• Efekt magnetoterapie a distanční terapie na proces hojení kostní tkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Tobková, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou magnetoterapie a distanční elektroterapie ve vztahu k procesu hojení kostní tkáně. V přehledu teoretických poznatků jsou uvedeny základní informace o kostní tkáni, její ...
  • Možnosti konzervativních a operačních přístupů u Dupuytrenovy kontraktury 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Dupuytrenova kontraktura je onemocnění charakterizované pomalu se vytvářejícími flekčními kontrakturami prstů a je podmíněno patologickými změnami palmární aponeurózy. Bakalářská práce "Možnosti konzervativních a operačních ...
  • Možnosti využití hydrokinezioterapie u spinálních pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Alžběta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou spinálních pacientů se zaměřením na jejich zdravotní komplikace a možnostmi hydrokinezioterapie (HKT), které se v rámci řešení těchto komplikací dají zapojit do programu ucelené ...
  • Postpoliomyelitický syndrom - etiologie a možnosti rhb terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Mejsnarová, Alena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Bakalářská práce s názvem "Postpoliomyelitický syndrom - etiologie a možnosti RHB terapie" pojednává o problematice tohoto onemocnění, oficiálně uznaného za samostatnou diagnózu teprve před necelými třiceti lety. ...
  • Přehled ergoterapeutických testů s možností využití v testování dyspraxií 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Cílem diplomové práce bylo najít ergoterapeutické testy, nebo jejich část, které by bylo možné použít na testování jednotlivých vstupů percepční funkce CNS. Za spolupráce s dětskými a dospělými ergoterapeuty z FN Motol ...
  • Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

   Defence status: DEFENDED
   Posekaná, Pavlína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 5. 2016
   Tato bakalářská práce ve formě rešerše se zabývá problematikou fantomových bolestí ve fyzioterapii. V obecné části jsou popsány příčiny vzniku fantomových bolestí v centrální i periferní nervové soustavě a uvedeny poznatky ...
  • Srovnání triggerlytických účinků kombinované terapie a ultraelektrostimulace 

   Defence status: DEFENDED
   Klesnilová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá účinkem dvou metod fyzikální terapie na myofasciální trigger point (MTrP), konkrétně je hodnocena kombinovaná terapie (TENS + ultrazvuk) a ultraelektrostimulace. Dále je zkoumáno, zda se uvolnění ...
  • Terapie rázovou vlnou u tendinopatií Achillovy šlachy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hojková, Lýdie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Tendinopatie Achillovy šlachy je bolestivé onemocnění zánětlivého charakteru, které vzniká jejím chronickým přetěžováním. Konzervativní terapie představuje omezení zátěže, používání ortopedických pomůcek, aplikaci nesteroidních ...
  • Terapie rázovou vlnou u tendinopatií Achillovy šlachy 

   Defence status: DEFENDED
   Hojková, Lýdie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tendinopatie Achillovy šlachy je bolestivé onemocnění zánětlivého charakteru, které vzniká jejím chronickým přetěžováním. Konzervativní terapie představuje omezení zátěže, používání ortopedických pomůcek, aplikaci nesteroidních ...
  • Thoracic Outlet Syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Chasáková, Ludmila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Thoracic outlet syndrom je úžinovým kompresivním syndromem horní hrudní apertury. Útlakem mohou být postiženy jednotlivé složky touto oblastí procházejícího neurovaskulárního svazku. Dle převládající symptomatologie mluvíme ...
  • Účinnost konzervativní léčby při hernii disku v bederní páteři 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Bibliographic identification BLÁHOVÁ, Zuzana. Effectiveness of conservative treatment of lumbar disc herniation. Prague: Charles University, 2nd Faculty of medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 2019. ...
  • Viscero-somatické souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Ručková, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Bibliografický záznam RUČKOVÁ, Adéla. Viscerosomatické souvislosti. Praha, 2013. Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Júlia Demeková ...
  • Vliv kondičních cvičení na míru tělesné zdatnosti seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrášková, Valerie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Funkční tělesná zdatnost seniora je důležitá pro zachování jeho soběstačnosti, mobility a celkové kvality života. Tato práce zkoumá, jaký vliv mají "klasické" kondiční cvičení a cvičení s prvky DNS na funkční tělesnou ...
  • Vliv skupinového cvičení DNS na dechovou práci bránice 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 5. 2020
  • Využití elektrostimulace ke snížení spasticity u pacienta po CMP 

   Defence status: DEFENDED
   Ustinova, Darya (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Elektrická stimulace spřaženými impulzy dle Hufschmidta byla vytvořena s primárním cílem snížení spasticity. Avšak v současné době existuje jen málo studií, které by potvrdili nebo vyvrátili účinek tohoto druhu elektrostimulace ...
  • Využití prvků tance ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Bakalářská práce Využití prvků tance ve fyzioterapii Abstrakt Fyzioterapie a tanec mají společné nacházení krásy pohybu. V současném tanci se přirozeně vyskytují pozice z vývojové kineziologie. Práce přináší návrh propojení ...
  • Význam terapie jizvy ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Topičová, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV