• Carl Luython - 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Hálečková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá madrigalovou tvorbou Carla Luythona, skladatele a varhaníka působícího na dvoře Rudolfa II. Součástí práce je kritická edice 1. knihy madrigalů Carla Luythona a hlubší analytická sonda do dvou vybraných ...
  • Christoph Demantius - Tympanum militare 1600 a 1615. Edice a analýza sbírky 

   Defence status: DEFENDED
   Dobošová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na život a dílo skladatele, básníka a hudebního teoretika Christopha Demantia a jeho dvě sbírky kompozic Tympanum militare vydané tiskem v roce 1600 a 1615. První část diplomové práce přináší ...
  • Díla rudolfínských skladatelů obsažená ve varhanním tisku Tabulaturbuch (1607) 

   Defence status: DEFENDED
   Frýdlová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Tématem mé diplomové práce jsou skladby obsažené v tištěné sbírce varhanních intabulací s názvem Tahulaturhuch von allerhand ausserlesnen, sch6nen, lieblichen Praeludtjs, Toccaten, Motteten, Canzonetten, Madrigalien und ...
  • Hudebníci zabývající se historicky poučenou interpretací v Česku na začátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Klindera, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   CÍLE PRÁCE: Zmapování skupiny hudebníků, kteří se v současnosti věnují historicky poučené interpretaci staré hudby (v určeném záběrovém vymezení) u nás, jejího přijímání a vlivu na okolní hudební prostředí a nastínění cest ...
  • Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kroupa, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Disertační práce je příspěvkem k poznání starší hudební kultury v českých zemích, a to na konkrétním příkladu jezuitské koleje u sv. Klimenta v Praze od jejího založení (1556) do vzniku samostatné české provincie (1623). ...
  • Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Baťová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tématem práce je český kancionál Regionálního muzea v Kolíně a jeho přínos pro hymnologii. Po důkladném vnějším popisu se autorka věnuje rozboru obsahu pramene se zřetelem na liturgické užití jednotlivých částí repertoáru ...
  • Moteta ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum Carla Luythona a jejich konkordance. Kritická edice a analýza vybraných motet. 

   Defence status: DEFENDED
   Bilwachs, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V rukopisných a tištěných pramenech české a německé provenience z přelomu 16. a 17. století se nacházejí konkordance pěti motet ze sbírky Selectissimarum sacrarum cantionum... fasciculus primus od Carla Luythona, které ...
  • The music of the Armenian Hymnal: the Tntesean corpus 

   Defence status: DEFENDED
   Utidjian, Haig (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   - Haig Utidjian V této disertační práci si klademe za cíl objasnit a co nejpřesvědčivějším způsobem také popsat postupy, které Ełia Tntesean (1834-1881) používal při pořádání a redakci své verze melodií arménského hymnáře. ...
  • The Musical Entourage of Rudolph II (1576-1612) reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers 

   Defence status: DEFENDED
   Rossi, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   disertační práce Hudebníci ve službách Rudolfa II. (1576-1612): rekonstrukce na základě císařských účetních knih Michaela Žáčková Rossi (2016, školitel: doc. PhDr. Petr Daněk Ph.D.) Tato disertační práce si klade za cíl ...
  • Principes de la Flute J.-M. Hotteterra ve světle dobové interpretační praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Semerádová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Cílem této práce je komentovaný překlad metodické příručky Jacques-Martina Hotteterra Principes de la Flte Traversire ou Flte d'Allemagne, de la Flte Bec ou Flte Douce et du Haut-Bois (Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou ...
  • Rukopisný sborník italské monodie z Lobkowiczké knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábková Tašnerová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 4. 2011
   rigorózní práce Mgr. Helena Kadeřábková Tašnerová Rukopisný sborník italské monodie z Lobkowiczké knihovny Hlavním předmětem práce je edice skladeb obsažených v rukopisném sborníku italské monodie, který se nachází v ...
  • Rukopisný sborník italské monodie z Lobkowiczké knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Tašnerová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Ve fondu lobkowiczké sbírky na zámku v Nelahozevsi se nalézá jeden z významných pramenů raně barokní italské monodie. Jedná se o rukopisný sborník, který je ovšem bez titulního listu či jakékoli dedikace. V katalogu ...
  • Typografie hudebních tisků Jiřího Nigrina 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 2. 2014
   This thesis sets on important music printer of late sixteenth century and beginning of seventeenth century, Jiří Nigrin z Nigropontu, especially on his production of music prints. First chapter analyzes present science ...
  • Vícehlasé zpracování žalmů v období české renesance na příkladu tisku Vavřince Benedikta z Nudožer z roku 1606 

   Defence status: DEFENDED
   Šnejdarová, Dina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Na zaklade veskerych dosavadnich vyzkumu lze nyni uvest uplny souhrn udaju k Benediktovym tiskum. Vavrinec Benedikt z Nudozer vypracoval behem sveho zivota ceske casomerne parafraze zrejme vsech 150 zalmovych textu, z nichz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV