úvodu a závěru člení do pěti kapitol. První ...
  • Právní úprava ochrany kvality ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Glozyga, Dušan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy ochrany kvality ovzduší. Cílem této práce je popsat, analyzovat a zhodnotit stav aktuální právní úpravy, kterou představuje především zákon č. 201/2012 Sb., o ...
  • Právní úprava ochrany kvality ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Právní úprava ochrany kvality ovzduší Abstrakt Tato diplomová práce zpracovává přehled o právní úpravě ochrany kvality ovzduší v České republice se zaměřením na úpravu v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně ...
  • Zapojení veřejnosti do územního plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   1 Abstract This thesis analyzes and describes legal possibilities, which are given to the public for participation in land-use planning. The aim of this thesis is to reach to conclusion, if the public can, as one of the ...
  • Zásada materiální publicity v pozemkovém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášek, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the principle of material publicity in the context of land law. This principle was reintroduced into the domestic legal system as a part of the recodification of private law. The principle of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV