• Časově rozlišená fluorescence protoporfyrinu IX 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Název práce: Časově rozlišená fluorescence protoporfyrinu IX Autor: Veronika Kozáková Katedra: Katedra chemickej fyziky a optiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D., Katedra chemickej fyziky a optiky ...
  • Fluorescenční detekce kožních nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Stíbal, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Předkládaná práce pojednává o fotodynamické terapii (PDT) a její aplikaci pro dia- gnostiku rakoviny. Princip PDT je založen na produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) pomocí fotosenzibilizátorů (PS). PS jsou přednostně ...
  • Fotogenerace singletního kyslíku verteporfinem 

   Defence status: DEFENDED
   Laubrová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Fotodynamická terapie je metoda, pomocí které lze léčit řadu onemocnění, např. onkologická onemocnění. Základem této metody je likvidace nemocné tkáně singletním kyslíkem získaným přenosem energie z fotosenzibilizátorů, ...
  • In situ luminiscenční detekce singletního kyslíku 

   Defence status: DEFENDED
   Vyklický, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   The thesis summarises already published results of singlet oxygen luminiscence detection in relation to photodynamic therapy treatment. The spectroscopic and photosensitising properties of the photosensitizer TMPyP and ...
  • Methods of Study of Photosensitizer-Photophysics with Application on Thiazolyl-porphyrins 

   Defence status: DEFENDED
   Scholz, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Název práce: Metody výzkumu fotofyziky fotosensibilizátorů s aplikací na thiazolyl- porfyriny Autor: Marek Scholz Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Roman Dědic, Ph.D. e-mail vedoucího: ...
  • Quantum Coherence for Light Harvesting 

   Defence status: DEFENDED
   Paleček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Almost all life on Earth depends on the products of photosynthesis - the biochemical process whereby solar energy is stored as chemical-rich compounds. The energy of captured photons is transferred through a network of ...
  • Role antioxidantů v biologických systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Scholz, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Spectroscopic Study of Singlet Oxygen in Biological Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Molnár, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Spectroscopic Study of Singlet Oxygen in Cells and Model Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Scholz, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 2. 2016
   Title: Spectroscopic Study of Singlet Oxygen in Cells and Model Systems Author: Marek Scholz Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D., KChFO Abstract: Singlet oxygen ...
  • Vliv redoxního stavu na zhášení excitace v bakteriochlorofylových agregátech 

   Defence status: DEFENDED
   Paleček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Využitím pouhých 4 % sluneční energie dopadajících na Zemi by bylo možno pokrýt současnou energetickou spotřebu lidstva. Vhodným světlosběrným sys- témem sloužícím jako inspirace pro vývoj umělé fotosyntézy se zdají být ...
  • Vliv riboflavinu na produkci a zhášení singletního kyslíku 

   Defence status: DEFENDED
   Moučka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   RiboĆavin je vitamin B2 a působí jako antioxidant. Pomáhá našemu tělu zvládat oxi- dativní stres sám o sobě nebo také v mnoha buněčných metabolismech. Zkoumáním této problematiky si můžeme vylepšit pohled na antioxidativní ...
  • Zhášení excitace v bakteriochlorofylových agregátech 

   Defence status: DEFENDED
   Paleček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV