• Autoimunitní a lymfoproliferativní onemocnění: asociace a společné mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Autoimunitní a lymfoproliferativní onemocnění sdílejí určité etiologické mechanismy. Vznik obou chorob je složitý proces zahrnující nahromadění dědičných a somatických mutací v jediné hematopoetické buňce, která díky ...
  • Cytogenetické metody v genotoxikologii 

   Defence status: DEFENDED
   Bártů, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Každý den jsme vystaveni vlivu řady faktorů, které mohou působit jako mutageny na naši DNA. Věda zkoumající vliv takovýchto mutagenních faktorů, které mohou být fyzikálního, chemického i biologického původu, se nazývá ...
  • Dědičné senzomotorické neuropatie. 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Zora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Dědičné senzomotorické neuropatie (HMSN), taktéž známé pod názvem Charcot-Marie- Tooth disease (CMT) jsou klinicky i geneticky heterogenní skupina nejčastějších dědičných nemocí ovlivňujících periferní nervstvo. Tyto nemoci ...
  • Endometrióza, jej etiopatogenéza a vplyv na ženskú plodnosť 

   Defence status: DEFENDED
   Selková, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Endometrióza je na estrogéne závislé ochorenie žien v reprodukčnom veku. Často je uvádzaná ako jedna z príčin ženskej neplodnosti. Na jej rozvoj a progresiu vplýva množstvo exogénnych aj endogénnych faktorov. Jedná sa o ...
  • Epigenetické regulace u autoimunitních onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu 

   Defence status: DEFENDED
   Horková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Přesná příčina revmatoidní artritidy, jako i dalších autoimunitních onemocnění ještě stále není identifikována. V posledních dvaceti letech epigenetika ukázala novou tvář immunitního systému. Dědičné změny mimo sekvence ...
  • Evoluční aspekty (epi)genetické determinace laterality se zaměřením na horní končetinu 

   Defence status: DEFENDED
   Holoubková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Handedness is one of the most distinct asymmetries of the human body. There is approximately 90 % of right-handers in the population, which is the strongest bias in handedness among all primates. Handedness is connected ...
  • Evoluční aspekty Alzheimerovy choroby. V hlavní roli apolipoprotein E 

   Defence status: DEFENDED
   Škubica, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Alzheimerova choroba patří především kvůli svým společenským a ekonomickým dopadům k nejdiskutovanějším onemocněním současnosti. Zatímco molekulární a genetické podstaty podmiňující časnou formu tohoto onemocnění jsou ...
  • Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie 

   Defence status: DEFENDED
   Okruhlicová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 2. 2018
   Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have demonstrated a high association ...
  • Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Okruhlicová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Úvod: Celiakie je multifaktoriální autoimunitní onemocnění, které je vyvoláno reakcí na gluten a s ním související proteiny u geneticky vnímavých jedinců. Genetické studie prokázaly vysokou asociaci celiakie s geny HLA ...
  • Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 2. 2018
   Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the possibilities of reliable ...
  • Genetická studie dětské obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Obezita je multifaktoriální onemocnění. Genetické faktory se na jejím vzniku podílejí ze 40-70% (Barsh et al., 2000). Její výskyt je spjat s řadou zdravotních komplikací, které ovlivňují kvalitu života a zkracují jeho ...
  • Genetické rizikové faktory systémových autoimunitních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Bičíková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Jednou z charakteristických vlastností systémových autoimunitních onemocnění je produkce autoprotilátek proti vlastním antigenům. Genetická predispozice je nesena HLA geny II. třídy DRB a DQB, které však tvoří pouze okolo ...
  • Glaukom - genetická analýza rodiny ve vztahu k autoimunitnímu pozadí 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtelová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Úvod: Současné poznatky o patogenezi glaukomu již prokázaly přítomnost autoimunitních mechanismů. Typickým rysem autoimunitních onemocnění je jejich častá vzájemná koincidence, např. celiakie a diabetes mellitus 1. typu ...
  • Kvantifikace nukleových kyselin pomocí TaqMan sond - možnosti a limity s ohledem na způsob odběru, stáří a kvalitu vzorku lidských tkání 

   Defence status: DEFENDED
   Herzogová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Metoda real-time PCR je varianta klasické PCR, která umožňuje kontinuálně monitorovat přírůstky DNA během každého cyklu a využívá se především k analýze genové exprese. Na základě předchozích experimentů jsme se rozhodli ...
  • Molekulární genetika celiakie 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Celiakie je orgánově specifické autoimunitní onemocnění, které vzniká jako důsledek přecitlivělosti na obilný lepek u geneticky vnímavých jedinců. Genetickou predispozicí jsou geny HLA-DQ2 a HLA-DQ8, které jsou nutné, avšak ...
  • Možnosti a limity stanovení specifických markerů zánětu oka na základě analýzy slz 

   Defence status: DEFENDED
   Mandíková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   In this study, we aimed to determine the levels of cytokines IL-1β, IL-4, IL-10, IFN-γ, MIF and VEGF in tears derived from healthy subjects. We tested cytokines as potential markers of inflammation for their potential use ...
  • Nanismus. Patogeneze onemocnění se zvláštním zaměřením na genetické příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Nanismus je porucha vyznačující se extrémně nízkou postavou, která může být zapříčiněna hormonálními, genetickými nebo metabolickými vadami. Tato práce, která je zpracována na základě studia materiálů převážně zahraničních ...
  • Prolaktín a cirkulujúce monocyty - význam a funkcia v patogenéze T1DM. Štúdia in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Bencúrová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Úvod: Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je autoimunitní onemocnění charakterizované absolutním deficitem inzulínu. Na patogenezi onemocnění se mimo jiné podílí mechanismy vrozené imunity a jsou zapojeny také monocyty. Ty ...
  • The significance of extracellular DNA in osteoclastogenesis from peripheral blood precursors - in vitro study 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Introduction: Extracellular DNA (ecDNA) is a common component of blood plasma. Increased levels of ecDNA in plasma can be found in some autoimmune diseases like systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis or ...
  • Sledování chromozomálních změn u solidních nádorů se zaměřením na CRC 

   Defence status: DEFENDED
   Vodenková, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV