• Adherence žen středního a vyššího věku ke cvičení zdravotní tělesné výchovy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hyťhová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title: Adherence to remedial physical education among women of middle and older age Aim: To deliver a complex review of the exercise adherence issue. To confirm relationship among selected factors and exercise adherence ...
  • Analýza vlivu cykistického maratonu na hladinu glukózy v intersticiální tekutině u pacienta s diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název: Analýza vlivu cyklistického maratonu na hladinu glukózy v intersticiální tekutině u pacienta s diabetes mellitus 1. typu. Title of the thesis: Analysis of an Influence of Bike Marathon on the Glucose Level in ...
  • Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi 

   Defence status: DEFENDED
   Ančerlová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Název: Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi Cíle: Cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive pro osoby po míšní lézi. Dalším cílem ...
  • Edukace pohybové aktivity u pacientů s DM 2.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvátalová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   2 Abstrakt: Název práce: Edukace pohybové aktivity u pacientů s DM 2. typu Cíl práce: Popsat způsoby edukace u pacientů s DM 2. typu lékaři vybraných specializací a zjistit úspěšnost této edukace na základě počtu pravidelně ...
  • Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Name: Assessment of the "New speaking" method in the treatment of stuttering Objectives: Stuttering is a serious speech disorder where the consequences can significantly handicap individuals. Except the common ...
  • Inkluze dítěte s kochleárním implantátem 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Inclusion of a child with a cochlear implant Objectives: The aim of the work was to assess the success of inclusion of pupils with hearing impairment who are users of the cochlear implant in the current educational ...
  • Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kyndlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných ...
  • Integrace školní mládeže s Duchennovou svalovou dystrofií. 

   Defence status: DEFENDED
   Lesinová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Integrace školní mládeže s Duchennovou svalovou dystrofií Cíle práce: Ověření, zda žák s Duchennovou svalovou dystrofií je schopen se plně zapojit do činností na běžné základní škole a zda sociální prostředí ...
  • Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 5. 2019
   Title: Paralympic classification in table tennis players with physical impairments Objectives: The aim of this work is to create systematic text by literary research follow up issue about classification in paralympic sport ...
  • Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 3. 12. 2019
   Název: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Cíle: Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá problematikou klasifikace v paralympijském ...
  • Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a handicapovaných ("stojících") hráčů stolního tenisu 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpán, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a handicapovaných ("stojících") hráčů stolního tenisu Cíle: Hlavním cílem této práce je zkoumat odlišnosti v pojetí motivace a vnímání psychických ...
  • Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek 

   Defence status: DEFENDED
   Kupková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Název: Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek Cíl: Cílem práce bylo zjistit odchylky od správného držení těla a ověřit účinnost navrženého kompenzačního cvičení u sportovních gymnastek. Použité metody: Studie se ...
  • Kvalita života a fyzická aktivita u nemocných po akutním infarktu myokardu v mladém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zídková, Miloslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Kvalita života a fyzická aktivita u nemocných po akutním infarktu myokardu v mladém věku Quality of life and physical aktivity in young patients after acute myocardial infarction CÍLE: 1. Zhodnotit HRQOL u nemocných po ...
  • Kvalita života hráčů sitting volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Kůtová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Title: Quality of life in sitting volleyball players Objectives: The main goal of the thesis is to summarize and extend knowledge about sitting volleyball and to analyse quality of life in sitting volleyball players. ...
  • Lyžování dětí s Downovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Kunstová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
   Název: Lyžování dětí s Downovým syndromem Cíl práce: Ověřit model lyžařského kurzu pro mobilní děti s Downovým syndromem ve věku 6- 121et, porovnat pohybové možnosti dětí s Downovým syndromem se zdravými dětmi v oblasti ...
  • Metody hodnocení stupně obezity u jedinců po poranění míchy 

   Defence status: DEFENDED
   Drahovzalová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Name: Methods evaluating obesity degree in subjects with spinal cord injury The aim of the thesis: The aim of this work is to evaulate the degree of obesity in individuals after spinal cord injury using BMI for ordinary ...
  • Motorické kompetence dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Fleková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Name: Motor skills of preschool children Objectives: The aim of this thesis was to determine the difference of motor skills of preschool children among children regularly attending free time courses focused on physical ...
  • Nutriční hodnota snídaní u dětí staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vejrostová, Květa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
   Název práce: Nutriční hodnota snídaní u dětí staršího školního věku Cíl práce: Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o problematice obezity v dětském věku, způsobu stravování a pohybové aktivitě dětí. Dále ...
  • Ovlivnění svalových dysbalancí u hráčky tenisu na vozíku s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Nořinský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Ovlivnění svalových dysbalancí u hráčky tenisu na vozíku s roztroušenou sklerózou Cíle: Hlavním cílem této práce je posouzení svalových dysbalancí u aktivní hráčky tenisu na vozíku a jejich ovlivnění pomocí kompenzačních ...
  • Pohybová aktivita osob s poraněním míchy vlastnících psa 

   Defence status: DEFENDED
   Neubergová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Název práce: Pohybová aktivita osob s poraněním míchy vlastnících psa Cíl práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit úroveň pohybové aktivity (PA) osob po poranění míchy, které vlastní psa, a to pomocí objektivních a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV