Now showing items 1-20 of 195

  • 2008: Trpaslík stále žije. Fenomén zahradního trpaslíka ve světle kulturologických souvislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Pejsarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Cílem mé práce bylo komplexně přistoupit ke studiu fenoménu zahradního trpaslíka a skrze perspektivu kulturologických disciplín se pokusit objasnit jeho podstatu. V úvodu jsem předeslala, že umísťování zahradních trpaslíků ...
  • Aktivismus jako odpověď na krizi veřejného 

   Defence status: DEFENDED
   Knapp, Dalibor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomová práce je kulturologickou studií na téma krize veřejného prostoru a vybraných strategií jejího možného překonání. Autor v první části práce nastiňuje vývoj veřejného prostoru a analyzuje hlavní příčiny jeho ...
  • Alfred Lichtwark. Osobnost a dílo v kontextu německé a české kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Wewerka, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra teorie kultury - kulturologie Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studijní obor: Kulturologie Mgr. Olga Wewerka Alfred Lichtwark. Osobnost a dílo ...
  • Amerika podle Wenderse (Obraz Ameriky ve filmech Wima Wenderse v kulturologické perspektivě) 

   Defence status: DEFENDED
   Maroušková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato práce si dává za úkol zachytit a zanalyzovat obraz Ameriky ve filmech Wima Wenderse ve světle nejnovějších poznatků širokého spektra společenských věd. Hlavním rámcem pro mé úvahy je fenomén amerického snu, který - ...
  • Analýza městského prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabcová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Městské prostředí je velmi rozmanité a je tedy možné jej zkoumat z mnoha pohledů. Na počátku své práce jsem se zamýšlela nad vztahem religiozity a životního prostředí. Náboženství nám zprostředkovává kontakt se světem, ...
  • Architekt Jaroslav Čermák a jeho vztah k sakrální architektuře na příkladu stavby kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze - Košířích 

   Defence status: DEFENDED
   Boušová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The diploma thesis " Architect Jaroslav Čermák and his relation to sacred architecture on the example of the Church of Saint John of Nepomuk in Prague - Košíře" in its first part presents the cultural-historical context ...
  • Architektonický a urbanistický vývoj Litomyšle ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj architektury města Litomyšle v průběhu 20. století. Popis stavebního rozmachu města je zasazen do kontextu vývoje Litomyšle včetně historického pozadí a sociálně-politické a zhodnocení ...
  • Architektonický vývoj budovy Hlavního nádraží v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V bakalářské práci se budu zabývat architektonickým vývojem budovy Hlavního nádraží v Praze. Zaměřím se na hlavní vývojové fáze budovy, kdy počátek výstavby budoucího nádraží sahá do roku 1869 a probíhala v neorenesančním ...
  • Architektura a reprezentace Československé republiky: Moderní architektura na území Podkarpatské Rusi 

   Defence status: DEFENDED
   Nikolenko, Valentyna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The study will follow up young Czechoslovak Republic looking for the architectonic forms of its representation on the ground of Carpathian Ruthenia beetween 1919 and 1939. The core of the work is analysis of selected ...
  • Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   There occurred a change in the Czech architecture from late historicism to modernism in the time from 1890's to the early 20th century. This thesis tries to demonstrate this change on the architecture of the pavilions ...
  • Architektura socialistického realismu v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Hornoková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The student will compile a thesis about the period of dogmatic socialist realism in czech architecture in 1950s. The student will start with a definition of this style, will try to reconstruct a theoretical resources and ...
  • Arménská architektura 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato diplomová práce se věnuje charakteristice arménské architektury jako výsledku specifických kulturně geografických podmínek středověké Arménie. Podává základní přehled o arménské geografii, historii, jazyce a náboženství, ...
  • Automatická telefonní ústředna Dejvice a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pučerová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The subject of bachelor thesis is an automatic telephone exchange building in Prague 6- - Dejvice, the work of architects Jindřich Malátek, Jiří Eisenreich, Václav Aulický and Jaromíra Eismann from the years 1975-1982. ...
  • Barvy a vůně Florentské renesance 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 1. 2006
   Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce ...
  • Bojová umění Dálného východu 

   Defence status: DEFENDED
   Seidl, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Předmětem diplomové práce jsou bojová umění Dálného východu. Diplomová práce je zaměřena historicky a jejím cílem je popsat vznik, historický vývoj bojových umění a sportů v Číně, Japonsku, Okinawě a na Korejském poloostrově. ...
  • Břevnov - kulturně historická a sociokulturní analýza města a městské komunity. 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Diplomová práce Břevnov - kulturně historická a sociokulturní analýza města a městské komunity je kulturně historickou syntézou, podávající kulturní historii Břevnova od počátku po současnost. Pojednává o architektonickém ...
  • Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   The student will compile a study about Regional research library building in Liberec (Radim Kousal 1995 - 2000). Part of this building is a space with meaning resulting from the synagogue, destroyed by the Nazis. The ...
  • Bydlení jako kulturologický problém. Metropole 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 4. 2009
   Způsob a úroveň bydlení je obrazem kultury, životního stylu a vzájemných vztahů mezi lidmi, ale také pokroku technologie, organizace výroby, ekonomické dostupnosti a forem vlastnictví bytů. Z kulturologického hlediska vznik ...
  • Cesta k prvnímu pražskému krematoriu 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   What preceded the construction of the first and the largest crematory in Prague is the theme of this bachelor thesis. The aim of this work is to present comparison between competitive architectural design and describe a ...
  • Chrám Pokrovu přesvaté Bohorodice Marfo-marijského kláštera v Moskvě 

   Defence status: DEFENDED
   Tiagusheva, Tatiana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Předmětem diplomové práce je chrám Pokrovu přesvaté Bohorodice Marfo-marijského kláštera v Moskvě, rané dílo z let 1908-1912, jemuž zatím nebyla v české odborné literatuře věnována žádná pozornost. Zvláštní kapitola je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV