• Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činnosti v okolí Stráže pod Ralskem 

   Defence status: DEFENDED
   Lipanský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Lipanský T. (2016): Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech, na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české křídové pánve hornickou činností v okolí Stráže pod Ralskem. Doktorská ...
  • Dusičnany v podzemních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Dudíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Dusík a jeho transport v přírodních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Jolana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se dusíkem vyskytujícím se v přírodních vodách a jeho vlivem na vodní ekosystémy. Další popsanou problematikou je zjištění původu dusíku v přírodních vodách a způsoby ...
  • Gejzíry a jejich místo v režimu podzemních vod 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskotová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Gejzíry jsou jedinečným a vzácným jevem na naší planetě. Především horké gejzíry vznikají pouze v lokalitách, kde se v souladu vyskytuje několik, pro jejich vznik zcela nezbytných, podmínek. Těmi hlavními jsou zdroj vody, ...
  • Geologické a hydrogeologické poměry povodí Mlynařice 

   Defence status: DEFENDED
   Hronec, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Geotermální energie a možnosti jejího využití na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Valková, Kristína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
  • Hydrogeologické poměry výskytu minerálních pramenů v západních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Lipšová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Hypodermický a drenážní odtok 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinger, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Práce se zabývá hypodermickým a drenážím odtokem, jejich stanovením, zařazením do hydrologického cyklu a ovlivněním antropogenní činností. Jednotlivě jsou popsány druhy odtoků a jejich stanovení. Dále se práce zabývá ...
  • Infiltrační vlastnosti půd při extrémních srážkách v povodí Litavky 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinger, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Práce se zabývá měřením několika vybraných parametrů zemin a hydraulické vodivosti. Z vyhodnocení těchto dat se určuje rozlišení vybraných typů půd podle těchto vlastností a také náchylnost ke vzniku povrchového odtoku a ...
  • Jakost pitné vody a ochrana vodních zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Klapka, Miloš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jakosti pitných vod a ochranou vodních zdrojů. Seznamuje s principy a stavem vodního hospodářství v České republice. Uvádí specifika a problematiku jímání vody a popisuje hlavní ...
  • Jakost povrchových a podzemních vod v zemědělsky využívaných oblastech 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Jakost povrchových a podzemních vod v zemědělsky využívaných oblastech Magdalena Šímová Bakalářská práce Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jakosti podzemních a povrchových vod, které mají vztah k ...
  • Krystalinikum Českomoravské vrchoviny - perspektivní zdroj podzemní vody pro místní zásobování 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Cílem této práce je zhodnocení prostředí hornin krystalinika se zaměřením na oblast Českomoravské vrchoviny z hlediska zásob podzemní vody pro zásobování místních obyvatel. Největší význam má proto kapitola řešící současné ...
  • Krystalinikum Českomoravské vrchoviny - perspektivní zdroj podzemní vody pro místní zásobování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kalinová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem této práce je zhodnocení prostředí hornin krystalinika se zaměřením na oblast Českomoravské vrchoviny z hlediska zásob podzemní vody pro zásobování místních obyvatel. Největší význam má proto asi kapitola řešící ...
  • Možnosti chemických dekontaminačních postupů při odbourávání toxických organických látek v podzemních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Lipšová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce je součástí projektu "Reaktivní chemické bariéry pro dekontaminaci silně znečištěných podzemní vod" (RECHEBA), který je zaměřen na komplexní výzkum a praktickou realizaci reaktivních bariér in situ. ...
  • Nové metody dekontaminace horninového prostředí: Sanace podzemních vod s využitím nanočástic elementárního železa 

   Defence status: DEFENDED
   Waska, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Persistentní organické polutanty (POP's) v povodí Jizery 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hloušek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Persistentní organické polutanty představují kvůli svým fyzikálně - chemickým vlastnostem a značné toxicitě velké bezpečnostní riziko a zátěž pro přírodní ekosystémy i lidskou populaci vystavenou znečištěnému prostředí. ...
  • Podzemní voda a chráněné ekosystémy vodí a na vodu vázané v oblasti CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce se zabývá podzemní vodou a chráněnými ekosystémy vodními a na vodu vázanými v oblasti CHKO Křivoklátsko. Jejím cílem je popsat vztah podzemní vody a ekosystémů na Křivoklátsku a ekosystémů vodních a na vodu ...
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky v ostravském regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Hloušek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Polycyklické aromatické uhlovodíky představují kvůli svým fyzikálně - chemickým vlastnostem a značné toxicitě velké bezpečnostní riziko a zátěž pro přírodní ekosystémy i lidskou populaci vystavenou znečištěnému prostředí. ...
  • Přirozené vývěry podzemní vody 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce je sestavena, tak aby na sebe jednotlivé kapitoly volně navazovaly. Hlavním pilířem práce je první kapitola, která pojednává obecně o pramenech. Na ní pak navazuje kapitola typologie pramenů, která se ...
  • Přirozené vývěry podzemní vody 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanušová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Bakalářská práce je sestavena, tak aby na sebe jednotlivé kapitoly volně navazovaly. Hlavním pilířem práce je první kapitola, která pojednává obecně o pramenech. Na ní pak navazuje kapitola typologie pramenů, která se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV