• Chromatografické stanovení nitrofenylhydrazinů a jejich hydrazonů s duální amperometrickou detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Axmannová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V této diplomové práci bylo optimalizováno stanovení nitrofenylhydrazinů pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí na duální tenkovrstvé elektrodě. K porovnání byla použita spektrofotometrická ...
  • Elektrochemické stanovení carboxinu na uhlíkové pastové elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Pesticidy jsou látky široce používané k zamezení výskytu plevele, hmyzu a hub na rostlinách, krmivu a potravinách. Během dlouhé doby jejich často předimenzovaného použití kontaminovaly pesticidy celé životní prostředí. K ...
  • Modifikace detektoru z uhlíkové plsti měděnými mikročásticemi 

   Defence status: DEFENDED
   Baroch, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Prvním cílem této práce bylo připravení mědí modifikované elektrody z uhlíkové plsti tak, aby jí bylo možné detekovat aminokyseliny, které jsou na běžných elektrodách elektrochemicky neaktivní. Jako modelový vzorek sloužil ...
  • Optimalizace a validace metody pro elektrochemické stanovení triclosanu 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   V této bakalářské práci byly, v návaznosti na dříve prováděné práce, prozkoumány některé podmínky pro stanovení triclosanu metodou diferenční pulzní voltametrie pomocí uhlíkové pastové elektrody a miniaturizované uhlíkové ...
  • Optimalizace elektrochemického stanovení aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí chemometrických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V této práci byly optimalizovány separační podmínky směsi aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíku (APAH) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s amperometrickou detekcí. Pro účel porovnání byl do série ...
  • Použití jílem modifikovaných uhlíkových filmových elektrod ke stanovení nitrofenolů 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato diplomová práce byla věnována možnostem nahrazení skelné uhlíkové elektrody za levnější kompozitní uhlíkový prut ve spojení s aplikací uhlíkového filmu na její povrch a důsledkům přidání modifikátoru do elektrodového ...
  • Prozkoumání možnosti využití uhlíkové kompozitní elektrody jako disposabilního senzoru při stanovení pesticidů 

   Defence status: DEFENDED
   Bavol, Dmytro (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   V této diplomové práci byla provedena elektrochemická stanovení cymoxanilu a famoxadonu na různých typech elektrod. Práce byla zaměřena na hledání optimálních podmínek pro stanovení ve vodném prostředí technikou diferenční ...
  • Stanovení 5-hydroxyindoloctové kyseliny pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Harvila, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The diploma thesis focuses on a determination of 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in human urine using a boron-doped diamond film electrode (BDDFE). 5-HIAA is the main final metabolite in the serotonin metabolic pathway ...
  • Stanovení aminokyselin na elektrodách na bázi mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Nela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   V této práci bylo studováno chování elektrochemického detektoru pro průtoková měření, vhodného ke stanovení nederivatizovaných aminokyselin s použitím nového typu elektrody z tenkých měděných drátků. Jako modelová aminokyselina ...
  • Stanovení aminokyselin pomocí coulometrického detektoru s výměnnou náplní 

   Defence status: DEFENDED
   Prokešová, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato diplomová práce rozvíjí dříve vyvinutou konstrukci coulometrického detektoru s výměnnou náplní s mikrokuličkami skelného uhlíku, modifikuje způsob jeho plnění a rozšiřuje možnosti náplně o mikročástice mědi. V případě ...
  • Stanovení antioxidační aktivity lišejníků 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Antioxidant properties were studied on seven members of the Cladonia lichen family using the DPPH method, Reducing Power method, Folin-Ciocalteu method and two electrochemical methods: cyclic voltammetry (CV) and flow ...
  • Stanovení benzofenonu-3 na borem dopované diamantové filmové elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bylo prostudováno voltametrické chování benzofenonu-3 (BP-3) na borem dopované diamantové filmové elektrodě (BDDFE) metodou diferenční pulsní voltametrie (DPV) v anodické oblasti v prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) ...
  • Stanovení butylhydroxyanisolu na elektrodách modifikovaných uhlíkovými nanotrubičkami 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Cílem této práce bylo studium chování potravinového aditiva butylhydroxanisolu na modifikovaných uhlíkových elektrodách pomocí cyklické a diferenční pulzní voltametrie. Byla použita elektroda ze skelného uhlíku a uhlíková ...
  • Stanovení indikanu na uhlíkové pastové elektrodě a uhlíkové kompozitní elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Bergerová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Tato diplomová práce je zaměřena na použití dvou pracovních elektrod z grafitu vhodných pro stanovení oxidovatelných nádorových biomarkerů. Zabývá se studiem elektrochemického chování močového indikanu. Pro jeho stanovení ...
  • Stanovení karvakrolu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Tato práce se zabývá stanovením karvakrolu ve směsi s eugenolem a thymolem pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí. Jako pracovní elektroda byla použita uhlíková pastová elektroda. K separaci byly použita kolona Kromasil-C18, ...
  • Stanovení kreatininu pomocí pulsní amperometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Giampaglia, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením kreatininu pomocí kombinace průtokové injekční analýzy (FIA) a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s pulsní amperometrií, elektrochemickou technikou založenou na vkládání ...
  • Stanovení metronidazolu na modifikované uhlíkové pastové elektrodě 

   Defence status: DEFENDED
   Axmannová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V této bakalářské práci byla zkoumána možnost potlačení odezvy kyslíku na uhlíkové pastové elektrodě pomocí modifikace elektrody přídavkem redukčního činidla. Jako modifikátory byly zvoleny dvě látky: siřičitan sodný a ...
  • Stanovení pesticidu chlortoluronu na elektrodě z uhlíkové plsti 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývala optimalizací metody pro stanovení pesticidu chlortoluronu pomocí HPLC s následnou coulometrickou detekci na elektrodě z uhlíkové plsti. Jako stacionární fáze byla použita kolona Purospher® ...
  • Stanovení syntetických antioxidantů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí na detektoru z uhlíkové plsti 

   Defence status: DEFENDED
   Baroch, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Název: Stanovení syntetických antioxidantů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí na detektoru z uhlíkové plsti Autor: Martin Baroch Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. Katedra: Katedra analytické chemie ...
  • Stanovení vybraných terpenoidů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato práce se zabývá stanovením karvakrolu, thymolu a eugenolu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí. Jako pracovní elektrody byly použity uhlíková pastová elektroda a borem dopovaná diamantová filmová elektroda. Pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV