• Charakterizace PTEN domény vybraných forminů II. třídy Arabidopsis 

   Defence status: DEFENDED
   Přerostová, Sylva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Forminy jsou proteiny usnadňující tvorbu aktinových vláken. Ovlivňují strukturu cytoskeletu a účastní se cytokineze i směrovaného růstu. U Arabidopsis thaliana existují 2 třídy forminů, které obsahují FH1 a FH2 (Formin ...
  • Comparative phenotypic study of selected Arabidopsis formin mutants 

   Defence status: DEFENDED
   D'Agostino, Viktoria (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Aktinová vlákna a mikrotubuly se podílejí na vývoji a tvaru buňky. Rostlinné forminy třídy II regulují oba typy cytoskeletárních polymerů. Nicméně jejich funkce zatím nebyla zcela popsána. Tato studie se zaměřuje na efekty ...
  • Dynamika aktinového cytoskeletu a transport auxinu 

   Defence status: DEFENDED
   Stillerová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Rostliny využívají k řízení fyziologických a vývojových procesů signální molekuly zvané fytohormony. Mezi ně patří i auxiny, které se podílejí na regulaci procesů, jako jsou embryogeneze, organogeneze, tvorba pletiv a ...
  • Farmakologicky aktivní účinné látky chmele 

   Defence status: DEFENDED
   Pýchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Chmel otáčivý (Humulus lupulus) se využívá mimo pivovarnictví i ve fytofarmakologii a fytoterapii. Mezi látky, které se za účelem léčby izolují nebo i chemicky vyrábějí, patří xanthohumol, 8-prenylnaringenin a α a β-hořké ...
  • Functional studies of selected members of the Arabidopsis formin family 

   Defence status: DEFENDED
   Oulehlová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Souhrn Forminy jsou multidoménové proteiny obsahující konzervovanou FH2 doménu (forminhomology 2 domain), která je schopna katalyzovat nukleaci aktinových filament de novo. Funkce forminu, stejne jako jejich regulace, byly ...
  • Identification and characterization of proteins interacting with plant formins 

   Defence status: DEFENDED
   Houšková, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Fominy jsou evolučně konzervované protein, účastnící se organizace aktinového a mikrotubulárního cytoskeletu, ovlivňují tedy intracelulární transport, buněčný růst, morfogenezi a buněčnou polaritu. Všechny forminy obsahují ...
  • Klonování a charakterizace vybraných forminů II. třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Stillerová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Forminy jsou proteiny, které se účastní regulací a výstavby aktinových vláken eukaryotních organismů. Tím se řadí mezi proteiny, které regulují cytokinezi a polarizovaný růst, a tak ovlivňují i vývoj celého organismu. U ...
  • Není nouze jako nouze: porovnání odpovědi rostlinné buňky na solný stres, obecný osmotický stres a nedostatek vody 

   Defence status: DEFENDED
   Přerostová, Sylva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Netradiční funkce forminů mimo nukleaci aktinu 

   Defence status: DEFENDED
   Metlička, Jáchym (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Od objevu v roce 1990 byly proteiny s Formin homology 2 (FH2) doménou (forminy) pozorovány ve všech analyzovaných druzích spadajících pod eukaryota. Znalost struktury a funkce FH2 domény se za posledních několik let výrazně ...
  • Porovnámí dostupných algoritmů predikce sestřihu rostlinné mRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Herková, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
  • Role of formins in the organization and dynamics of intracellular structures in Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Rosero Alpala, Elvia Amparo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 10. 2013
   Na základě podrobné fenotypové charakterizace fh1 a fh2 mutantů bylo prokázáno, že AtFH1 (At3g25500), nejvíce exprimovaný formin Arabidopsis thaliana, a jeho nejbližší homolog AtFH2 (At2g43800) ovlivňuje dynamiku aktinových ...
  • Rostlinné synapse: víc než metafora? 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovic, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Synapses are generally defined as places where cell-to-cell signal transmission especially between neurons can occur, involving transmission of signal by local recycling of exo- and endocytosis vesicles. Possible existence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV