Now showing items 1-20 of 209

  • Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Walas, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 10. 2011
   Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního práva Smyslem mé práce je rozebrat alternativní neboli obnovitelné zdroje energie. Cílem práce je prozkoumat právní pozadí obnovitelných ...
  • Banské právo (porovnanie českej, slovenskej a francúzskej právnej úpravy) 

   Defence status: DEFENDED
   Dupláková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
  • Bioprodukty a jejich právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Evropský i český trh s bioprodukty roste a s ním i množství označení, log a slibů, které mají za cíl vzbudit ve spotřebiteli dojem ekologické šetrnosti a únosnosti. Tato práce analyzuje právní úpravu bioproduktů, co všechno ...
  • Chov koní a jezdecký sport z pohledu práva 

   Defence status: DEFENDED
   Frantlová, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Závěr Právní úprava chovu koní velmi úzce souvisí s právní úpravu chovu zvířat jako takových a zejména zvířat hospodářských, k nimž jsou řazeni v příslušných právních předpisech. Ačkoliv pojem "zvíře" z právního hlediska ...
  • Chráněné krajinné oblasti z hlediska práva 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   - 127 - ZZÁÁVVĚĚRR V předložené diplomové práci jsem se snažila zachytit problematiku legislativní úpravy institutu zvláštní ochrany přírody a krajiny, chráněných krajinných oblastí. V první části práce se věnuji podrobně ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Klemperová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 10. 2015
   Tato diplomová práce si klade za cíl představení České inspekce životního prostředí jako orgánu státní správy provádějící dozor v oblasti ochrany životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla založena zákonem ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Práce se zabývá českým atomovým právem, tj. souborem norem regulujících využívání ionizujícího záření a jaderné energie a zabezpečujících tak ochranu obyvatelstva, pracovníků, majetku a životního prostředí před škodlivými ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Jebas, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Tématem diplomové práce je české atomové právo. Atomové právo je soubor právních norem, které upravují způsob a podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření, systém ochrany osob a životního prostředí před ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Künzel, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   88 Abstrakt Tématem práce je české atomové právo. Atomové právo lze charakterizovat jako soubor speciálních právních norem upravujících podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ochranu osob a životního ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Filípková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Czech Atomic Law The reason for my research is to find out what is the key legislation regulating atomic law in the Czech Republic and in other three countries which I have chosen for my comparison. They are Germany, United ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Vavříková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tématem této práce je České atomové právo. Atomové právo je tvořeno soustavou právních norem, které regulují činnosti právnických a fyzických osob související s mírovým využíváním atomové energie a ionizujícího záření. ...
  • České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Příborský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disertační práce analyzuje české energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí. V práci jsou nalézány souvislosti principů a nástrojů ochrany životního prostředí v právní regulaci energetiky. Je kladen důraz na ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
   . Závěr Deliktní odpovědnost fyzických osob, jakožto jeden z právních nástrojů ochrany životního prostředí, má v demokratické společnosti bezesporu své opodstatněné místo. V poslední době sílí tendence dávat přednost ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v právu životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Ekologicko-právní odpovědnost je vedle odpovědnosti za ztráty na životním prostředí tvořena deliktní odpovědností nastupující v případě porušení právních povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem disertační ...
  • Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Timková, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   This rigorous thesis deals with delictual lialibility of individuals undertaking business and legal entities within environmental protection. Under delictual liability we mean certain secondary liability to suffer the ...
  • Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   Disertační práce Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 1 SUMMARY The purpose of my dissertation Delictual Liability of Legal Persons within Environmental Protection is to obtain a correct idea of how the legislation ...
  • Dobré životní podmínky hospodářských zvířat v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 26. 6. 2023
   Welfare of farmed animals in European Union law Abstract: The dissertation deals with the protection of farmed animals and their welfare in the European Union law. This is a topic of growing social importance, primarily ...
  • Ekonomická podpora českého zemědělství ze zdrojů EU 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 3. 2013
   Economic Instruments of Environmental Protection represent an important category of environmental policy tools that influence regulated entities indirectly and which are supposed to have a great potential for solving ...
  • Energetické právo a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vohnoutová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Shrnutí Záměrem mé diplomové práce je utvořit ucelený přehled o energetickém právu a zejména pak zaměřit se na jeho vztah k životnímu prostředí. To se týká zejména jednotlivých obnovitelných zdrojů a jejich podpory, výstavby ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV