Now showing items 1-20 of 61

  • Adherence žen středního a vyššího věku ke cvičení zdravotní tělesné výchovy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hyťhová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title: Adherence to remedial physical education among women of middle and older age Aim: To deliver a complex review of the exercise adherence issue. To confirm relationship among selected factors and exercise adherence ...
  • Analýza aktuální nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na pohybovou aktivitu pro žáky základních škol se speciálními potřebami na území hl. m. Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Název: Analýza aktuální nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na pohybovou aktivitu pro žáky základních škol se speciálními potřebami na území hl. m. Praha Cíle: Hlavním cílem této práce je provést analýzu nabízených ...
  • Analýza vlivu cykistického maratonu na hladinu glukózy v intersticiální tekutině u pacienta s diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název: Analýza vlivu cyklistického maratonu na hladinu glukózy v intersticiální tekutině u pacienta s diabetes mellitus 1. typu. Title of the thesis: Analysis of an Influence of Bike Marathon on the Glucose Level in ...
  • Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi 

   Defence status: DEFENDED
   Ančerlová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Název: Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi Cíle: Cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive pro osoby po míšní lézi. Dalším cílem ...
  • Cvičení se seniory v domově se zvláštním režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Exercise with seniors in a retirement home with a special regime Objective: The main aim of the study was to determine whether seniors with cognitive impairment experience improvements that have a statistical ...
  • Edukace pohybové aktivity u pacientů s DM 2.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvátalová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   2 Abstrakt: Název práce: Edukace pohybové aktivity u pacientů s DM 2. typu Cíl práce: Popsat způsoby edukace u pacientů s DM 2. typu lékaři vybraných specializací a zjistit úspěšnost této edukace na základě počtu pravidelně ...
  • Efekt pravidelně aplikované severské chůze na vybrané kardiorespirační parametry u dospělých jedinců po operaci srdeční chlopně 

   Defence status: DEFENDED
   Tejnecká, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Autor: Bc. Michaela Tejnecká Název: Efekt pravidelně aplikované severské chůze na vybrané kardiorespirační parametry u dospělých jedinců po operaci srdeční chlopně Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat vliv půlroční ...
  • Efekt pravidelně aplikované severské chůze na vybrané kardiorespirační parametry u dospělých jedinců po operaci srdeční chlopně 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tejnecká, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Autor: Bc. Michaela Tejnecká Název: Efekt pravidelně aplikované severské chůze na vybrané kardiorespirační parametry u dospělých jedinců po operaci srdeční chlopně Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat vliv půlroční ...
  • Hodnocení efektivity používání myoelektrické protézy u jedinců s vrozenou či získanou amputací horní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Maleš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název práce: Hodnocení efektivity používání myoelektrické protézy, u jedinců s vrozenou či získanou amputaci horní končetiny Cíle práce: Cílem mé diplomové práce je vyhodnotit míru efektivity používání myoelektrické protézy ...
  • Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Name: Assessment of the "New speaking" method in the treatment of stuttering Objectives: Stuttering is a serious speech disorder where the consequences can significantly handicap individuals. Except the common ...
  • Inkluze dítěte s kochleárním implantátem 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Inclusion of a child with a cochlear implant Objectives: The aim of the work was to assess the success of inclusion of pupils with hearing impairment who are users of the cochlear implant in the current educational ...
  • Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kyndlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných ...
  • Integrace školní mládeže s Duchennovou svalovou dystrofií. 

   Defence status: DEFENDED
   Lesinová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Integrace školní mládeže s Duchennovou svalovou dystrofií Cíle práce: Ověření, zda žák s Duchennovou svalovou dystrofií je schopen se plně zapojit do činností na běžné základní škole a zda sociální prostředí ...
  • Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Paralympic classification in table tennis players with physical impairments Objectives: The aim of this work is to create systematic text by literary research follow up issue about classification in paralympic sport ...
  • Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 3. 12. 2019
   Název: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Cíle: Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá problematikou klasifikace v paralympijském ...
  • Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a handicapovaných ("stojících") hráčů stolního tenisu 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a handicapovaných ("stojících") hráčů stolního tenisu Cíle: Hlavním cílem této práce je zkoumat odlišnosti v pojetí motivace a vnímání psychických ...
  • Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek 

   Defence status: DEFENDED
   Kupková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Název: Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek Cíl: Cílem práce bylo zjistit odchylky od správného držení těla a ověřit účinnost navrženého kompenzačního cvičení u sportovních gymnastek. Použité metody: Studie se ...
  • Kvalita života a fyzická aktivita u nemocných po akutním infarktu myokardu v mladém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zídková, Miloslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Kvalita života a fyzická aktivita u nemocných po akutním infarktu myokardu v mladém věku Quality of life and physical aktivity in young patients after acute myocardial infarction CÍLE: 1. Zhodnotit HRQOL u nemocných po ...
  • Kvalita života dospělých osob před a po implantaci kochleárního implantátu 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Název: Kvalita života dospělých osob před a po implantaci kochleárního implantátu Cíle: Cílem práce bylo zjišťovat míru spokojenosti života s kochleárním implantátem (KI) u postlingválně neslyšících osob, kteří přišli o ...
  • Kvalita života hráčů sitting volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Kůtová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Title: Quality of life in sitting volleyball players Objectives: The main goal of the thesis is to summarize and extend knowledge about sitting volleyball and to analyse quality of life in sitting volleyball players. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV