• Cross-section measurements of the Higgs boson decaying into a pair of tau leptons with the ATLAS detector 

   Mlynáriková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Experiment ATLAS se nachází na velkém hadronovém urychlovači (LHC) v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) ve Švýcarsku. ATLAS je jedním ze dvou mnohoúčelových detektorů, jenž byl navržen pro přesná měření vlastností ...
  • Časová kalibrace a rozlišení hadronového kalorimetru Tilecal 

   Krejčíková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá hadronovým kalorimetrem Tilecal, který je součástí detektoru ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Zkoumanou oblastí je časová kalibrace detektoru, která je nezbytná k přesnému určení energie jetů, ...
  • Measurement of the inclusive jet cross-section with the ATLAS detector 

   Pleskot, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
   The Large Hadron Collider is an accelerator based in the European Organization for Nuclear Research (CERN). It accelerates protons to the highest energies ever reached by the mankind. The ATLAS experiment records data from ...
  • Monte Carlo Simulations of the Tile Calorimeter and Measurement of the Z→ττ Cross Section with the ATLAS Detector 

   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Title: Monte Carlo Simulations of the Tile Calorimeter and Measurement of the Z → ττ Cross Section with the ATLAS Detector Author: Mgr. Jana Nováková Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (IPNP) Supervisor: ...
  • Odezva hadronového kalorimetru ATLAS/Tilecal 

   Poláček, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Sandwich hadronic Tile Calorimeter is part of the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider in European Organization for Nuclear Research CERN laboratory near Geneva in Switzerland. The goal of this thesis is to examine ...
  • Odezva kalorimetru Tilecal na miony 

   Javůrek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Název práce: Odezva kalorimetru TileCal na miony Autor: Tomáš Javůrek Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. e-mail vedoucho: davidek@ipnp.troja.mff.cuni.cz ...
  • Odozva hadrónového kalorimetra ATLAS/Tilecal 

   Adámek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Tilecal je hadrónový kalorimeter pokrývajúci centrálnu časť experimentu ATLAS, ktorý je jeden zo štyroch najvýznamnejších experimentov na najväčšom existujúcom protónovom urýchľovači (LHC) v CERN-e. Hlavnou oblasťou výskumu ...
  • Studium rekonstrukce rozpadu Higgs -> τ τ 

   Nováková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Dvě nezávislé metody na rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v procesu H jsou studovány a porovnány v této diplomové práci. Hmota Higgsova bosonu je obvykle rekonstruována pomocí kolineární aproximace, která je založena na ...
  • Time calibration of the ATLAS Tile Calorimeter 

   Uhliarová, Lea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   ATLAS je jeden z niekol'kých časticových experimentov na hadrónovom urýchl'o- vači LHC v CERNe. Každú sekundu sa v ňom zrážajú milióny častíc. ATLAS je tiež jeden z dvoch experimentov, ktoré potvrdili v roku 2012 existenciu ...
  • Úhlové korelace v rozpadech Higgsova bosonu 

   Pleskot, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Standardní model předpovídá, že Higgsův boson je jeden a má kombinovanou paritu CP = +1. V MSSM však existuje navíc i Higgsův boson, který má CP = −1. Práce se zabývá tím, jak určit CP Higgsova bosonu na základě úhlových ...
  • Zkoumání mionů z kosmického záření v kalorimetru Tilecal 

   Slovák, Radim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Cílem práce bylo seznámit se s detektorem ATLAS, potažmo s jeho hadronovým kalorimetrem Tile Calorimeterem, dále seznámit se se zpracováním dat pomocí programu ROOT. Před spuštěním detektoru je třeba ho testovat a monitorovat ...
  • Zkoumání vlastností kalorimetru pro experiment ATLAS v CERN 

   Chalupková, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Nazev prace: Zkoumani vlastnosti kaJorimetru pro experiment ATLAS v GERNAutor: Ina Chalnpkova Katedra (ustav); Ustav casticove ajaderne fyziky Vedouci bakalafske prace: RNDr. Tomas Davidek, Ph.D. e-mail vcdoucilio: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV