• Bourdieuho kritika Kantova pojetí estetické zkušenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
  • Environmentální estetika Arnolda Berleanta 

   Defence status: DEFENDED
   Lahovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem práce bylo zaměřit se na environmentální estetiku amerického estetika Arnolda Berleanta. Zaměřili jsme se nejprve na jeho teoretické estetické názory a poté přecházíme k jejich uplatnění na poli environmentální ...
  • Estetická dimenze hraní počítačových her 

   Defence status: DEFENDED
   Rubášová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Estetická dimenze hraní počítačových her Abstrakt Diplomovou práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část sleduje počátek diskuse ohledně uměleckosti počítačových her. Vybrané teorie z této diskuse jsou blíže ...
  • Estetická zkušenost přírody u Yi-Fu Tuana a Ronalda W. Hepburna 

   Defence status: DEFENDED
   Vostatková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tématem této diplomové práce je estetická zkušenost přírodního prostředí, vycházející z pojetí Yi Fu Tuana a Ronalda Williama Hepburna. Skrze komparaci jednotlivých přístupů poukazuje na to, jak se oba autoři snaží svým ...
  • Estetická zkušenost ruin 

   Defence status: DEFENDED
   Pechoušková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce se věnuje základnímu vymezení ruin, chátrajících objektů jako specifických estetických objektů. Taková místa lákají návštěvníky z mnoha důvodů a jedním z již tradičních je právě vyhledávání specifického estetického ...
  • Estetická zkušenost zahrady: Mezi uměním a přírodou 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Práce se bude věnovat mimoumělecké estetice, konkrétně fenoménu zahrady. Zahrada je jedinečný prostor balancující mezi umělým a přírodním, diverzifikovaný prostor plný kontrastů a otázek žádajících si vysvětlení. Cílem ...
  • Estetická zkušenost, paradox času a horizonty událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Pačesová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Hlavním tématem diplomové práce je temporální dimenze estetické zkušenosti v jejím vztahu k paměti a imaginaci. Výchozím přístupem je pojetí vztahu mezi časem a vyprávěním u Paula Ricoeura, obsažené především v jeho ...
  • Estetické oceňování přírody z hlediska současné environmentální estetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce je věnována současné environmentální estetice. Hlavní část práce tvoří přehled a srovnání moderních teorií této relativně nedávno vzniklé disciplíny. Výchozím bodem je dílo zakladatele současného přístupu k ...
  • Fenomén života v rámci estetické zkušenosti přírody 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Pravdivost v estetickém oceňování přírody u A. Carlsona a R. W. Hepburna Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou estetického oceňování přírody. Záměrem práce je prozkoumat možnosti uplatnění pojmu pravdivosti ...
  • Genius loci jako estetický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   (česky) Diplomová práce Genius loci jako estetický problém se zabývá vymezením pojmu genius loci a zkoumáním jeho estetických implikací a paralel. Po objasnění ontologické povahy tohoto fenoménu jsou sledovány jeho společné ...
  • Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české meziválečné avantgardy 

   Defence status: DEFENDED
   Ecksteinová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Diplomová práce se soustředí zejména na zmapování specifik termínu "životní sloh" a porovnání jeho koncepce s klasickou teorií slohu a s ohledem na dobový kontext. V práci jsou představeni autoři, kteří pojem "životní sloh" ...
  • Krajina jako způsob vidění a její kritika 

   Defence status: DEFENDED
   Pátek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Tato diplomová práce pojednává o krajině jako způsobu vidění, její kritice a její obhajobě. Práce se nejdříve zaměří na představení kritické koncepce způsobů vidění u anglického uměleckého kritika a spisovatele Johna ...
  • Krajina s pamětí, příklad Sudety 

   Defence status: DEFENDED
   Köhlerová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Krajinu, obvykle dělenou na složku kulturní a přírodní, lze na obecnější úrovni definovat také jako celek fungující na základě spolupůsobení dvou neoddělitelných rovin, tj. fyzicky existující, kterou představuje krajina ...
  • Otázka původu hodnoty v naturalistické filozofii Irvinga Singera 

   Defence status: DEFENDED
   Hlávka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Hodnotová teorie filozofa Irvinga Singera se otevřeně hlásí k tradici amerického naturalismu a pragmatismu. Deklarativně odmítá metafyzickou spekulaci ve prospěch empirismu, zdůrazňuje procesuální charakter zkušenosti a ...
  • Perspektivy instituce umění 

   Defence status: DEFENDED
   Lojdová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce "Perspektivy instituce umění" se zabývá institucionální teorií George Dickieho (dále IT), která definuje umělecké dílo na základě příslušnosti artefaktu k institucionálnímu rámci světa umění. V této práci ...
  • Perspektivy pojmu estetické zkušenosti v díle Richarda Shustermana 

   Defence status: DEFENDED
   Pejšová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Základním tématem diplomové práce je postavení pojmu estetické zkušenosti na poli současné estetiky. Jako jeden z nejzákladnějších pojmů novověké estetiky byla estetická zkušenost v posledním půlstoletí podrobena kritice ...
  • Pojem estetické zkušenosti v americké filozofii po Johnu Deweym 

   Defence status: DEFENDED
   Špryňarová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   John Dewey's philosophical work was establishing a continuum between human behavior and nature. Dewey advanced the theory that everything we experience comes through interaction with our surroundings - and articulating our ...
  • Poňatie kultu ženskej krásy v súčasnej spoločnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sucháčová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tématem této diplomové práce je úvaha o biologické a kulturní podmíněnosti ženské krásy. Zkoumáním těchto dvou rovin se práce zaobírá otázkou jejich vzájemného vztahu v estetickém ideálu ženské krásy současné doby, především ...
  • Pragmatické momenty v disertační práci Karla Čapka 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Karel Čapek je označován za pragmatika české filozofie. Pragmatismus měl ovšem v 1. polovině 20. století v českém filozofickém prostředí hned několik obhájců z idealistického tábora (Emanuel Rádl, Karel Vorovka, …). Většina ...
  • Proti dualismu - konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Brejcha, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Název práce: Proti dualismu - konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie Autorka: Michaela Brejcha Katedra: Katedra estetiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. Abstrakt: Disertační práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV