Now showing items 1-20 of 53

  • Epidemiologická charakteristika výskytu kampylobakterióz v Pardubickém kraji v letech 2009 - 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Hana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
  • Epidemiologické charakteristiky výskytu příušnic v Ústeckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Renata (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
  • Epidemiologický výskyt klíšťové encefalitidy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kapralčíková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 11. 2006
   Encefalitidy jsou zánětlivá onemocnění mozku, vyvolaná převážně viry, ale i ostatními mikroby. V klinickém obraze se může jednat o asymptomatické onemocnění, s mírným ale i velmi těžký průběhem končícím někdy letálně. V ...
  • Epidemiologický význam lidských papilomavirů 

   Defence status: DEFENDED
   Sujová, Martina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Téma své diplomové práce Epidemiologický význam lidských papilomavirů jsem si vybrala na základě svého dlouholetého zájmu o gynekologii a tuto problematiku. Hlavním důvodem ale bylo jakési ucelení a zesumírování velkého ...
  • Epidemiologický význam ošetřování pacientů s methicilinresistentními stafylokoky (MRSA) ve Fakulttní nemocnici Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
  • Epidemiologie karcinomu hrdla děložního u nás a ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Téma své diplomové práce Epidemiologie karcinomu hrdla děložního u nás a ve světě jsem si vybrala na základě svého přesvědčení, že rozpoznání lidských papillomavirů jako původců karcinomu hrdla děložního a vyvinutí velmi ...
  • Epidemiologie výskytu HPV a možnosti primární prevence v této oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Okparaigwe, Dana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
   Lidské papillomaviry jsou původci mnoha onemocnění. Do této doby bylo zjištěno více než 100 typů HPV, které se dělí na vysoce rizikové a nízce rizikové. Nejzávažnějším onemocněním, které lidské papillomaviry způsobují, je ...
  • Frekvence poranění zdravotnických pracovníků při výkonu povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Pácalová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
  • Human papillomavirus infection and primary prevention 

   Defence status: DEFENDED
   Al-Talib, Tamara Nadhim (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   I chose the theme of my diploma thesis, HPV infections and primary prevention based on its evolving investigations and the importance of its prevention in hopefully reducing the burden of its clinical outcomes including ...
  • Immunization strategies in developing countries and its effects 

   Defence status: DEFENDED
   Melichová, Daniela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Maintaining good health is important for all of us. A primary health service is important, perhaps the most basic and cost effective is childhood immunization. Immunization against diseases such as polio, tetanus, diphtheria ...
  • Imunizace dětí do 5 let v nemocnici Galilee Community General Hospital v Ugandě 

   Defence status: DEFENDED
   Prauseová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • Infekční onemocnění získaná v souvislosti s pobytem v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabcová, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
  • Infekční příčiny novotvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Olos, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 1. 2006
   Cancer is one of the most serious problems of clinical medicine. At present, the cause of death of every fifth citizen of the CR and the incidence is rising. This civilization disease affects an extra lower age range. ...
  • Informovanost rodičů předškolních dětí o strategii očkování v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelková, Kristýna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 6. 2015
  • Malaria: the global challenge 

   Defence status: DEFENDED
   Nicholson, Ashley (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 4. 2009
   More than half the world's population is at risk from malaria, with up to 500 million cases each year and more than one million deaths directly resulting from the disease. Those at highest risk from the disease are people ...
  • Malárie - globální problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Kameník, Vladimír (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Při vytváření této práce jsem sledoval hned několik cílů. Prvním z nich bylo přiblížit malárii jako onemocnění ve všech jejích formách a se všemi následky, které s sebou prodělání této choroby může přinášet, se zvláštním ...
  • Nákazy s přírodní ohniskovostí - epidemiologické charakteristiky v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Fárová, Magdalena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Téma své diplomové práce Nákazy s přírodní ohniskovostí - epidemiologické charakteristiky v ČR jsem si vybrala proto, že tyto nákazy jsou nyní aktuálním problémem, který se může dotýkat většiny obyvatel ČR. Přírodní ohnisko ...
  • Nejčastěji používané očkovací látky v souvislosti s cestami do zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Olexová, Martina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Hrozba infekčních nemocí stále trvá a se stále narůstajícím cestováním po celém světě se zvyšuje. V této práci jsou uvedeny oblasti se zvýšeným výskytem jednotlivých přenosných nákaz a možnosti jejich prevence. Vedle zásad ...
  • Nežádoucí reakce po aplikaci vakcín používaných v rámci očkování dětí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Aneta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   1 ABSTRACT In the Czech Republic a complex study of adverse reactions after vaccination in children has not been presented yet. Even though reporting of serious adverse reactions to the State Institute for Drug Control ...
  • Očkovací kalendář - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Monika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Očkování je jeden z možných prostředků k zabránění vzniku a šíření mnoha infekčních onemocnění, a přestože nám to dnes připadá samozřejmé, patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny. Díky očkování byly celosvětově ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV